null Tajekoztato a letfontossagu letesitmenyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalokrol

Tájékoztató a létfontosságú létesítményekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

2020. március 20, péntek

Az agrárágazaton belül három részterületen vált szükségessé a létfontosságú létesítmények azonosítása, illetve kijelölése, melyek: a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az elosztó hálózatok. Ezeken a kijelölt területeken az azonosítási eljárások részletes szabályait különálló végrehajtási rendeletekben (a továbbiakban: Kormányrendeletek) rögzítették.

Az első Kormányrendelet minden érintett számára meghatározza az azonosítással, illetve a kijelöléssel kapcsolatos feladatokat. Ezek szerint az üzemeltetőnek alapállapotban önálló módon kell az azonosítással összefüggő eljárást megindítania és annak befejezését követően az elkészült jelentést az ágazati kijelölő hatóság részére megküldenie.

Amennyiben a létesítmény üzemeltetője ezt nem teszi meg, úgy az ágazati javaslattevő vagy a kijelölő hatóság felszólítja az üzemeltetőt az eljárás megindítására.

Az üzemeltető az általa működtetett létesítmény(ek) azonosítását az ágazati Kormányrendelet alapján kell, hogy elvégezze. A jogszabály meghatározza az azonosításhoz szükséges, agrárágazati kritériumrendszert.

Az azonosítási eljárás során, az ágazati kritériumok alapján meghatározott, létfontosságú rendszerelemek ismeretében, az üzemeltetőnek azonosítási jelentést kell készítenie. A jelentés tartalma az alábbiakban foglalható össze:

1. Az irat megnevezése: Azonosítási jelentés

2. Címzett: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Ellenőrzési Elnökhelyettes 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

e-mail: kiemelt@nebih.gov.hu

3. A beküldő röviden írja le a cég tevékenységét, telephelyeit, nevezze meg, az előállított termékek listáját, termékkör csoportosításban (pl. tőkehús, húskészítmény, csomagolt, lédig termék)

4. Adja meg kapacitási adatait, napi, heti, évi bontásban.

5. Az alapanyag és késztermék tárolási kapacitását.

6. Dolgozói létszámát.

7. Adja meg előző évi termelési átlagát.

8. Amennyiben kereskedelmi létesítményeket (is) ellát ezek számát.

9. Adja meg élelmiszerlánc-felügyeleti díjköteles nettó árbevételét.

10. Nyilatkozom, hogy a (felsorolás) vizsgált rendszerelem/ek az üzemeltetésem/ünk alatt álló összes rendszerelemet tartalmazza, azaz az összeállított és benyújtott azonosítási jelentés teljes és annak adattartama a valóságnak megfelel.

11.Az azonosítási eljárás kezdőidőpontja és záróidőpontja.

12. Nyilatkozzon, hogy a fentiek alapján azonosította magát létfontosságú létesítményként.

13. Cégszerű aláírás.

A jelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mint ágazati kijelölő hatóság részére kell megküldeni. Postacím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

A jelentés beérkezését követően a Nébih véleményezés céljából továbbítja azt az adott létesítmény tekintetében területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi vagy növény- és talajvédelmi igazgatóságának, mint ágazati javaslattevő hatóságnak. A javaslattevő hatóság által megküldött vélemény alapján a Nébih dönt a kijelölésről vagy annak elutasításáról.

Az azonosítást követő eljárás eredménye a javaslattevő hatóság álláspontjától, illetve a kijelölő hatóság döntésétől függ. Lényeges azonban, hogy a döntés elutasítás esetén sem érinti negatívan az üzemeltető tevékenységét az általa működtetett létesítmény tekintetében.  

Amennyiben az említett jogi szervezetszabályozó eszközök által előírtak tanulmányozásakor megállapítható, hogy az üzemeltető azonosításra alkalmas létesítménnyel rendelkezik, a fentiekben részletezett feladatok végrehajtását mihamarabb el kell indítani annak érdekében, hogy a hatósági eljárás az előírt határidőn belül befejeződhessen.

Amennyiben az eljárással összefüggésben kérdés merül fel, kérjük, hogy azt a kiemeltletesitmenyek@nebih.gov.hu elektronikus levelezési címre küldjék meg az érintettek!

Hivatkozások:
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény

A
 létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Friss hírek

2021. május 13, csütörtök

Véget ért az ebek kötelező veszettség elleni oltására adott türelmi idő

A fokozatos nyitáshoz igazodva megszűnt a kutyák veszettség elleni ismétlő oltásának beadatására tavaly márciusban elrendelt türelmi idő. A hatóság kéri az érintett kutyatartókat, hogy lehetőség szerint mielőbb pótolják állatuknál az esetlegesen elmaradt oltást.

Tovább >

2020. november 16, hétfő

Vendéglátó-, és közétkeztető létesítményekre vonatkozó intézkedések 2020. november 4-től visszavonásig

A Nébih összegyűjtötte a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggő, a vendéglátó- és közétkeztető létesítményekre vonatkozó legfontosabb és aktuális információkat.

Tovább >