Vissza

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5.

Azok a zöldségpalánta-, fiókhagyma-, dughagyma-termesztők és nagykereskedők, akik szaporítóanyagaikat nem kiskerti felhasználásra, hanem zöldségtermesztők részére hozzák forgalomba, és az általuk forgalomba hozott szaporítóanyag évi mennyisége meghaladja hajtatási fajtákból a 10 000 db-ot, mindösszesen a 150 000 db-ot, dughagyma esetében az évi 200 kg-ot, fokhagyma esetében a 100 kg-ot, tevékenységüket csak növénytermesztési hatósági engedélyével végezhetik.

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása óta zöldségpalánta, dughagyma és fokhagyma belföldi és Unión belüli forgalomba hozatala kizárólag a Törvény és Rendelet előírásai alapján végezhető árutermelők és kereskedők részére.

A Rendelet hatálya kiterjed a 2. számú mellékletében található zöldségfajok Közösségi Fajtajegyzékben található fajtáinak szaporítóanyagaira, valamint egyéb fajokra és hibridekre, amennyiben azokat a 2. számú mellékletben felsorolt zöldségfajok fajtáinak oltásánál alanyként vagy nemesként használják fel. Ezen kívül kiterjed a fakultatív zöldségfajták és gyógy- és fűszernövény fajták hazai előállítású palántáira, szaporítóanyagaira.

A Rendelet hatálya nem terjed ki rá, ezért engedély nélkül végezhető:

  • a saját felhasználásra szánt palánta előállítása,
  • a kizárólag díszítő értékű zöldségnövények palántáinak forgalomba hozatala,
  • a genetikai sokszínűség megőrzését célzó palánta-felhasználás,
  • a kis mennyiséget meg nem haladó mértékű kísérleti-, kutatási-, nemesítési, kiállítási célra való felhasználás,
  • a kis mennyiséget meg nem haladó kiskerti felhasználás céljából történő forgalomba hozatal, valamint
  • azon palánták forgalomba hozatala, amelyeknek teljes mennyiségét harmadik országban értékesítik, és az előállítás során megfelelően el van különítve,

Az engedélykérelmet a Kérelem űrlapon (docx, pdf), a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani a területileg illetékes, növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz, a szükséges mellékletekkel együtt.

A járási hivatal a kérelem beérkezése után, előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni szemlét tart. Ennek során ellenőrzi a kérelemben közölt adatok helyességét, és hogy a kérelmezőnél adottak-e a zöldségpalánta előállítás, illetve forgalmazás jogszabályban előírt feltételei, amelyet jegyzőkönyvben rögzít. A szemle díjköteles, a díjat a mindenkori díjszabás rendelet alapján vetik ki.

A forgalmazók a járási hivataltól határozatban kapják meg az engedélyszámukat, amelyet a forgalmazók feltüntetnek a szaporítóanyag-kísérő okmányon az értékesítéskor.

Az engedélyes zöldségpalánta forgalmazót - a járási hivatal értesítése alapján - a Nébih  felveszi a zöldségpalánta-forgalmazók nyilvántartásába.

Az engedélyes a területében vagy egyéb adataiban bekövetkező változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni a tevékenység helye szerinti járási hivatalnak. A bejelentésre a kérelem űrlap használható, amelyhez csatolni kell a változás miatti, vagy azt igazoló mellékleteket.

A forgalmazó az engedély visszavonását is ezen az űrlapon kérheti.
A járási hivatal az engedélyt visszavonja, ha az üzem a Rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti, vagy ha az üzem a szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos jogszabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi. Az engedély-visszavonást a hatóság hivatalból is elvégezheti, ha tudomást szerez arról, hogy a tevékenységet nem végzik, és a forgalmazó nem kérte engedélye visszavonását.

Az engedély visszavonása után a Nébih a forgalmazót törli a zöldségpalánta-forgalmazók nyilvántartásból a járási hivatal tájékoztatása alapján, illetve adatmódosítás esetén a bejelentett változásokat átvezeti.

Kérjük, tekintse meg az ügyintézés menüpontunkat is!

Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
Fakultatív fajták: a Nemzeti Fajtajegyzék – Zöldségnövények B és C fejezeteiben felsorolt zöldségfajták valamint a Nemzeti Fajtajegyzék - Gyógy- és fűszernövények A és B fejezeteiben felsorolt gyógy- és fűszernövény fajták.
Kis mennyiség: az egy üzem által hajtatási telephelyenként hajtatási fajtákból történő előállítás, illetve forgalomba hozatal esetén legfeljebb évi 10 000 db, dughagyma esetében 200 kg, valamint fiókhagyma esetében 100 kg, mindösszesen 150 000 db palánta.
Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Kiskerti felhasználáskis mennyiségben, nem árutermelő részéről történő zöldségpalánta vásárlás.
Saját felhasználás: az üzem által előállított zöldségpalánta nem forgalomba hozatal, hanem saját termesztés céljára való felhasználása.
Közösségi Fajtajegyzék (Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species): az Európai Bizottság által közzétett fajtajegyzék, amelyet az Európai Unió tagállamainak (a továbbiakban: tagállamok) Nemzeti Fajtajegyzékei alapján állítanak össze.
Nemzeti Fajtajegyzék: Magyarországon állami elismerésben részesített növényfajták, szőlő klónok, szaporításra egyedileg engedélyezett zöldség-, gyümölcs-szőlő és erdészeti fajták, tájfajták, valamint a hivatalos leírással rendelkező gyümölcsfajták lényeges adatait tartalmazó, évente közzétett jegyzék. (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nemzeti-fajtajegyzek)
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely országFriss hírek

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.
2019. február 7, csütörtök

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.
2019. január 23, szerda

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
2018. október 24, szerda

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól