Vissza

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. október 18.

A dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményei.

Általános követelmény

Kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti dísznövény szaporítóanyag hozható forgalomba. Termesztő vagy forgalmazó részére történő értékesítés esetén a szaporítóanyagot szaporítóanyag-kísérő okmánynak kell kísérnie, amelyet a Nébih nyilvántartásában szereplő engedélyes termesztő/forgalmazó ad ki.

Minőségi követelmények

Az alábbi követelmények minden forgalomba hozott dísznövény szaporítóanyagra vonatkoznak. A jó minőségű szaporítóanyag faj- és fajtaazonos, faj- és fajtatiszta, jó kondíciójú, felhasználásra megfelelő méretű, mentes minden olyan hiányosságtól és mechanikai sérüléstől, amely felhasználását befolyásolhatja, és mentes minden, a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítótól, illetve a károsító jelenlétére utaló tünettől vagy jeltől, különösen a Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt károsítóktól. A vetőmagnak megfelelő tisztasággal és csírázóképességgel kell rendelkeznie.

A hagymás dísznövények szaporítóanyagának

 • közvetlenül olyan növényállományról kell származnia, amelyet a tenyészidőszak folyamán a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal megvizsgált, és kártevőktől, kórokozóktól, valamint a károsítás bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek talált.

A citrusfélék szaporítóanyagának olyan anyanövényről kell származnia, amelyet

 • előzőleg a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzött és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek talált,
 • a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrizte és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek találta az utolsó vegetációs ciklus kezdetétől, valamint
 • oltás esetén vírusra nem fogékony alanyt használtak.

2019. január 1-től a Palmae család a Rendelet 1. számú melléklet szerinti nemzetségeiből és fajaiból származó azon szaporítóanyagoknak, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték őket, amelyről a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - Pálmafúró ormányosbogártól, vagy
 • a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal négyhavonta a helyszínen ellenőrzi és igazolja, hogy az mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)  - Pálmafúró ormányosbogártól, és
 • a szaporítóanyagot a forgalomba hozatalt megelőző két évben az Európai Unión belül található olyan területen nevelték, amelyet a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) )  - Pálmafúró ormányosbogár behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy
 • a szaporítóanyagon megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak a károsító tekintetében.

Elkülönítés, jelölés, okmányhasználat

 • A szaporítóanyagot tételenként elkülönítve és jelölve kell tartani a szaporítás, nevelés és a forgalomba hozatal alatt.
 • A forgalomba hozatalnál a szaporítóanyagot a Rendeletben előírt adattartalommal rendelkező okmánynak kell kísérnie (végfelhasználó felé nem szükséges, de a címkén az alapvető termékinformációkat fel kell tüntetni). Okmányként használható a NÉBIH által rendszeresített okmány - az úgynevezett Szaporítóanyag-kísérő okmány - amelyet két példányban kell kitölteni (ebből egyet ellenőrzés esetére megtartani), vagy a forgalmazó bármely bizonylata, amely kíséri az árut pl. számla, szállítólevél, kísérő jegyzék stb. A forgalmazó szabadon dönthet, hogy a fentiek közül melyik lesz a szaporítóanyag-kísérő okmánya, de azon a következő adatoknak feltétlenül szerepelnie kell:
  • a forgalmazó engedélyszáma (amely megegyezik a Nébih nyilvántartási számmal) pl.: 122201/DT,  234301/DN,
  • „Nébih”,
 • • „EK minőség”-ezt a szöveget fel kell tüntetni,
  • „HU”,
  • sorszám (a számla, vagy szállító száma megfelelő, egyébként pedig javasolt egy évente újrakezdett, folyó sorszám adása, pl.: 1/2018, 2/2018, 3/2018…..stb), naptári hét-, vagy tételszám
  • a szaporítóanyagokat botanikai névvel kell feltüntetni (Példa: nem muskátli, hanem Pelargonium zonale, vagy Pelargonium peltatum)
  • fajta megnevezése, alany megnevezése
  • ahol szükséges, növénycsoport megjelölése (Példa: teahibrid rózsa: TH, botanikai tulipánok mix)
  • a szaporítóanyag mennyisége (db, g, dkg, kg)
  • vetőmag estén a tisztasági és csírázási százalék,
  harmadik ország neve (amennyiben a szaporítóanyagot nem EU tagállamban állították elő)
  Számla, vagy szállítólevél használata esetén a hiányzó adatok a forgalmazó által készíttetett bélyegzővel is felvihetők az okmányra. Figyelem, a törzspéldányt is le kell bélyegezni!

Fajtahasználat szabályai

Dísznövény szaporítóanyagot akkor lehet fajtanévvel forgalomba hozni, ha a fajta

 • növényfajta-oltalom alatt áll,
 • hivatalosan bejegyzett,
 • közismert, vagy
 • részletes leírásával és megnevezésével együtt szerepel egy, a forgalmazó által vezetett listán. A forgalmazó által vezetett listákat lehetőség szerint az elfogadott nemzetközi irányelveknek megfelelően kell elkészíteni. A listát kérésre a növénytermesztési hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Abban az esetben, ha a forgalmazó fajtanév helyett növénycsoport megnevezést használ, az nem lehet összetéveszthető semmilyen más fajta nevével.

Növényfajta oltalom alatt álló fajtát csak a lajstromba bejegyzett, hivatalosan bejegyzett fajtát csak a bejegyzett, közismert fajtát pedig csak a közismert néven szabad forgalomba hozni.

A fajták névhasználatánál a tagállamokban lehetőleg egységes elnevezést kell alkalmazni.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Növényfajta: növények egy botanikai taxonon belül ismert legalacsonyabb szintű csoportja, amely nemesítői tevékenység eredményeként jött létre
Faj- és fataazonos szaporítóanyag: megjelölésének megfelelő fajtájú (klónú) szaporítóanyag
Faj-és fajtatiszta szaporítóanyag: a tétel vagy a csomagolási egység megjelölésétől eltérő fajú, fajtájú egyedet nem tartalmazó szaporítóanyag
Jó kondíciójú: a szaporítóanyag életerős, fajtára jellemző alkatú és színű, szövetei megfelelő víztartalmúak, nem száradtak, nem fonnyadtak, nem megnyúltak, a gyökérzet fajtára jellemző- és megfelelő nagyságú és sűrűségű, a hagymás dísznövények nyugalmi állapotúak, nem hajtanak.
Megfelelő tisztaság és csírázóképesség: a fajra, fajtára jellemző, illetve a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minimális tisztaságot és csírázóképességet eléri.
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Hagymás dísznövények: hagymával, hagymagumóval, gumóval, gyökértörzzsel (rhizómával) szaporítható dísznövények
Közismert fajta: régóta termesztett, a szakirodalomban leírt, élőgyűjteményben hozzáférhető fajta
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendeletFriss hírek

Befejeződött a gyümölcs-szaporítóanyagok címkézése
2019. október 25, péntek

Befejeződött a gyümölcs-szaporítóanyagok címkézése

December közepétől EU-s zászló is szükséges a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag címkékre
2019. augusztus 6, kedd

December közepétől EU-s zászló is szükséges a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag címkékre

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2019. július 3, szerda

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.
2019. február 7, csütörtök

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.
2019. január 23, szerda

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5, hétfő

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)