null Szarvasmarha-, juh- és kecsketartók számára hasznos információk a 2023. évi egységes támogatási kérelemről

Szarvasmarha-, juh- és kecsketartók számára hasznos információk a 2023. évi egységes támogatási kérelemről

2023. április 28, péntek

Mint ismeretes, az Egységes Kérelem felületén az idei évtől az ENAR rendszer szerinti állatadatok jelennek meg. Fontos tehát, hogy a hibás adatok javítása az ENAR-ban még az Egységes Kérelem benyújtása előtt történjen meg. A helyesbítés lehetséges eseteiről, annak menetéről, valamint a szükséges bizonylatokról és egyéb fontos tudnivalókról szolgál információkkal a hivatal.

2023-ban az Egységes Kérelem április 20. és június 9. között adható be. Amennyiben a termelő a bejelentést elmulasztja, abban az esetben a határidő jogvesztő, nincs lehetőség a kérelem módosítására.
Fontos, hogy az idei évben a Magyar Államkincstár (Kincstár) nem különböztet meg szankciómentes és szankciós benyújtási időszakot.

Újdonság, hogy az Egységes Kérelem felületen a Kincstár rendszere az idei évtől felmutatja azokat az állategyed azonosítókat, amelyek a gazdálkodó vonatkozásában a rendelkezésre álló adatok alapján megfelelhetnek az adott állatalapú jogcím jogosultági feltételeinek. A kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy jelezze, ha szerinte a felmutatott adatok helyesbítésre szorulnak.

A helyesbítés lehetséges esetei:
•    az állategyedekre vonatkozó úgynevezett alapadatok: születési dátum, ivar, fajta.
•    az állatmozgás adatok: tenyészetbe való bekerülés, kikerülés ideje.

A helyesbítés menete:
1.    Az Egységes Kérelem felület megnyitása után ellenőrizze a megjelenített állatadatokat!
2.    Ha eltérést tapasztal a valós adatokhoz képest, akkor a helyesbítést haladéktalanul indítsa el az ENAR rendszerben!
3.    Egységes kérelmét csak akkor nyújtsa be, amikor a helyesbített adatok már a kérelemkitöltő felületen is megjelennek.

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogcímrendeletek értelmében állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak (és a támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg), amelyek az ENAR és TIR nyilvántartásban szabályszerűen szerepelnek, és amelyeket már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően bejelentettek.

A helyesbítésre szolgáló bizonylatok az alábbiak:
1.    Szarvasmarha fajok vonatkozásában:
o    papíralapú ügyintézés esetén:
•    állategyed alapadatokat a 2046 ENAR bejelentő és módosító lapon (korábban 2011),
•    mozgási (bekerülés, vágás, export) eseményhez tartozó időpontot a 2014 Igazolólap kérés, érvénytelenítés, módosítás bizonylaton, 
•    kikerülés időpontot a 2021 Egyed kikerülések bejelentése, érvénytelenítése, módosítása bizonylaton kell bejelenteni;
o    webes bizonylat beadás esetén:
•    állategyed alapadatokat a 3146 Szarvasmarha bejelentő és módosító lapon kell bejelenteni.

Fontos, hogy a szarvasmarhaegyedek alapadatai webes bizonylaton csak abban az esetben adhatóak be, ha az egyed 8 hónapnál fiatalabb, és még a születési tenyészetében tartózkodik. Minden egyéb esetben a járási főállatorvos jóváhagyása szükséges az adathelyesbítéshez, ami kizárólag papíralapú bizonylaton rendezhető.
Emellett a szarvasmarha kikerülési és bekerülési adatok szintén csak járási főállatorvosi jóváhagyással, papíralapú bizonylaton helyesbíthetőek.

2.    Juh és kecske fajok vonatkozásában:
o    papíralapú ügyintézés esetén:
•    állategyed alapadatokat a 2712-es Hazai állatok jelölésének egyedi bejelentő és módosító lapján,
•    bekerülés időpontot (állat fogadás esetén) a 2703 Juh és kecske beérkezés bejelentő és módosító lapon, import esetén a 2707-es Külföldről beérkezett állatok egyedi bejelentő és módosító lapján,
•    kikerülés időpontot (állat kiszállítás esetén) a 2702-es Juh és kecske indítás bejelentő és módosító lapon, 
•    kikerülés időpontot (elhullás, elveszés, házi vágás vagy leöletés esetén) a 2714-es Juh és kecske kiesés egyedi bejelentő és módosító lapon kell bejelenteni;
o    webes bizonylat beadás esetén:
•    állategyed alapadatokat a 3712-es Hazai állatok jelölésének egyedi bejelentő és módosító lapján,
•    bekerülés időpontot (állat fogadás esetén) a 3753-as Juh, kecske fogadás módosító lapon,
•    kikerülés időpontot (állat kiszállítás esetén) a 3752-es Juh, kecske indítás módosító lapon, import esetén a 3734-es Külföldről beérkezett állatok egyedi bejelentő és módosító lapján,
•    kikerülés időpontot (elhullás, elveszés, házi vágás vagy leöletés esetén) a 3714/3716 Juh, kecske kiesés bejelentő lapokon kell bejelenteni.

A papíralapú nyomtatványok, valamint az azok kitöltését segítő részletes útmutatók elérhetőek a Nébih portál ENAR aloldalán.

Papíralapú ügyintézés esetén a bizonylatokat a Nébih ENAR 1537 Budapest, Pf.: 397 postai címre kérjük megküldeni. Ez esetben a Nébih a lehető leghamarabb, de a beérkezéstől számított legfeljebb 10 napon belül rögzíti a bejelentést az ENAR-ban. 

A webes bizonylat beadása esetén az adatok azonnal bekerülnek az ENAR adatbázisba, ezért elsősorban ezt a lehetőséget javasoljuk.  A webes bizonylatok megtalálhatóak a Nébih Ügyfélprofil rendszerében.

Az ENAR-ban módosított adatokat a Nébih átadja a Kincstár rendszerébe, ahol a megszemélyesített Egységes Kérelem felületen a módosítást követő napon megjelennek a javított állatadatok.

Az adatok helyesbítésére a kérelmező jelzése alapján kerülhet sor azokban az esetben, ha:
•    a kérelmező, vagy az arra jogosult nem tette meg a szükséges ENAR bejelentést, vagy
•    a kérelmező papíralapú ENAR bejelentése még nem került feldolgozásra az adatbázisban, vagy 
•    ha a bejelentés már bekerült az adatbázisba, de abban esetleg téves adat is szerepelt.

Fontos tudni, hogy az éves ENAR adat helyesbítését az adat bejelentésére vonatkozó jogszabályi határidőn belül kell megtenni, ugyanis a Magyar Államkincstár csak ez esetben fogja azt figyelembe venni. Így pl. a borjú bejelentése a jelölést követő 7. napig kell, hogy megtörténjen, tehát a borjú bejelentés esetleges helyesbítését is a jelölést követő 7. napig kell megtennie ahhoz, hogy a Kincstár figyelembe vegye a helyesbítését.

A szokásos ENAR-bejelentést a megfelelő bizonylaton mindenképpen be kell adni, tudniillik a Kincstár felületén tett jelzés alapján automatikus adatmódosítás nem történik az ENAR rendszerben.
Szarvasmarhák körzetbe sorolt tenyészetben tartása esetén az ENAR bejelentést a körzeti kapcsolattartónak kell megtennie. 
Juh és kecske esetén a jelöléshez kötődő adatmódosításhoz a területi felelős (instruktor) segítségét kell kérni. A mozgásadatok módosítását önállóan is be lehet jelenteni az ENAR rendszerbe.

Azok az állattartók, akik nem tudják, hogy jelenleg ki a körzeti kapcsolattartójuk vagy területi felelősük, valamint akiknek a témát érintő bármilyen egyéb kérdése adódik, forduljanak a Nébih Ügyfélszolgálatához a 06-1-336-9050 telefonszámon, illetve az enarufsz@nebih.gov.hu email címen!
 


Friss hírek

2024. július 18, csütörtök

Stabilan végzi a borászati vizsgálatokat a Nébih laboratóriuma

A megszokott hatékonysággal és határidőkkel végzi a borászati vizsgálatokat a Nébih laboratóriuma. A hivatal az ágazat még eredményesebb kiszolgálása érdekében a kapacitás növelését lehetővé tevő új nagyműszert szerez be, valamint vizsgálja a külső laboratóriumok bevonásának lehetőségét is.

Tovább >

2024. július 18, csütörtök

Újra mentes az ország a magas patogenitású madárinfluenzától

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) vonatkozó előírásai szerint Magyarország visszanyerte magas patogenitású madárinfluenzától való mentességét. A teljes országra vonatkozó kedvező státusz lehetővé teszi az élő baromfi és baromfitermékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal.

Tovább >