null RED II GYIK

RED II Gyakran ismételt kérdések

Jogszabályi rövidítések:
Büat.: 2010. évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről 
Büat. vhr.: 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról
EUTR rendelet: az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendelet (2010. október 20.)

Tájékoztatjuk, hogy a jogértelmezés a jogalkalmazó mindenkori feladata és felelőssége. Jelen  állásfoglalásnak jogi relevanciája nincs, nem minősül hivatalos jogértelmezésnek, tekintettel az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatára. Minderre figyelemmel az állásfoglalás tartalma egy esetleges jogvita esetén a bíróságot, más hatóságot semmilyen formában nem köti, ezért, az állásfoglalás kiadása nem mentesíti az állásfoglalást kérő személyt saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége és az ezért fennálló felelősség alól. Az állásfoglalás kiadás nem hatósági ügy. Bármely tevékenység, üzleti döntés, jogügylet, üzleti modell stb. megkezdésének, elhatározásának, végrehajtásának az jelen állásfoglalástól való függővé tétele kizárólag az állásfoglalást kérő személy felelőssége. Az állásfoglalás tartalmából vagy kiadásának időtartamából eredő következményekért a Nébih-et felelősség nem terheli.