null Országos parlagfű helyzetkép (2022.10.07.)

Országos parlagfű helyzetkép (2022.10.07)

2022. október 10, hétfő

A parlagfű növények túlnyomó többsége elvirágzott az országban. Lezárult az idei évben a parlagfű növények fő virágzási időszaka. A pollenszórás mértéke napról-napra egyre inkább csökken. A parlagfű növények többsége elvirágzott, a termésképződés, termésérés, magszóródás és a növényelhalás az uralkodó fenológiai állapot. Virágzó egyedek szinte már csak a későn kelt növényeknél, valamint a kaszálás után újrasarjadó növények, valamint a neoténiás egyedek esetében figyelhetőek meg. A parlagfüvek fejlettsége országosan nagyon heterogén, az élőhelytől és a kelési időtől függően a 2 levelestől a 200 cm-es magasságig tehető. Az utóbbi 2 hét időjárása kedvezett a parlagfű csírázásának, növekedésének és fejlődésének. A nedves talaj kedvező feltételeket biztosít a csírázáshoz is, de a tenyészidőszak végén már csak elvétve találunk új kelésű növényt.

A gabona- és repcetarlók többsége parlagfűvel gyengén vagy közepesen fertőzött volt, ezért a tarlóhántás, majd a későbbi tarlóápolás elvégzése a parlagfű elleni védekezés szempontjából kiemelt jelentőségű volt. A nyári időszakban a tarlókon a legnagyobb problémát a szárazság okozta. Az ország nagy részén a száraz talajviszonyok miatt a talajmunkákat nem lehetett jó minőségben elvégezni. Emiatt a szokásosnál kisebb arányban végezték el a tarlóhántást. Az utóbbi hetekben lehullott csapadék megteremtette a feltételeket a tarlóápolások, illetve a vetés-előkészítő munkálatok számára. A betakarított területek többségén a tarlóhántást, tarlóápolást elvégezték. A nyári betakarítású növények tarlóján a talajnedvesség jelenleg kedvező feltételeket biztosít a talajmunka végzéséhez. A jó talajállapotot kihasználva a talajmunkák a megyék többségében intenzíven zajlanak az őszi kalászosok magágy készítéséhez, emiatt jelentősen csökkent a tarlók parlagfű fertőzöttsége. Az őszi káposztarepce vetése befejeződött. A repce állományok többségében a kultúrnövény fejlettsége 2 leveles és 8 leveles állapot közötti. Az őszi kalászosok vetése is folyamatban van. Az első vetések már sorolnak. 

A napraforgó vetésterületének nagyobb részén imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns hibrideket vetettek. A megyék többségében tavasszal az alapkezelések megkapták a szükséges mennyiségű bemosó csapadékot. Egyes napraforgó táblákon, ahol nem volt elég bemosó csapadék elvégezték a felülkezeléseket. A csapadékosabb térségekben a több parlagfű kelési hullámnak köszönhetően szükség volt a posztemergens kezelésekre és a késői posztemergensre is. A táblák többségén sorközművelést is végeztek. A nyáron csapadékban szegény térségekben a napraforgó állományok alacsonyak, kisebb levélzettel rendelkeznek, a száraz időjárás következtében az alsó levelek jóval hamarabb leszáradtak, a tányérok jellemzően kisebbek az átlagosnál. A megfelelő tőszámmal rendelkező állományok is kevésbé tudtak záródni, így gyomelnyomó képességük gyenge. Az országban a napraforgó táblák többnyire parlagfű mentesek, vagy alacsony a parlagfű fertőzöttség. Parlagfű leginkább a táblaszéleken, szegélyekben, forgókban, kiritkult táblarészeken, sikertelenül gyomirtott területeken fordul elő nagyobb egyedszámban. A száraz nyári időszak ellenére a megyék többségében éltek az állományszárítás lehetőségével, azonban a szokásosnál kisebb területen végezték el ezt a műveletet. Az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása ellenére a napraforgó betakarítása a végéhez közelít. Ahol nem végeztek állományszárítást, és a betakarítást sem végezték el, ott helyenként lehet látni olyan táblákat, ahol a parlagfű túlnőtte a napraforgót, közepes-erős fertőzöttség tapasztalható. A betakarított napraforgó tarlóján folyik a talajmunka az őszi gabonák vetéséhez.

Tavasszal a kukorica területek többségén a gazdálkodók nem preemergens kezelésekre alapozták a kukorica gyomirtást, hanem a tartamhatással rendelkező korai posztemergens és posztemergens technológiák kerültek előtérbe. A csapadékosabb térségekben a több parlagfű kelési hullám miatt a posztemergens kezelések időzítése néhol nehéz volt. A kukorica állománykezeléseket, sorközműveléseket többnyire sikeresen hajtották végre a gazdálkodók. A kezelések a parlagfű ellen is hatékonynak bizonyultak, a kukoricatáblák zöme parlagfű mentes, vagy csak kis mennyiségben, elvétve található meg. Jelentősebb parlagfű fertőzöttség elsősorban a táblaszéleken, táblaszegélyekben, forgókban, kiritkult táblarészeken tapasztalható. A kukorica állományokat szinte az egész országban súlyosan károsította a száraz, meleg nyári időjárás, melyen az elmúlt időszak csapadékos időjárása sem tudott segíteni. Az állományok alacsonyak, nem záródtak, a virágzás vontatott volt, a légköri aszály miatt a termékenyülés hiányos, de nagyon sok állományban csövet egyáltalán nem is hoztak a növények. A katasztrofális aszályhelyzet miatt hatalmas területen kellett lesilózni a kukoricát. A kukorica betakarítása folyamatban van, viszont az utóbbi két hét csapadékos időjárásának következtében a munkák folytatása nehézségekbe ütközik. 

Az ültetvényekben elvégezték a glifozátos sorkezeléseket, valamint folyamatosak a mechanikai sorközművelések, ezzel is mérsékelve az ültetvényekben előforduló parlagfű fertőzöttséget. Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt az ültetvényekben is erősödött a parlagfű fertőzöttség mértéke. Néhány helyen az elhanyagolt ültetvényekben lehet nagyobb parlagfű fertőzöttséget észlelni.

A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, még betakarítás előtt álló napraforgó és kukorica táblaszegélyekben, sikertelenül gyomirtott táblarészeken, kiritkult táblarészeken, parlagon hagyott területeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon, zöldítéssel hasznosított területeken, utak szélén, árokpartokon, elhanyagolt zártkertekben, erdőfelújításokban és beruházási területeken fordul elő. A homoktalajokon a parlagfű jelenléte nagyobb arányú.

Ruderális területeken a megelőző időszakban csapadékos térségekben a korábban több hullámban kelt növények növekedését visszafogta a nyári száraz időjárás. Az utóbbi hetek csapadékos időjárásának hatására azonban egy kisebb parlagfű kelési hullám indult el. A csapadék hatására erőteljes növekedésnek indultak a nyáron jórészt vegetáló növények. Ezeken a területeken jól megfigyelhetően erősödött a parlagfű fertőzöttség mértéke. A ruderális területeken találhatóak a legnagyobb méretű parlagfű növények. Az utak mentén, árokpartokon, táblaszegélyeknél rendszerint folyamatosan végzik a kaszálást, ami segíti a gyomnövény visszaszorítását.


Friss hírek

2023. szeptember 25, hétfő

Országos parlagfű helyzetkép (2023.09.25.)

Szeptember első felében száraz, meleg idővel köszöntött be az ősz. A vármegyék többségében jelentősen kevesebb volt a csapadék mennyisége az ilyenkor szokásosnál, néhány vármegye kivételével, ahol lokálisan záporok, zivatarok formájában érkezett kisebb mennyiségű csapadék.

Tovább >

2023. szeptember 12, kedd

Országos parlagfű helyzetkép (2023.09.08.)

Augusztus utolsó napjaiban egy hidegfront vetett véget a kánikulának. A hidegfronttal csapadék is érkezett záporok, zivatarok formájában érkezett meg, egyenlőtlen területi eloszlásban, nagyrészt 8,4-50 milliméter közötti mennyiségű csapadék hullott le.

Tovább >