null Növényvédő szerre vontakozó kísérleti engedély

Növényvédő szerre vontakozó kísérleti engedély

Egy nem engedélyezett növényvédő szerrel, vagy egy már engedélyezett növényvédő szerrel nem engedélyezett kultúrában szabadföldön kutatás-fejlesztési, engedélyezési célú vizsgálatához „kísérleti engedély”-re van szükség. A 1107/2009/EK rendelet 54. cikk „Kutatás és fejlesztés” fejezete tárgyalja a tagországok számára a kísérleti engedélyek kiadásának lehetőségét.

Magyarországon a kísérleti engedélyre vonatkozó jogszabályi követelményeket a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 21-22. § szabályozza.

A „kísérleti engedély” meghatározott adatok benyújtása és szakmai követelmények teljesülésekor adható ki. Egy növényvédő szerre a kísérleti engedély akkor adható ki, ha az engedélykérelemben foglalt adatok hiánytalanul kerültek benyújtásra az engedélyező hatósághoz, érvényes Biztonsági adatlap a készítményről rendelkezésre áll és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a készítmény kísérleti célú felhasználása során nem várható, hogy az káros hatással lehet a vizsgálóhelyeken a felhasználókra, állatokra és nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a környezeti elemekre. A kísérletet beállító, végrehajtó személy a szükséges szakmai ismeretekkel a külön jogszabályban foglaltak szerint rendelkezik.

A kiadott kísérleti engedély alapján, a kérelmező, felhasználó a kísérleti készítményeket csak ellenőrzött feltételek mellett korlátozott területen és a rendelkező részben kötelezően előírt felhasználási körülmények mellett állíthatják vizsgálatba. A kísérleti engedélyhez a kérelmet a NÉBIH NTAI engedélyezési hatósága vezetőjének címezve kell benyújtani két példányban „Kísérleti engedélykérelem” formanyomtatványon. A magyarországi GEP minősítésű elismert vizsgálóhelyeken a kísérlet a kérelmező részéről előzetesen bemutatott kísérleti engedély ellenében kezdhető el. A kísérleti engedélykérelem mellékletében hiánytalanul kell megadni a formált készítménynek és hatóanyagának nevét, a készítmény engedélyét az EU országokban, a felhasználásra vonatkozó adatokat, a kísérletek nagyságát (nagy parcellás, kis parcellás kísérletek), a kijelölt vizsgálóhelyek területi elhelyezkedését és a hatóanyagra és készítményre vonatkozó legfontosabb toxikológiai és ökotoxikológiai adatokat.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 195. § (4) bekezdés c) pontja alapján a kísérleti engedélyek tárgyában a NÉBIH 2017. január 1. napjától nem rendelkezik hatáskörrel.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint 2017. január 1-jével a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az Éltv. 33. § e) pontjában foglaltak tekintetében a élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Letölthető nyomtatványok
Kísérleti engedélykérelem növényvédő szerek biológiai vizsgálatára (application for biological trials by pesticides) (Word/Pdf)


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >