Vissza

Növényvédő szerre vontakozó kísérleti engedély

Növényvédő szerre vontakozó kísérleti engedély

Növényvédő szerre vontakozó kísérleti engedély

Egy nem engedélyezett növényvédő szerrel, vagy egy már engedélyezett növényvédő szerrel nem engedélyezett kultúrában szabadföldön kutatás-fejlesztési, engedélyezési célú vizsgálatához „kísérleti engedély”-re van szükség. A 1107/2009/EK rendelet 54. cikk „Kutatás és fejlesztés” fejezete tárgyalja a tagországok számára a kísérleti engedélyek kiadásának lehetőségét.

Magyarországon a kísérleti engedélyre vonatkozó jogszabályi követelményeket a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 21-22. § szabályozza.

A „kísérleti engedély” meghatározott adatok benyújtása és szakmai követelmények teljesülésekor adható ki. Egy növényvédő szerre a kísérleti engedély akkor adható ki, ha az engedélykérelemben foglalt adatok hiánytalanul kerültek benyújtásra az engedélyező hatósághoz, érvényes Biztonsági adatlap a készítményről rendelkezésre áll és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a készítmény kísérleti célú felhasználása során nem várható, hogy az káros hatással lehet a vizsgálóhelyeken a felhasználókra, állatokra és nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a környezeti elemekre. A kísérletet beállító, végrehajtó személy a szükséges szakmai ismeretekkel a külön jogszabályban foglaltak szerint rendelkezik.

A kiadott kísérleti engedély alapján, a kérelmező, felhasználó a kísérleti készítményeket csak ellenőrzött feltételek mellett korlátozott területen és a rendelkező részben kötelezően előírt felhasználási körülmények mellett állíthatják vizsgálatba. A kísérleti engedélyhez a kérelmet a NÉBIH NTAI engedélyezési hatósága vezetőjének címezve kell benyújtani két példányban „Kísérleti engedélykérelem” formanyomtatványon. A magyarországi GEP minősítésű elismert vizsgálóhelyeken a kísérlet a kérelmező részéről előzetesen bemutatott kísérleti engedély ellenében kezdhető el. A kísérleti engedélykérelem mellékletében hiánytalanul kell megadni a formált készítménynek és hatóanyagának nevét, a készítmény engedélyét az EU országokban, a felhasználásra vonatkozó adatokat, a kísérletek nagyságát (nagy parcellás, kis parcellás kísérletek), a kijelölt vizsgálóhelyek területi elhelyezkedését és a hatóanyagra és készítményre vonatkozó legfontosabb toxikológiai és ökotoxikológiai adatokat.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 195. § (4) bekezdés c) pontja alapján a kísérleti engedélyek tárgyában a NÉBIH 2017. január 1. napjától nem rendelkezik hatáskörrel.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint 2017. január 1-jével a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az Éltv. 33. § e) pontjában foglaltak tekintetében a élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Letölthető nyomtatványok
Kísérleti engedélykérelem növényvédő szerek biológiai vizsgálatára (application for biological trials by pesticides) (Word/Pdf)


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2019. június 11, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Anyatelep létesítése és fenntartása
2017. november 7, kedd

Anyatelep létesítése és fenntartása

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok
2017. január 30, hétfő

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában
2017. január 12, csütörtök

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek
2016. augusztus 31, szerda

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok
2016. július 26, kedd

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok

Szaporító alapanyag gyűjtés
2016. július 26, kedd

Szaporító alapanyag gyűjtés

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata
2015. július 21, kedd

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele
2015. március 19, csütörtök

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele

Törzsültetvények minősítése
2015. március 19, csütörtök

Törzsültetvények minősítése

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése
2014. december 5, péntek

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése