null Nem ökológiai termesztésből származó takarmány felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Nem ökológiai termesztésből származó takarmány felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Nem ökológiai termesztésből származó takarmány felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2022. május 23, hétfő

Növényevők (szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék, szarvas) esetén a takarmány legalább 60 %-ának magából a gazdaságból kell származnia, ha ez nem lehetséges, akkor ugyanabból a régióból származó takarmányt és takarmány-alapanyagot használó más ökológiai gazdaságokkal együttműködésben kell előállítani. 2024. január 1-jétől ezt az arányt 70 %-ra kell emelni.

Az emlősök táplálása során előtérbe kell helyezni az anyatejes táplálást az adott fajra vonatkozóan előírt minimális ideig. 
Sertés és baromfi esetében a takarmány legalább 30 %-ának magából a mezőgazdasági termelőegységből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt más, ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemmel vagy takarmányipari vállalkozóval együttműködve, ugyanazon régióban kell előállítani. A sertés és a baromfi napi takarmányadagjához szálas, friss vagy szárított tömegtakarmányt, illetve szilázst is adagolni kell.
Amennyiben a mezőgazdasági termelők nem képesek kizárólag ökológiai termelésből származó fehérje takarmányt beszerezni, és az illetékes hatóság megerősítette, hogy nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű ökológiai fehérje takarmány, akkor a sertés- és a baromfifajok esetében 2026. december 31-ig használható nem ökológiai fehérje takarmány. Az említett fajok vonatkozásában a nem ökológiai fehérje takarmány 12 hónapos időszakonként engedélyezett maximális aránya 5 %. A megfelelő értékeket évente, a mezőgazdasági eredetű takarmányok szárazanyag-tartalmának százalékában kell kiszámítani. Használata a legfeljebb 35 kg-os malacok/fiatal baromfik különleges fehérje típusú összetevőkkel való etetésére korlátozódik. A gazdasági szereplő ezen rendelkezés alkalmazásának szükségességét dokumentumokkal bizonyítja.
Tilos az állatokat olyan körülmények között, illetve olyan étrenden tartani, amely vérszegénységet okozhat. A kényszertáplálás tilos. A hízlalási eljárásoknak a tenyésztési folyamat bármely szakaszában visszafordíthatóknak kell lenniük.
Ha a takarmánygyártás megszűnt, vagy korlátozásokat vezettek be, különösen, ha rendkívüli időjárási feltételek, járványok, toxikus anyagokkal történt szennyeződés vagy tűz következett be, azaz természeti katasztrófa esetén a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti a nem ökológiai termelésből származó takarmányok használatát.
Az engedély egyedi gazdasági szereplő részére, korlátozott ideig, korlátozott területen és korlátozott mértékben adható ki!


Milyen adatok, dokumentumok szükségesek a nem ökológiai termelésből származó takarmányok használatára vonatkozó kérelemhez?

  1. káreseményt igazoló dokumentumok,
  2. igazolás, hogy a fehérje takarmány előállítása kémiai oldószerek használata nélkül történt,
  3. kimutatás:
  • tervezett termésmennyiségekről
  • készletnyilvántartás
  • állomány éves takarmányigénye
  • várható hiány mértéke
FIGYELEM! A mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány felhasználásának engedélyezése tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles.

Friss hírek

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához
2022. szeptember 19, hétfő

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

Alapesetben más tagállamokból, illetve harmadik országokból történő élő állat és állati termék behozatal EU szinten harmonizált, egységes jogszabályok által történik. Bizonyos élő állatokra és állati termékekre vonatkozóan azonban az EU nem határozott meg közös behozatali feltételeket, így az egyes tagállamoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy ezen esetekben nemzeti szabályaik szerint engedélyezzék a behozatalt. Ilyen terület a nem harmonizált állati eredetű termék behozatala. Ezek engedélyezése külön eljárásban a mellékelt nyomtatvány benyújtását követően történik.

Tovább >

Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból
2022. szeptember 19, hétfő

Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból

Alapesetben más tagállamokból, illetve harmadik országokból történő élő állat és állati termék behozatal EU szinten harmonizált, egységes jogszabályok által történik. Bizonyos élő állatokra és állati termékekre vonatkozóan azonban az EU nem határozott meg közös behozatali feltételeket, így az egyes tagállamoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy ezen esetekben nemzeti szabályaik szerint engedélyezzék a behozatalt. Ilyen terület a nem harmonizált állati eredetű termék behozatala. Ezek engedélyezése külön eljárásban a mellékelt nyomtatvány benyújtását követően történik.

Tovább >