null Megváltozik a termésnövelő anyagok engedélyezési rendszere 2022-től

Megváltozik a termésnövelő anyagok engedélyezési rendszere 2022-től

2020. május 4, hétfő

2022-től alkalmazandó az Európai Unió új rendelete a termésnövelő anyagok forgalomba hozataláról. A jogszabály a legtöbb országban a jelenleginél szigorúbb, ugyanakkor a magyarországihoz képest kifejezetten lazább követelményeket ír elő. A rendelet által determinált számos változás szükségessé teszi, hogy a tagállamok és a Bizottság már az idén megkezdjék a felkészülést az új helyzetre.

2019 júliusában hatályba lépett, 2022. július 16-tól pedig ténylegesen is alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács új rendelete a termésnövelő anyagok forgalomba hozataláról. Az új szabályozás lényege, hogy minden olyan termék, amely a rendelet követelményeinek megfelel, az EU összes tagállamában forgalomba hozható, amennyiben a termék megfelelőségét egy ún. akkreditált megfelelőség értékelő szervezet (notified body) igazolja. Ez utóbbiakat a tagállamok által kijelölt "Bejelentő hatóság" (notifying authority) felügyeli, ellenőrzi és akkreditálja.

Fontos tudnivaló, hogy párhuzamosan érvényben maradnak a nemzeti engedélyezési eljárások is. Eszerint a kérelmezők választhatnak, hogy az új EU rendelet vagy a nemzeti engedélyezési eljárás alapján hozzák-e forgalomba a terméküket. Mivel a magyar engedélyezési rendszer Európában az egyik legszigorúbb, de szakmailag kellően alapos, várható, hogy egyes gyártók továbbra is a nemzeti eljárás alapján kérnek majd forgalomba hozatali engedélyt, és ezt a jelenlegi gyakorlat szerint, a kölcsönös elismerés elvét alkalmazva fogadtatják majd el a többi tagállammal.

Részletes információk:

Magyarországon jelenleg a termésnövelő anyagokat a 36/2006 FVM rendelet előírásai szerint lehet engedélyeztetni és forgalomba hozni. Ez alól az EK műtrágyának minősülő termékek jelentenek kivételt, melyek a 2003/2003/EC rendelet követelményeinek teljesítése esetén nem engedélykötelesek. Az engedélyező hatóság a Nébih Növény,- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága.

A forgalmazni kívánt terméket az alábbi kategóriák valamelyikébe kell besorolni, és az annak megfelelő adatkövetelményt teljesíteni.

 1. Műtrágyák,
 2. Szerves trágyák,
 3. Ásványi trágyák,
 4. Komposztok,
 5. Gilisztahumuszok,
 6. Talajjavító anyagok,
 7. Talajkondicionáló készítmények,
 8. Mikrobiológiai termékek (nem biopeszticidek!)
 9. Termesztőközegek
 10. Növénykondicionálók
 11. Keverékek

Az egyes kategóriákba sorolt termésnövelő anyagról különböző fizikai, kémiai, adott esetben biológiai vizsgálatokat kell benyújtani, valamint igazolni a káros anyagoktól való mentességet. Ezáltal mind a felhasználók, mind a fogyasztók, mind pedig a környezet védelme megfelelően biztosítva van.

Ugyanakkor a körforgásos gazdaság jelszavával már évek óta napirenden volt, hogy az egész EU-ra kiterjedő egységes forgalomba hozatali rendszert alakítsanak ki, amely megkönnyíti a termésnövelő anyagok piacra kerülését. Hosszú tárgyalások után 2019-ben az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a termésnövelő anyagok forgalomba hozataláról szóló uniós rendeletet. A 2019/1009/EU rendelet 2019 júliusában hatályba lépett, de csak 2022. július 16-tól alkalmazandó. Addig azonban a tagállamoknak és a Bizottságnak is fel kell készülnie az új helyzetre, és ez a folyamat már az idén elkezdődik. Az új szabályozás lényege, hogy minden olyan termék, amely a rendelet követelményeinek megfelel, az EU összes tagállamában forgalomba hozható, amennyiben a termék megfelelőségét egy ún. akkreditált megfelelőség értékelő szervezet (notified body) igazolja. Ez utóbbiakat a tagállamok által kijelölt "bejelentő hatóság" (notifying authority) felügyeli, ellenőrzi és akkreditálja.

Az új EU rendelet szerint a termékeket funkció szerinti kategóriákba, az alkotóelemeiket pedig összetevők szerinti kategóriákba kell sorolni.

Funkció szerinti termékkategória

Trágya (szerves, szervetlen)

Meszezőanyag

Talajjavító anyag (szerves, szervetlen)

Termeszőközeg

Inhibitor (nitrifikációt, denitrifikációt és ureázt gátló anyagok)

Növényi biostimuláns

Termésnövelő anyagkeverék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összetevők szerinti kategória

Primer anyagok és keverékek

Növények, növényi részek, növényi kivonatok

Komposzt

Friss növények fermentációs maradéka

Friss növények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradék

Élelmiszeripari melléktermékek

Mikroorganizmusok

Tápanyagpolimerek

A tápanyagpolimerektől eltérő egyéb polimerek

1069/2009/EK rendelet szerinti állati melléktermékekből származó termékek

2008/98/EK irányelv szerinti melléktermékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új EU Rendelet a legtöbb országban a jelenleginél szigorúbb, ugyanakkor a magyarországihoz képest kifejezetten lazább követelményeket ír elő. A termékekben előfordulhatnak szennyező anyagok, amelyek kockázatot jelentenek az emberi-, állati- és növényi egészségre, és a környezetre. Míg az EK műtrágyák esetében nem voltak egyértelmű követelmények a szennyező anyagokra, az új termésnövelő rendelet már előír ilyeneket. Ugyanakkor pl. a kadmium és króm határértékek a magyar hatóság véleménye szerint túl engedékenyen lettek megszabva, és a foszfát műtrágyák kadmium nehézfém szennyezettségének határértékével kapcsolatban Magyarország derogációt is nyújtott be, kérve a hazai, szigorúbb előírás fenntartását.

Uniós termésnövelő anyag csak az lehet, amely megfelel a minden termékkategóriára külön előírt szabványnak. Az uniós termésnövelő termék megfelelőségét minden tagállamban az akkreditált megfelelőség értékelő szervezetek végzik. A megfelelőség értékelő szervezetek munkáját a kijelölt tagállami bejelentő hatóság felügyeli. Az uniós termésnövelő anyagokat „CE” jelöléssel kell megkülönböztetni. Alapvető fontosságú a gyártók és a felhasználók számára, hogy a CE-jelölésnek a terméken való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az összes alkalmazandó követelménynek, amelyért a gyártó teljes felelősséget vállal. Az EU-n kívül gyártott termékek megfelelőségének a biztosítása az importőr felelőssége. Azok a gazdasági szereplők, akik saját nevükben vagy a védjegyük alatt uniós termésnövelő anyagot forgalmaznak, illetve uniós terméket úgy módosítanak, hogy azzal befolyásolják a rendeletnek való megfelelést, gyártónak minősülnek. Az új rendelet a gyártók, meghatalmazott képviselők, importőrök, forgalmazók, csomagolók kötelezettségeit külön cikkekben részletezi.

Fontos tudnivaló, hogy párhuzamosan érvényben maradnak a nemzeti engedélyezési eljárások is, és a kérelmezők választhatnak, hogy az új EU Rendelet, vagy a nemzeti engedélyezési eljárás alapján hozzák-e forgalomba a terméket.

Mivel a magyar engedélyezési rendszer Európában az egyik legszigorúbb, de szakmailag kellően alapos, várható, hogy egyes gyártók továbbra is a nemzeti eljárás alapján kérnek majd forgalomba hozatali engedélyt, és ezt a jelenlegi gyakorlat szerint a kölcsönös elismerés elvét alkalmazva fogadtatják majd el a többi tagállammal.

A rendelet szerinti termékek 2022. július 16-tól kezdve kerülhetnek piacra. Ezzel egy időben megszűnik az EK műtrágyákról szóló 2003/2003/EC rendelet alkalmazása.

 

 


Friss hírek

2023. augusztus 31, csütörtök

A növényvédő szerek harmonizált kockázati mutatói Magyarországon (2011-2021)

A növényvédő szerek fenntartható használatát célzó 2009/128/EK irányelv tagállami és uniós szintű megvalósításában elért haladás mérésére objektív, minden tagállamban azonos metodika szerint kiszámolt mutatókra/mérőszámokra, úgynevezett harmonizált kockázati mutatókra (Harmonised Risk Indicators - HRI) van szükség.

Tovább >

2023. április 14, péntek

Repülőgépes és helikopteres légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztályának tájékoztatása szerint légi-mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatban jelenleg a következő szervezetek rendelkeznek hatósági engedéllyel önálló munkavégzésre:

Tovább >