null Megújul a növényútlevél-rendszer is

Megújul a növényútlevél-rendszer is

2019. december 10, kedd

Az Európai Unió 2019. december 14-től alkalmazandó növényegészségügyi rendszeréhez kapcsolódóan érdemi változások lépnek életbe a növények, növényi termékek EU-n belüli forgalmazásának követelményeiben is. E tekintetben az új szabályozás alapjait a 2019/2072 számú végrehajtási rendelet fekteti le, amely meghatározza többek között azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek esetében az Unión belüli szállításhoz, forgalmazáshoz növényútlevél szükséges.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján közzétett korábbi cikkünkben már szó esett arról a növényegészségügyi végrehajtási rendeletről, amely az „útlevélköteles” növények jegyzékét tartalmazza, továbbá meghatározza azokat az ellenőrző vizsgálatokat és különleges előírásokat, amelyeket a növényútlevél kiállításához teljesíteni kell.

A növényútlevél olyan hatósági címke, amely azt igazolja, hogy a vele ellátott növények az EU összes növényegészségügyi követelményének megfelelnek.

A rendelet XIII. számú melléklete alapján december 14-től minden ültetésre szánt növény szállításához növényútlevél szükséges. A vetőmagok közül pedig többnyire azok szerepelnek a növényútlevél-köteles áruk listáján, amelyek előállítására minőségtanúsítási rendszert dolgoztak ki.

A most megjelent végrehajtási rendelet – az eddigiekhez képest – nagyon sok lágyszárú és fás szárú dísznövényt, számos erdészeti faj csemetéjét, valamint a zöldségpalántákat is növényútlevél-kötelessé teszi.

  • A jogszabály ugyanakkor engedményeket is tartalmaz: például nem szükséges növényútlevél azokban az esetekben, amikor a növényt közvetlenül a végfelhasználó részére értékesítik (kivéve, ha ez távértékesítés keretében történik).
  • És konkretizálja a kivételes eseteket is: bizonyos növények szaporítóanyagai esetében a végfelhasználó részére történő értékesítés is növényútlevél-köteles lesz, aminek jogi szabályozása 2020 elején várható.

A növényútlevél tartalmi követelményeit a 2016/2031/EU rendelet tartalmazza, míg a dokumentum formátumát a 2017/2313/EU rendelet rögzíti. Fokozottan kell figyelni az alábbi változásokra:

  • Az eddigiekhez képest nem szükséges az ellenőrző hatóság és a mennyiség szerepeltetése, viszont fel kell tüntetni az EU zászlaját.
  • A korábbi sorozatszámot felváltja a nyomonkövetési kód, ami egy esetleges fertőzés esetén lehetővé teszi a növény származásának gyorsabb azonosítását. Mivel a végső felhasználónak kiszerelt növények (pl. házikerti kiszerelésű vetőmagok, dísznövényhagymák) alacsonyabb kockázatot képviselnek, esetükben e kód feltüntetésétől el lehet tekinteni.
  • A továbbiakban a növényútlevél már nem tüntethető fel az árut kísérő dokumentumon, azt minden esetben az értékesítési egységen kell elhelyezni.

A növényútlevélnek változatlanul kötelező eleme marad a növényegészségügyi nyilvántartási szám. Azok a vállalkozások, amelyeknek az eddigi évek során nem volt nyilvántartásba vételi kötelezettsége, az illetékes járási hivatalok növény- és talajvédelmi osztályain igényelhetik azt. A nyilvántartásba vett vállalkozóknak minden év április 30-ig kell bejelenteniük az adott évre vonatkozóan a termelésük részletes adatait a növényegészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében.

A növényútlevél kiállítására továbbra is felhatalmazható a termelő, illetve a forgalmazó. A felhatalmazáshoz széleskörű szakmai ismeretek szükségesek (2019/827/EU), így azt továbbra is csak olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet kaphatja meg, aki vagy amelynek képviselője tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, vagy ilyen tagsággal rendelkező személy szakmai felügyeletét írásbeli szerződésbe foglalja.

A növényútlevél cseréjét a jövőben az erre felhatalmazott forgalmazó is megteheti. A Nébih javasolja a termelőknek és a forgalmazóknak, hogy minél többen igényeljék a felhatalmazást. Az érintettek az illetékes járási hivatalok növény- és talajvédelmi osztályain nyújthatják be kérelmüket, s ugyanitt érdeklődhetnek a felhatalmazás menetéről.

Fontos tudni, hogy a 2019. december 14. előtt kiadott növényútlevelek 2023. december 14-ig érvényesek maradnak. Az átmeneti időszakra vonatkozó bővebb információk elérhetőek korábbi cikkünkben.

Kapcsolódó anyagok
2019/2072 rendelet - XIII. melléklet
2019/2072 rendelet - XIV. melléklet

Kapcsolódó jogszabályok:
2016/2031/EU rendelet
2017/2313/EU rendelet
2019/827/EU rendelet
A rendeletek hatályos változatát a https://eur-lex.europa.eu oldalon olvashatják.