null Ki vehet igénybe agrárkár-enyhítési juttatást és milyen feltételekkel?

Ki vehet igénybe agrárkár-enyhítési juttatást és milyen feltételekkel?

2013. december 23, hétfő

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban. Mkk. törvény) tükrében a mezőgazdasági káresemény bejelentésével, mezőgazdasági biztosítási szerződések jelentőségével, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos legfontosabb információk.

Ki jogosult kárenyhítő juttatásra?

Kárenyhítő juttatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki az Mkk. törvény által létrehozott kockázatközösség tagja és teljesíti a törvény 11. § (1) bekezdése alapján meghatározott feltételeket:

 a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,

 b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a megyei kormány hivatal földművelésügyi igazgatóságához határidőn belül bejelentette,

 c) a hozamérték-csökkenést a megyei kormány hivatal földművelésügyi igazgatósága az erről kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja,

 d) a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmét tárgyév november 30-áig az agrárkár-megállapító szervhez benyújtotta, és

 e) a kárenyhítési hozzájárulást a határidőben és maradéktalanul megfizette.

Az agrárkár-enyhítési rendszernek az Mkk törvény alapján kötelezően tagja azon mezőgazdasági termelő, aki meghatározott nagyságú termőterülettel rendelkezik (szántóföldi növények esetében 10 illetve szántóföldi zöldség növények esetében 5 hektár, szőlő-gyümölcs ültetvénynél 1 hektár). Továbbá önkéntes elhatározása alapján az Mkk törvény szerinti termőterület nagyságot el nem érő területen gazdálkodó mezőgazdasági termelő is.

A mezőgazdasági termelő a kockázatközösség tagjává a törvényben meghatározott megművelt területnagyság felett az egységes kérelem benyújtásával, illetve kisebb terület esetén az egységes kérelemben tett nyilatkozatával válhat.

Kárenyhítő hozzájárulás mértéke és annak megfizetése

A kárenyhítési hozzájárulás mértéke évenként a mezőgazdasági termelő használatában levő, ültetvényművelésre valamint szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 3000 forint, egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 1000 forint.

A 2013. november 1-től tárgyév (2014) október 31-ig terjedő kárenyhítési év vonatkozásában a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségéről az MVH (2014) július 15-éig értesíti a mezőgazdasági termelőt, aki a hozzájárulást (2014) szeptember 15-ig köteles maradéktalanul megfizetni.

Mezőgazdasági káresemény bejelentése

A kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő számára az első és legfontosabb lépés a mezőgazdasági káresemény határidőben történő bejelentése, amelyet – a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet (továbbiakban: kárenyhítési rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell megtenni. A károsodást kiváltó aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz vagy tavaszi fagy, téli fagy káresemények bekövetkezésének – a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül – azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső vagy vihar káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a káresemény első alkalommal észlelhető.

A kárbejelentést a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához írásban – postai úton vagy személyes benyújtás révén – a kárenyhítési rendelet 1. sz. mellékletének kitöltésével kell bejelenteni. A kárbejelentés elektronikus úton történő bejelentésére nincs mód.

Mezőgazdasági biztosítási szerződés jelentősége

A törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben az egységes kérelmében, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelmének benyújtása során bejelentett adatok alapján számított üzemi szintű referenciahozam-értékének legalább felére kiterjedően nem köt a mezőgazdasági káresemények közül az adott növényi kultúrára jellemző káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást. A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítás díjához támogatást vehet igénybe, amelynek részletes szabályait a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szabályozza.

Kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása

A kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő az igényelt kárenyhítő juttatás összegét – a NÉBIH honlapján közzétett – a kárenyhítési rendelet 3–6. melléklete szerinti táblázatok felhasználásával számítja ki. A kitöltött mellékleteket a mezőgazdasági termelőnek három eredeti példányban személyesen vagy postai úton tárgyév november 30-áig kell benyújtania a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Amennyiben a mezőgazdasági termelő rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, úgy annak három másolati példányát és a kárenyhítési rendelet kitöltött 2. mellékletét is be kell nyújtania a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. A benyújtott dokumentumok együttesen alkotják a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet.

Fontos! A kárenyhítési rendelet 1. számú melléklete szerinti mezőgazdasági kárbejelentő lap nem minősül kárenyhítő juttatás iránti kérelemnek. A kárenyhítő juttatás igényléséhez, minden esetben a kárenyhítési rendelet 3-4-5-6 számú mellékletének benyújtása szükséges. Az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására vonatkozóan a mezőgazdasági termelő részére külön értesítést, felszólítást nem küld.

Kárenyhítő juttatás kifizetése

A kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőt az MVH a tárgyévet követő év március 31-éig határozatban értesíti a kárenyhítési igénye kielégítésének mértékéről és teljesíti a kifizetéseket.


Friss hírek

2022. december 28, szerda

Az ünnepek idején is garantált az élelmiszerbiztonság

Több mint 1800 ellenőrzés, 12,2 millió Ft bírság és 51,6 tonna forgalomból kivont élelmiszer a fő mérlege az idei téli élelmiszerlánc-ellenőrzésnek. Az akció kapcsán Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár kiemelte, biztonságos, jó minőségű termékekből készíthették ünnepi fogásaikat a magyar családok és ez a szilveszterkor hagyományos termékek esetében sem lesz másképp.

Tovább >

2022. december 16, péntek

Dísznövény szaporítóanyag forgalmazói tevékenység éves bejelentése

A Rendelet alapján a Nébih nyilvántartásban szereplő engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazónak évente be kell jelentenie tevékenységét és annak részleteit.

Tovább >

Átlagos (0 Szavazatok)