null Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül történő szállításához

Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül és tagállamok közt történő szállításához

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.)VM rendelet előírja az állati eredetű melléktermékek dokumentációját.

Módosítva: 2022.12.19

Belföldi állati melléktermék szállítás


Belföldi szállításnál a tagállamon belüli ún. egyszerűsített (belföldi) kereskedelmi okmány használható, amelyről a 45/2012. VM rendelet 15.§-a rendelkezik, miszerint:


 „az állati eredetű mellékterméket belföldi szállítása során – a 16. § (2*) bekezdésében foglalt esetet kivéve – a (45/2012. VM rendelet) 3. mellékletben meghatározott vagy attól formailag eltérő, de minden tartalmi elemét magában foglaló kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelyet három példányban kell kiállítani.”


Az eredeti példány a rendeltetési helyig kíséri a szállítmányt, a 2. példányt az átadó őrzi meg, a 3. példány a szállítónál marad.


Az átvevő az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok és származtatott termékeik, valamint a feldolgozott állati eredetű fehérjék (PAP) esetében a kereskedelmi okmány egy aláírt példányának másolatát harminc napon belül visszaküldi az átadónak. 

A kereskedelmi okmányokat legalább két évig meg kell őriznie az állati melléktermék átadójának, szállítójának és átvevőjének.
*A 45/2012. VM rendelet 16.§ (2) bekezdése szabályozza a belföldi trágya szállítás feltételeit.  További információ:


Európai Unión belüli állati melléktermék szállítás


Tagállamok közti szállítmányozás esetén minden szállítmányt a 142/2011/EU rendelet VIII. melléklet előírásai szerinti „Európai Uniós (EU)” kereskedelmi okmánynak kell kísérnie. 

Amennyiben 1-es és 2-es kategóriába tartozó állati melléktermék vagy abból származó termék, és a 3-as kategóriába tartozó feldolgozott állati fehérje (PAP) kerül szállításra tagállamok között, úgy a TRACES rendszerben (úgynevezett DOCOM modul) rögzített kereskedelmi okmány használata kötelező. Egyéb esetben elég, ha papíralapon kerül kiállításra az okmány.

Az EU tagállamok közti 1. és 2.-es kategóriájú állati eredetű melléktermék szállításának feltételelit a 1069/2009 EK rendelet 48. cikke rögzíti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1069-20191214&qid=1643622817281

A beszállítási engedélyt - amely 2 évig érvényes - kitöltve az aai@nebih.gov.hu email-címre kell eljuttatni.

 


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >