null Hogyan vághatok ki fát a földemen?

Hogyan vághatok ki fát a földemen?

2014. május 15, csütörtök

A fakitermeléseket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Erdőtörvény), valamint a törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet részletesen szabályozza. A két jogszabály előírásainak betartása azért is különösen fontos, mert jogszerűtlen fakitermelés esetén az erdészeti hatóság erdővédelmi, illetve erdőgazdálkodási bírságot szab ki.

A fakitermelések legfontosabb és legalapvetőbb szabályairól az alábbi tájékoztató mellett a területileg illetékes Erdészeti Igazgatóságnál, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjának „Erdészet” menüpontja alatt lehet információhoz jutni.

Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő esetében még a fakitermelés előtt a tulajdonosnak, vagy tulajdonosoknak erdőgazdálkodót kell nyilvántartásba vetetni az erdő helye szerint illetékes erdészeti hatóságnál. Erdőgazdálkodó lehet a terület tulajdonosa, vagy tulajdonostárs, de akár kívülálló, harmadik személy is. A kívülálló személy megbízásának alapja lehet haszonbérleti szerződés, erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés, feles bérleti szerződés vagy szívességi földhasználati szerződés.

A legegyszerűbben a mindenki által elérhető Országos Erdőtérkép segítségével eldönthető, hogy az adott területen található faállomány erdőként szerepel-e az Országos Erdőállomány Adattárban.

A térképről leolvasható az erdő azonosítója is (község, tag, erdőrészlet) pl. Valkó 154 H.
A területileg illetékes erdészeti igazgatóság és erdőfelügyelő az elérhetőséggel együtt megtalálható a NÉBIH EI honlapján.

Az erdészeti igazgatóságok további segítséget nyújtatnak az ügyintézéshez.
Az erdőgazdálkodónak a szakszerűség biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet kell alkalmaznia.

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó részére – a nyilvántartásba vételt követően – erdőterv határozatot (erdőtervet) ad ki. Ez az alapja az erdőgazdálkodásának, tartalmazza többek között a fakitermelési lehetőségeket is. Az Erdőtörvény hatályba lépése (2009. július 10.) után elkészült körzeti erdőtervek alapján megállapított erdőterveket az erdészeti hatóság hivatalból, térítésmenetesen állapítja meg. A hatályba lépés előtt elkészült körzeti erdőterveknél az erdőgazdálkodónak kell kérnie az erdőterv kiadását az erdészeti hatóságtól. Ennek díja 6 500 Ft.

Csak a szakszemély ellenjegyzésével ellátott előzetes bejelentések, nyomtatványok kitöltése, beadása és a szükséges határidők letelte után lehet a fakitermelést elkezdeni.
A fakitermelést végzőnek a fakitermelés során magánál kell tartania a munka elvégzésére jogosító, az erdőgazdálkodó által kiállított okiratot és a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiadott erdőgazdálkodási műveleti lapot vagy annak másolatait.
Az erdőgazdálkodó vagy megbízása alapján a jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdőből kitermelt faanyag származásáról a szállításhoz köteles igazolást kiállítani (szállítójegy). A szállítás csak szállítójegy kíséretében történhet.

Az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdő esetében kérni kell az önerdősült terület nyilvántartásba vételét szabad rendelkezésű erdőként a területileg illetékes erdészeti hatóságtól. A nyilvántartásba vétel után a tervezett kitermelést előre be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak a mellékelt "Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelésről" című formanyomtatványon. A nyomtatványt két – védett természeti terület esetén három – példányban kell kitölteni és beküldeni. A nyomtatványt a hatóság ellátja az ellenjegyzésével, és az egyik példányt visszaküldi a kérelmezőnek. Ez az irat szolgál igazolásul a fakitermeléshez, amely a kézhezvétel után megkezdhető.

A fakitermelést végzőnek a fakitermelés során magánál kell tartania ezt az iratot, valamint a munka elvégzésére jogosító, az erdőgazdálkodó vagy a szabad rendelkezésű erdő használója által kiállított okiratot vagy annak másolatait.

A kitermelt faanyag szállítása csak szállítójegy kíséretében történhet, amelyet szabad rendelkezésű erdő használója, az erdőgazdálkodója vagy megbízása alapján a jogosult erdészeti szakszemélyzet személy állít ki.

Az erdőnek nem minősülő, külterületen található faállomány fásításnak tekintendő. Ebben az esetben a fakitermelés útja – a szabad rendelkezésű erdőkhöz hasonlóan – lényegesen egyszerűbb. A tervezett fakitermelést előzetesen be kell jelenteni a területileg illetékes erdészeti hatóságnak. Ez a „Bejelentés fásításban tervezett fakitermelésről" megnevezésű formanyomtatvánnyal történik, amelyet két – védett természeti terület esetén három – példányban kell kitölteni és beküldeni. A nyomtatványt a hatóság ellátja az ellenjegyzésével, és az egyik példányt visszaküldi a kérelmezőnek. Ez az irat szolgál igazolásul a fakitermeléshez, amely a kézhezvétel után megkezdhető.

A fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani ezt az iratot, valamint egy igazolást a fakitermelésre jogosulttól, amelyben feljogosítja őt a munka elvégzésére.

A kitermelt faanyag szállítása csak szállítójegy kíséretében történhet, amelyet a földrészlet tulajdonosa, vagy a faanyaggal rendelkezni jogosult személy állít ki a fakitermelési bejelentésében szereplő adatok felhasználásával.

A nyomtatványok elérhetők a NÉBIH EI oldalán.

A fent leírt szabályok be nem tartása esetén az erdészeti hatóság – az Erdőtörvény, valamint az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) kormányrendelet alapján – az erőgazdálkodóra, illetve az erdő tulajdonosára bírságot szab ki, amelynek összege a kitermelt faanyag után köbméterenként 20 000 Ft. Amennyiben a fenti előírásokat megszegő személy nem erdőgazdálkodója, illetve nem tulajdonosa az adott erdőterületnek, akkor az erdővédelmi bírság összege 30 000 Ft köbméterenként. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 243. § szerint a jogosulatlan fakitermelést végző szabálysértést követ el. A szabálysértésért kiszabott pénzbírság legalacsonyabb összege 5 000 Ft, legmagasabb összege 150 000 Ft.

A megkötések az erdő és az erdőtulajdonosok érdekét, valamint az erdőgazdálkodás biztonságát, hosszú távú fenntarthatóságát szolgálják.


Friss hírek

2023. szeptember 19, kedd

Faanyag nyomon követéséhez alapvetően szükséges adatok

A tűzifaszezon közeledtével a faanyag útjának nyomon követése a kitermelés helyétől egészen a kandallóig egyre fontosabb minden érintett szereplő számára. A faanyag kereskedelmi lánc szereplők felügyeletét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Erdészeti Igazgatósága, mint kijelölt erdészeti hatóság látja el. A Nébih ellenőrzései arra világítottak rá, hogy a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok mögött mindig tetten érhető a faanyag nyomon követéséhez használt adatkörök, az azokból összeállított nyilvántartások elégtelensége. 

Tovább >

2022. május 23, hétfő

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények

Növényevők esetén a takarmány legalább 60%-ának magából a termelőegységből kell származnia, ha ez nem lehetséges, akkor más ökológiai gazdaságokkal együttműködésben kell előállítani. Az emlősök táplálása során előtérbe kell helyezni az anyatejes táplálást az az adott fajra vonatkozóan előírt minimális ideig.

Tovább >