null Fontos tudnivalok a sikeres adategyezteteshez

Fontos tudnivalók a sikeres adategyeztetéshez

2020. június 5, péntek

A Nébih az egy tenyészetben több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetési folyamatának eddigi tapasztalatai alapján az alábbiakban foglalja össze az adategyeztetéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat:

 1. Az adategyeztetést az állattartónak vagy a TIR/ENAR ügyintézésért felelős ENAR-felelősének, megyei kapcsolattartójának kell elvégezni, hogy az maximálisan az állattartó szándékai szerint történjen.
 2. Az adategyeztetés meghatalmazott útján is megtehető.
 3. A bizonylatot az ügyfélkapun bejelentkezve, az ügyfélportálon (https://upr.nebih.gov.hu) lehet elérni. Fontos, hogy a legenerálás nem elegendő, a kitöltést követően az adatokat vissza is kell tölteni a rendszerbe!
 4. Bár a felületen több adatot – a jelenlegi adatbázis alapján – előre kitölt a szoftver, vannak olyan adatok, amiket mindenképp meg kell adni, hogy benyújtható legyen a bizonylat.
 5. Meghosszabbítottuk a rögzítésre rendelkezésre álló kapcsolódási időt, így nem szakad meg a kapcsolat az ügyfélkapus belépést követően sem hosszú ideig, több idő áll rendelkezésre az adatok felvitelére.
 6. Amennyiben korábban amiatt alakított ki egy tartó több tartási helyet, mert csak öt mező volt a bejelentőn, akkor ezek a tartási helyek módosíthatók és egy tartási hely alá rendezhetők az összetartozó helyrajzi számok. Itt figyelni kell a kapacitás adatok rendezésére is.
 7. Amennyiben a tartási helyek összefüggő területet fednek le és a járási állategészségügyi hatóság engedélyezi, a tartási helyek összevonhatók (pl. halastavak, legelők).
 8. Olyan tartási helyet, ahol az állatok akár ideiglenesen is tartózkodnak (pl. legelő), a nyomonkövethetőség érdekében meg kell tartani.

Az egyes állatfajok esetén felmerülő speciális kérdésekről, megoldásokról az eljárásrend nyújt hasznos információt.

Amennyiben az adategyeztetés során az állatait másik tenyészetkód alá jelenti be és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján az elvégzett állategészségügyi szolgáltatásokra az új tenyészetkóddal rendelkező tartási helyekre is támogatást vesz igénybe, vagy kíván igénybe venni, akkor a vonatkozó jogszabályok értelmében az új adatokat tartalmazó jóváhagyási határozat kiállítását a jogosultnak kell kérelmeznie az illetékes megyei kormányhivatalnál.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett állattartó egységes kérelmet vagy bármilyen más, a tenyészetekre, tartási helyekre vagy a tartott állatállományra vonatkozó kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárnál a komplex bizonylat beadását megelőzően, akkor az adatváltozást be kell jelenteni. Az adatváltozással kapcsolatos pontos teendőkről a Magyar Államkincstár honlapján vagy ügyfélszolgálatán tájékozódhatnak: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu

Felmerülő kérdéseivel keresse megyei körzeti kapcsolattartóját, vagy a Nébih Ügyfélszolgálatát:

 • Postázási cím: Nébih-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397. 
 • Központi telefonszám: 06-1-336-9050
 • E-mail: enarufsz@nebih.gov.hu

A Nébih szeretné elkerülni, hogy az adategyeztetés elmulasztása miatt az állattartók helyett hivatalból kelljen elvégezni az informatikai rendszerben a tartási hely és tenyészet összerendelést, mivel az anyagi és adminisztratív hátránnyal is járhat.

Érdemes a komplex bizonylat benyújtása előtt átgondolni, hogy melyik helyek maradjanak meg, melyeket vonják össze és még a bizonylat legenerálása előtt rendezni ezeket.

Benyújtást követően a megszokott és a www.enar.hu-n vagy az ügyfélportálon keresztül elérhető TIR bizonylatokon van lehetőség a tenyészetek és tartási helyek adatainak módosítására.

Szarvasmarhatartás esetén a borjak bejelentését úgy kell megtenni, hogy az a születéskori tenyészetbe történjen meg, azaz az anyákat addig ne mozgassák át másik tenyészetbe a bizonylattal, amíg a borjak születését nem jelentették be. Méhészetek esetén csak az állandó tartási hely bejelentése kötelező.