null Elektronikusan vezetett önellenőrzési terv követelményei

Elektronikusan vezetett önellenőrzési terv követelményei

2023. november 23, csütörtök

A 28/2017. (V. 30.) FM rendelet szerint az alábbi feltételeknek kell megfelelniük az önellenőrzési terv elektronikus vezetését biztosító informatikai rendszereknek.

2024. május 1-jétől érvényes követelmények:

 1. Adatgyűjtés

Az adatok gyűjtésére multiplatform környezet biztosítása szükséges a következő platformok valamelyikén:

 • android,
 • iOS,
 • Windows CE,
 • reszponzív web felület.
 1. Adattárolás

Az adatok valós időben történő ellenőrzése és hozzáférhetősége érdekében az adatokat az arra jogosultak számára hozzáférhető elektronikus rendszerben kell kezelni és tárolni.

 • a felhasználók tevékenysége naplózásra kerül, a naplófájlok sérthetetlensége biztosított
 1. Adatbiztonság

Az adatok gyűjtése, kezelése, tárolása biztonságos módon történjen.

 1. Önellenőrzési Tervre vonatkozó információk

A rendszer tárolja az Önellenőrzési Terv hatályosságához kapcsolódó adatokat.

 1. Jogosultság kezelés

A rendszernek alkalmasnak kell lennie a felelősségi körök különböző kezelésére, és az ezeknek megfelelő jogosultságok eltérő kezelésére. Jogosultsági szinteknek megfelelően kell kezelnie az adatokhoz és a funkciókhoz való hozzáférést például az alábbiak szerint:

 • rendszer adminisztrátor: teljes jogkör az adatok, és a rendszer funkcióinak használata felett,
 • egység adminisztrátor: a kapcsolt élelmiszervállalkozás esetében teljes jogkör az adatok felett, rendszer felhasználó és egység létrehozási joggal,
 • rendszer felhasználó: részleges jogkör mind az adatokhoz, mind a funkciókhoz való hozzáférését illetően,
 • külső ellenőrzést végző felhasználó: az ellenőrzésre kijelölt élelmiszervállalkozás(ok) esetében teljes jogkör az elkészített önellenőrzési naplókhoz való hozzáférést illetően, és korlátozott hozzáférés az egyes funkciókhoz.
 1. Felhasználók egyedi azonosítása

A felhasználókhoz a rendszer az alábbi adatokat tárolja:

 • felhasználónév,
 • felhasználó teljes neve,
 • felhasználó jelszava,
 • felhasználó aláírása,
 • felhasználó e-mail címe,
 • felhasználó telefonszáma,
 • kapcsolt élelmiszer-vállalkozás neve,
 • felhasználó típusa (rendszer adminisztrátor, egység adminisztrátor, rendszerfelhasználó, külső ellenőrzést végző)
 1. Önellenőrzési adatok gyűjtése adattípus szerint

A rendszer alkalmas kezelni minden olyan adattípust, melyet az önellenőrzésre kötelezett élelmiszer-vállalkozónak gyűjtenie kell:

 • megfelelőség (igen / nem / nincs adat, megjegyzés),
 • határérték (hőmérséklet),
 • határidő (felhasználhatósági, minőség-megőrzési, fogyaszthatósági idő),
 • dátum (év / hónap / nap / óra / perc),
 • szöveges beviteli mező,
 • aláírás.
 1. Önellenőrzési naplókhoz kapcsolódó funkciók
 • ütemezhető,
 • felhasználóhoz rendelhető
 1. Akciókhoz kapcsolódó automatizmusok

a) kritikus ponton történő nem megfelelőség esetén intézkedési feladat létrehozására biztosít lehetőséget, melyben

 • a korrekciós intézkedésért felelős személy megadható, kiválasztható,
 • az intézkedésekhez határidő rendelhető,
 • megadott határidő letelte előtt megadott idővel figyelmeztetést küld az érintett felhasználónak,
 • megadott határidő leteltéről az egység felelős vezetője információval rendelkezik,
 • fénykép készíthető, csatolható,
 • az intézkedések előrehaladásának nyomon követése biztosított.

b) ütemezett naplók esetén felügyeli az ütemezés szerinti kitöltést

 • figyelmeztetést küld az ellenőrzésre kijelölt személynek az ellenőrzés határidejének lejárta előtt.
 1. Adatrögzítést egyszerűsítő támogató funkciók
 • fénykép készítés, feltöltés,
 • szöveges formátum bevitele,
 • aláírás kezelés,
 1. Javasolt, adatrögzítést egyszerűsítő támogató funkciók*
 • GPS helyadatok rögzítésének támogatása,
 • QR és vonalkód olvasás és értelmezés,
 • grafikus ábrázolás.
 1. Adatmentés és adatszinkronizáció*
 • Korlátozott internet hozzáférés esetén a rendszer mobil platformjainak offline módban is képesnek kell lennie az adatok begyűjtésére és az adatok átmeneti tárolására. Internetre való kapcsolódáskor automatikusan adatszinkronizációt indít.

 13. Rendszerbiztonság*

 • Az adatkommunikációs és rendszerkapcsolatok dokumentáltak és ellenőrzöttek annak érdekében, hogy az adatkommunikáció bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosítható legyen. A rendszert üzemeltető szervezet képes detektálni és kezelni az egyes információbiztonsági eseményeket.

* A 11.,12. és 13. pont bevezetésére 2024. november 1-jétől kerül sor!