null Önellenőrzési rendelet - útmutató

Önellenőrzési rendelet - útmutató

2024. április 4, csütörtök

Az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2023 novemberi módosítása komoly változást jelent a közép- és nagyvállalkozások önellenőrzési tevékenységében.

A rendelet meghatározása szerint önellenőrzésnek nevezzük az élelmiszer-vállalkozás működéséhez kapcsolódó, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszerek minőségével, az azonosíthatósággal, a nyomonkövetéssel, és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos követelmények, valamint az adott vállalkozás tevékenységére vonatkozóan kidolgozott követelményrendszerben előírt kötelezettségek teljesítésének élelmiszer-vállalkozás általi ellenőrzését.

Önellenőrzési rendszer: önellenőrzési terv felállítása és az abban foglaltak végrehajtása, dokumentumokkal igazolva.

 • Az önellenőrzési tervnek tartalmaznia kell legalább:
 • az önellenőrzéssel érintett vállalkozás tevékenységének leírását,
 • az önellenőrzési terv érvényességi idejét,
 • az önellenőrzés során az egyes folyamatokra alkalmazott módszert,
 • az elvégzett önellenőrzés igazolásának módját,
 • az önellenőrzés során keletkezett dokumentumok és az önellenőrzési terv megőrzésének idejét,
 • az ellenőrzés tárgyát,
 • az ellenőrzött követelményeket,
 • az ellenőrzési időpontot vagy gyakoriságot,
 • az ellenőrzés, megfigyelés, mérés, vagy mintavétel pontos helyét,
 • az önellenőrzést végző személy nevét, beosztását.

Az önellenőrzés során alkalmazott módszer lehet:

 • érzékszervi vizsgálat,
 • követelményeknek való megfelelés mérése,
 • mintavétel és laboratóriumi vizsgálat,
 • megfelelőségek ellenőrzése (pl. egészségügyi alkalmasság, kártevők elleni védekezés),
 • az átvevői, felhasználói és fogyasztói panaszok kivizsgálása, elemzése,
 • a mért és észlelt eredmények, az önellenőrzéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló dokumentumok, feljegyzések ellenőrzése, értékelése és elemzése, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozás.

Az önellenőrzés során olyan dokumentációs rendszert kell alkalmazni, amely biztosítja az önellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásának utólagos ellenőrizhetőségét.

Amennyiben az élelmiszer-vállalkozás által működtetett élelmiszer-biztonsági rendszerekben (HACCP), minőségirányítási, vagy más dokumentációs rendszerekben (pl. GHP, GMP, nyomonkövetés) keletkezett dokumentumok megfelelnek a rendeletben az önellenőrzési rendszerrel kapcsolatban meghatározott követelményeknek, nem szükséges új dokumentációs rendszert létrehozni és működtetni. Ugyanakkor az alkalmazott rendszernek biztosítania kell, hogy a felsorolt lépések a vállalkozás tevékenységére aktualizálva végigkövessék valamennyi folyamatot és az adatok digitálisan rendelkezésre álljanak.

A módosítás legfontosabb eleme, hogy a felsorolt tevékenységek során elkészült adatlapok a továbbiakban kizárólag digitális úton, felvételük helyszínén, valós időben készülhetnek és a felügyeleti lépéseket is ilyen formában kell rögzíteni. 

További jelentős változás, hogy az elektronikus rendszerhez az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság számára hozzáférést kell biztosítani, melyen keresztül a teljes önellenőrzési tevékenység átláthatóvá válik.

A működtetés történhet az élelmiszer-vállalkozás saját fejlesztésében, vagy külső vállalkozás bevonásával, a rendszerben rögzített adatok biztonságát és illetéktelen módosítástól való védelmét az informatikai rendszer üzemeltetőjének kell biztosítania. 

A dokumentáció elektronikus formában történő vezetéséhez az aktuális és a 2024. május 1-jétől érvényes követelmények megtalálhatóak összefoglaló cikkünkben: https://portal.nebih.gov.hu/-/elektronikusan-vezetett-onellenorzesi-terv-kovetelmenyei