null A növényvédő szerek harmonizált kockázati mutatói Magyarországon (2011-2020)

A növényvédő szerek harmonizált kockázati mutatói Magyarországon (2011-2020)

A növényvédő szerek harmonizált kockázati mutatói Magyarországon (2011-2020)
2022. augusztus 30, kedd

A növényvédő szerek fenntartható használatát célzó 2009/128/EK irányelv tagállami és uniós szintű megvalósításában elért haladás mérésére objektív, minden tagállamban azonos metodika szerint kiszámolt mutatókra/mérőszámokra, úgynevezett harmonizált kockázati mutatókra (Harmonised Risk Indicators - HRI) van szükség.

2019. május 19-től az Európai Unió fenti jogszabályát módosító 2019/782/EU irányelv előírja a tagállamok számára az eddig elfogadott két kockázati mutató kiszámítását, annak érdekében, hogy láthatóvá tegyék, milyen tendencia mutatkozik a növényvédőszer-használatból fakadó kockázat változásában.

A tagállamok összesített adatai az Európai Bizottság honlapján érhetők el.

Az első két mutató a szerforgalmi adatokon illetve a 1107/2009/EK 53. cikke szerint kiadott szükséghelyzeti engedélyek számán alapul.

Az 1. harmonizált kockázati mutató (illetve az alábbiakban található 2. harmonizált kockázati mutató is) a hatóanyagok 1107/2009/EK rendelet által meghatározott kategóriákat használja. A rendelet alapján az egyes hatóanyagok alapvetően 7 különböző kategóriába oszthatók:

A kategória: Mikroorganizmusok, amelyek kis kockázatú hatóanyagoknak minősülnek és szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D részében

B kategória: Kémiai hatóanyagok, amelyek kis kockázatú hatóanyagoknak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. részében

C kategória: Mikroorganizmusok, amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A és B részében.

D kategória: Kémiai hatóanyagok, amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A és B részében.

E kategória: Helyettesítésre jelölt hatóanyagok, amelyek szerepelnek az 540/2011/EU rendelet mellékletének E részében, de nem rendelkeznek humántoxikológiai szempontból kizáró kritérium alá tartozó tulajdonsággal.

F kategória: Olyan, helyettesítésre jelölt hatóanyagok, amelyek szerepelnek az 540/2011/EU rendelet mellékletének E részében, humántoxikológiai szempontból kizáró kritérium alá tartozó tulajdonsággal rendelkeznek, de ahol az emberek expozíciója elhanyagolható.

G kategória: Azok a hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK rendelet alapján nem hagytak jóvá, és ezért nem szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében.

A harmonizált kockázati mutatók kialakítása során az Európai Bizottság a 7 kategóriát 4 csoportba sorolta veszélyesség szempontjából. A 4 csoport különböző súlyokat kapott. Az alacsonyabb kockázatú hatóanyagok kisebb, a magasabb kockázatú hatóanyagok nagyobb súlyt kaptak. A 4 csoport és a súlyok a következők szerint történnek:

1.    csoport: A és B kategória, súly: 1
2.    csoport: C és D kategória, súly: 8
3.    csoport: E és F kategória, súly: 16
4.    csoport: G kategória, súly: 64
A hatóanyag kategóriákkal, csoportokkal és a hozzájuk tartozó súlyokkal kapcsolatban az alábbi összefoglaló táblázat ad átfogó képet:

1. táblázat: A hatóanyagok és veszélyességi súlyok osztályozása az 1. harmonizált kockázati mutató kiszámításához a 2019/782/EU irányelv alapján

1. Harmonizált kockázati mutató: 

A 1107/2009/EK rendelet alapján a forgalomba hozott növényvédő szerekben jelen lévő hatóanyagok mennyiségein alapuló, veszélyalapú harmonizált kockázati mutató (HRI 1).

Az első mutató a forgalomba hozott növényvédő szerekben lévő hatóanyagok mennyiségén alapul, amit a hatóanyagok veszélyessége szerint súlyoznak. A növényvédő szerek értékesítésére vonatkozó adatokat a tagállamok évente nyújtják be az EU Statisztikai Hivatalának.

Az 1. harmonizált kockázati mutatót úgy kell kiszámítani, hogy az egyes hatóanyagcsoportok tekintetében a forgalomba hozott hatóanyagok éves mennyiségét meg kell szorozni a csoportra vonatkozó veszélyességi súllyal, majd ezt követően összesíteni kell a számítások eredményeit.

A 2011–2013 közötti három év átlagát használják kiindulási pontként, ezt 100-as alapértékként határozták meg, ehhez hasonlítják az évek során forgalmazott hatóanyagok súlyozott mennyiségét.

Az 1. harmonizált kockázati mutató (HRI 1) alakulását a 2011-2020 közötti időszakban az alábbi táblázat illetve grafikon szemlélteti:

2. táblázat és ábra: Az összesített súlyozott mutató (HRI 1) alakulása, ahol az alapérték a 2011-2013 évek átlaga (100)

 

Ezen kívül minden hatóanyag kategória (A-G) esetén évente kiszámításra kerül, hogy összesen milyen mennyiségben került forgalmazásra.

Az eladott hatóanyagok mennyiségének A-G kategóriák illetve 1-4 csoportok szerinti tendenciáit a 3. és 4. táblázatban és grafikonon láthatjuk:

3. táblázat és ábra: A hatóanyag-kategóriák súlyozott mutatóinak alakulása, ahol az alapérték a 2011-2013 évek átlaga (100)
 4. táblázat és ábra: A hatóanyagcsoportok súlyozott mutatóinak alakulása, ahol az alapérték a 2011-2013 évek átlaga (100)

 

2. harmonizált kockázati mutató

A 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján kiadott engedélyek számán alapuló harmonizált kockázati mutató (HRI 2)

Az Európai Bizottság a harmonizált kockázati mutatók kialakítása során különös figyelmet szentelt a 1107/2009/EK rendelet 53. cikke szerinti, szükséghelyzeti engedélyekre. A felhasznált hatóanyag mennyiségére vonatkozó átfogó adatok hiányában a mutató a tagállami szinten kiadott engedélyek számát veszi alapul.

A 2. harmonizált kockázati mutató (HRI 2) számítása ugyanazokon a hatóanyag-kategóriákon, csoportokon és veszélyességi súlyokon alapszik, mint az 1. harmonizált kockázati mutató (lásd 1. táblázat).

Ezt a mutatót úgy kell kiszámítani, hogy az egyes hatóanyagcsoportok tekintetében a növényvédő szerekre kiadott szükséghelyzeti engedélyek számát meg kell szorozni a csoportra vonatkozó veszélyességi súlyokkal, majd ezt követően összesíteni kell a számítások eredményeit.

Alapértékként, az előzőhöz hasonlóan, a 2011–2013 közötti három év átlaga szolgál.

A 2. harmonizált kockázati mutató alakulását a 2011-2019 közötti időszakban az alábbi táblázat illetve grafikon szemlélteti:

5. táblázat és ábra: Összesített súlyozott (HRI 2) mutató alakulása, ahol az alapérték a 2011-2013 évek átlaga (100)
  


Friss hírek

Hatályba lépett az uniós termésnövelő anyagok forgalmazását szabályozó rendelet
2022. augusztus 22, hétfő

Hatályba lépett az uniós termésnövelő anyagok forgalmazását szabályozó rendelet

2022. július 16-án hatályba lépett az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokat megállapító rendelet*. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az alábbiakban összefoglalta az új jogszabály legfontosabb rendelkezéseit, továbbá cikkünk végén elérhető a témában felmerülő, gyakran ismételt kérdések frissített változata is.

Tovább >

Megváltozik az EK-műtrágyaként jelölt termékek forgalmazása
2022. július 13, szerda

Megváltozik az EK-műtrágyaként jelölt termékek forgalmazása

Hatályát veszti az EK-műtrágyaként jelölt termékek forgalmazását szabályozó rendelet, a július 16-a után gyártott termékeket már csak az uniós termésnövelő anyagok forgalmazásáról szóló rendelet* szerint lehet árusítani az Unión belül. Magyarországon a Nébih által kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező termékek továbbra is forgalmazhatóak.

Tovább >