null A Nébih is részt vett az EU tagjelölt országok részére szervezett EUTR egyeztetésen

A Nébih is részt vett az EU tagjelölt országok részére szervezett EUTR egyeztetésen

2020. március 12, csütörtök

Február közepén Macedóniában találkoztak az európai uniós tagállamok és a tagjelölt országok szakértői, hogy információkat, tapasztalatokat cseréljenek és nemzetközi kapcsolatokat építsenek az illegális fakitermelés elleni küzdelem elősegítése érdekében. Az esemény az Európai Bizottság TAIEX és az EPPA közös programjaként valósult meg. A kétnapos találkozón Magyarországot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) képviselte.

Az Európai Bizottság TAIEX (Technikai Segítségnyújtás és Információcsere) projektjének célja, hogy a kedvezményezett, csatlakozás előtt álló országok bevezessék és megfelelően alkalmazzák az európai uniós joganyagot. Az EPPA programban (Nyugat-Balkán és Törökország uniós csatlakozását segítő Környezetvédelmi Partnerségi Program) pedig a környezetvédelem területein alkalmazandó jogszabályok alkalmazásának elősegítése és a szakmai kapcsolatok bővítése a cél a nyugat-balkáni országok és Törökország számára. A két program egyesített workshopját február közepén Szkopjéban rendezték meg.
    
A találkozó kiemelt témája a tagjelölt nyugat-balkáni államokkal való együttműködés elősegítése és az illegális fakitermelés megakadályozását célzó jó gyakorlatok bemutatása volt. Az eseményen a csatlakozás előtt álló országok közül Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó képviseltette magát. Az EU-s tagállamok részéről elsősorban a nyugat-balkáni országokkal szomszédos, és a velük nagyobb faanyag-kereskedelmet bonyolító országok csatlakoztak az eseményhez, így Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Ausztria és Magyarország.

Az információcsere nemcsak az érintett területek uniós átlagot meghaladó erdőborítottsága miatt lényeges, hanem azért is, mert – bár a tagjelölt országok már átültették a jogrendjükbe a fenntartható erdőgazdálkodás uniós előírásait – a térségben továbbra is állandó problémát jelent az engedély nélküli fakitermelés. Különösen a nyugat-balkáni régióban várnak jelentős, pozitív változásokat az EUTR követelményeinek bevezetésétől, valamint a szabályok betartásának ellenőrzésétől.

Néhány példa az egyes országok faanyagkereskedelmi problémáiról és EUTR gyakorlatairól:

A szigorúan szabályozott rendszer hatékony működését támasztotta alá Bulgária vezető erdészeti tisztviselőinek előadása a Nyugat-Balkán felől Bulgáriába importált fatermékek ellenőrzési tapasztalatairól és a tanúsítási rendszerek alkalmazásáról. A szakemberek beszámolójából kiderült például, hogy Bulgária már évek óta elektronikus faanyag-nyomonkövetési rendszert alkalmaz. Az erdészeti igazgatás webes felülete bárki számára hozzáférhető, részletes információkat tartalmaz a faanyag-szállítmányokról, az azokat szállító teherautókat pedig – az online követhetőség érdekében – kötelező GPS-el felszerelni. Emellett minden faanyagkereskedelmi telephelynek zárt láncú kamerarendszert kell működtetnie, melynek felvételeit ellenőrzés esetén akár 5 évre visszamenőleg is át kell adnia a hatóságnak.

A jelenlévők megismerkedhettek Horvátország sajátos ágazati problémájával is, amely a vétség és a bűntett elkülönítéséből ered, mivel az illegális fakitermelés egy jelentős értékhatárig csak vétségnek minősül, amit nem szankcionál kellőképpen a meglévő jogszabályi környezet. Számos anomáliát idéz elő az is, hogy a horvát jogrendben 32 különféle jogszabály tartalmaz erdészeti ágazatot érintő előírást, ezek felügyelete során pedig tíznél is több hatóság foglalkozik erdészeti ügyekkel, amelyek között esetenként átfedések is vannak.

Magyarország képviseletében a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának erdészeti felügyelője tartott előadást az EUTR rendelet előírásainak hazai bevezetéséről, valamint az ellenőrzések során szerzett tapasztalatokról. A prezentációban az éves ellenőrzési terv megfelelő kialakításának és következetes végrehajtásának fontosságáról is tájékozódhattak a workshop résztvevői. 

Az előadásokat követő plenáris megbeszélésen a tagjelölt országok képviselői a nyugat-balkáni régió legégetőbb problémájának a Jugoszlávia felbomlását követően folyamatosan jelenlévő korrupciót és a jogszabályok betartatásának hiányát, valamint az elszegényedett vidéki lakosság állami jogrend iránti bizalmatlanságát jelölték meg az illegális fakitermelés legfőbb okaként.

A tagállami képviselők üdvözölték a tagjelölt országok eddigi erőfeszítéseit a fenntartható erdőgazdálkodás kialakításáért, és egyetértettek abban, hogy nem elég az EUTR rendeletet átültetni a tagjelölt országok joganyagába, de annak betartatására is különös hangsúlyt kell fektetni. Mindez azonban nem lehetséges a korrupció felszámolása és a vidéki lakosság támogatása nélkül. Kiemelkedő fontosságú az egyes állami hatóságok feladatkörének és felelősségének pontos behatárolása is, amelynek köszönhetően az illetékességi átfedésekből fakadó szervezeti feszültségek elkerülhetőek lesznek.


Friss hírek

2022. december 13, kedd

Öko minősítésű állomáson végzi a jövőben az öko vetőmagok kísérleteit a Nébih

Idén ősszel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) fertődi Fajtakísérleti Állomása megszerezte az ökológiai minősítést. A fejlesztéssel lehetővé vált, hogy a hatóság az ökológiai gazdálkodás elvei alapján beállított kísérleteket végezzen, valamint hatékonyan vizsgálhassa az ökológiai gazdálkodásra különösen alkalmas fajtákat. Az átállást szakmai konferenciával egybekötött rendezvénnyel ünnepelte a hivatal december 12-én Zamárdiban.

Tovább >

2022. november 24, csütörtök

Támogatják a hatóságok a fiatal vállalkozókat – cél a tisztességes vállalkozói kultúra terjesztése

„Megéri tisztességesen vállalkozni. Nem az a lúzer, aki betartja a szabályokat” – ezt üzenték a fiatal vállalkozóknak a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vezetői Budapesten, a Fiatal Vállakozók Hetén tartott kerekasztalbeszélgetésen.

Tovább >