null A Nebih ELI MNRL GMO vizsgalatok temacsoportjanak korvizsgalati eredmenyei (2010-2019)

A Nébih ÉLI MNRL GMO vizsgálatok témacsoportjának körvizsgálati eredményei (2010-2019)

2020. július 14, kedd

Az Európai Unió 2003-ban (1829/2003 EK és 1830/2003 EK rendeletek) szabályozta a genetikailag módosított szervezetek (GMO) élelmiszerekben és a takarmányokban való felhasználásának feltételeit. Ennek értelmében csak az EU-ban engedéllyel rendelkező GMO-k kerülhetnek a fenti termékekbe, valamint jelenlétüket a csomagoláson fel kell tüntetni. A rendeletek betartását figyelemmel kell kísérni a piacon. A GMO monitoring célja a nem engedélyezett GMO-k kimutatása, a jelölési kötelezettség betartatása, valamint az engedélyezett GMO-k azonosítása és mennyiségi meghatározása.

Az EU tagállamok nemzeti referencia laboratóriumaik (NRL) közreműködésével kísérik figyelemmel a GMO-k jelenlétét az élelmiszerekben és a takarmányokban. A nemzeti laboratóriumok munkáját az Európai Unió referencia laboratóriuma, az EU Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL GMFF) támogatja és harmonizálja. Az EURL célja, hogy a laboratóriumok egységes vizsgálati módszerekkel egyre jobb analitikai teljesítményt nyújtsanak. A nemzeti laboratóriumokat a cél elérése érdekében többek között jártassági vizsgálatok szervezésével is ösztönzik, segítik. Az EURL GMFF az elmúlt 10 év tapasztalatait, eredményeit egy, a Food Control folyóiratban megjelent cikkben (Broothaerts et al., 2020) ismertette, elemezte. A központi laboratórium 2010 óta évente két jártassági vizsgálatot szervez, amelyek mindegyike két vizsgálati mintát tartalmazott. A mintákból egy vagy több GMO-t kellett azonosítani és mennyiségüket meghatározni. A teszt-mátrixok ez időszak alatt változtak, egyre bonyolultabbak lettek. A 2010–2011-ben a vizsgált minták őrölt vetőmag-mátrixon alapultak, 2014-től kezdődően viszont minden egyes teszt-fordulóban az egyik minta továbbra is a könnyebben vizsgálható őrölt vetőmag-keverékből, míg a másik minta igazi kihívást jelentő jóval bonyolultabb mátrixból állt (pl. feldolgozott élelmiszerek, összetett takarmányok).
A jártassági vizsgálatok legfontosabb tapasztalata, hogy a nemzeti referencia laboratóriumok teljesítménye folyamatosan (jelentősen) javult a vizsgált időszakban. Ez a javulás annak fényében még jelentősebbnek tűnik, hogy az évek folyamán egyre nehezebb, bonyolultabb mintákból egyre többféle GMO jelenlétét kellett tudni kimutatni, illetve mennyiségüket meghatározni.
A Nébih Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóságán működő GMO vizsgálatok témacsoport, mely egyben a magyar nemzeti referencia laboratórium is, az elmúlt 10 év minden körvizsgálatán részt vett és jó eredményeket ért el. Az alábbi táblázat foglalja össze a vizsgálatokban részt vett, összesen 62 laboratórium eredményeit. A zöld mező az elfogadható, a sárga a kérdéses (de még elfogadható), a piros pedig a nem elfogadható eredményt jelzi. (Fehér mező esetében az adott laboratórium nem küldött eredményt.)
A GMO vizsgálatok témacsoport eredményei az N19-es kódszámú sorban láthatók. A 10 év alatt a témacsoport összesen 61 vizsgálati eredményt adott le, melyből 56 (92%) a zöld, tehát elfogadható tartományba, valamint 5 (8%) eredmény a sárga, vagyis a kérdéses, de még elfogadható tartományba esett. A témacsoport egyetlen egy esetben sem adott le olyan eredményt, amely a piros, vagyis a nem elfogadható tartományba esett volna. 2019-ben a laboratórium egy GMO gyapotot nem vizsgált, mert nem tartozik a témacsoport profiljába.

Az Európai Unió NRL laboratóriumainak körvizsgálati teljesítménye (2010-2019)


A bemutatott eredmények alapján elmondható, hogy az Európai Uniós NRL-ek közül a Nébih ÉLI MNRL GMO vizsgálatok témacsoportja a legtöbb eredményt leadó, legaktívabb laborok közé tartozik, s a teljesítményét tekintve a legjobban teljesítő laboratóriumok közé sorolható.
Wim Broothaerts∗, Fernando Cordeiro, Piotr Robouch, Hendrik Emons (2020). Ten years of proficiency testing reveals an improvement in the analytical performance of EU National Reference Laboratories for genetically modified food and feed. Food Control Volume 114, August 2020, 107237
A teljes cikk az alábbi linken nyitható meg:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713520301535


Friss hírek

2022. augusztus 25, csütörtök

Tenyészethez kell rendelni a meghatalmazásokat az antibiotikum felhasználás jelentési rendszerben

Fontos újítás lép életbe hamarosan az antibiotikum felhasználás jelentésére szolgáló rendszerben: az állatorvosoknak meghatalmazottjaikat konkrét tenyészetekhez kell rendelniük. A jogosultságokat mind az online, mind a papír alapú nyomtatvánnyal létrehozott meghatalmazásoknál szükséges beállítani. Az augusztus 29-én élesedő fejlesztés az átláthatóbb ügyintézést és az adatvédelem fokozását szolgálja.

Tovább >

2022. február 23, szerda

Márciustól minden tekintetben a régi szakrendszer helyébe lép a digitális LABOR rendszer

2022. március 1-jétől a parazitológiai, valamint a hal- és a méhbetegség-vizsgálatok online megrendelésére is módot nyújt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) LABOR rendszere. Az elektronikus eredményközlés szintén elindul ezen vizsgálatok esetében is, így ismét egy jelentős szakág válik „papírmentessé”.

Tovább >