null Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése

Hivatalos vetőmagvizsgálati célra történő mintavételre, vetőmag minősítéshez, belföldi vagy ISTA Bizonyítványok kiadásához csak engedélyezett automata mintavevő használható. Az automata mintavevők engedélyezése a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság feladata.

2003. évi LII. törvény A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról,
23. § kimondja hogy a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság engedélyezi vetőmagfelügyeleti szakterületen a szaporítóanyagok előállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, felhasználását.

Ha egy automata mintavevő eszközt üzembe helyeznek, vagy áthelyeznek, azt engedélyeztetni kell a jelen útmutató szerint.
Az engedélyezést a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság vetőmagfelügyeleti szakterület és a területileg illetékes kormányhivatalok növénytermesztési hatósági jogkörrel felruházott munkatársai végzik.

Az automata mintavevővel szemben támasztott követelmények:

Az automata mintavevő meghatározása
Az automata mintavevő részei a mintavevő rész, nyílás a részminta bejutásához, edény az alapminta gyűjtésére és része lehet egy időzítő rész is. Mintaosztó eszközt is lehet csatlakoztatni a mintavevő rész és a gyűjtőedény közé.
Az automata mintavevő eszköz a magáramból veszi a részmintákat vagy kézi vagy automata vezérléssel beállított időközönként, ami lehet állandó vagy véletlenszerűen változó.

Az automata mintavevő feleljen meg az alábbi feltételeknek
* a teljes magáram keresztmetszetét egyenletesen mintázza;
* ne sérüljenek a magok;
* ne válogasson sem méret, sem mozgás sem fizikai vagy más tulajdonságok alapján;
* a mintából ne tudjon visszahullani semmilyen alkotórész;
* minden része könnyen tisztítható vagy öntisztuló legyen.

Az automata mintavevő beállítása feleljen meg az alábbi feltételeknek
* a részmintákat a tisztítás utolsó lépéseként vegye, olyan közel a kimenethez, amennyire csak lehet;
* a mintavevő rész és a gyűjtőedény között az esési magasság ne legyen nagyobb annál az esésnél, mint ami a magáramot éri;
* a mintavevő egységet és a gyűjtőedényt összekötő részben ne maradhasson semmilyen alkotórész és a mintához ne lehessen hozzátenni vagy abból elvenni a mintavétel során;
* a gyártó beállítási útmutatását mindig követni kell.

Az automata mintavevő üzemeltetése feleljen meg az alábbi feltételeknek
* a mintavevő rész mindig megfelelően legyen csatlakoztatva és működtetve;
* egyetlen csatlakozás legyen a mintavevő rész és a gyűjtőedény között;
* a mintavevő rész elegendő nagyságú legyen a magok és a magáramban jelen levő hulladékok befogadására;
* az az idő, amíg a mintavevő eszköz a magáramban mozog elegendő legyen arra, hogy az alkotórészek belejussanak;
* az időzítést és az egyéb beállításokat nem szabad megváltoztatni ugyanazon tétel feldolgozása folyamata során;
* az előírt legkevesebb számú mintát vegye;
* az alapminta feleljen meg az alábbi követelményeknek:
* ugyanolyan egyöntetű legyen, mint maga a tétel;
* legalább olyan mennyiségű legyen, mint a meghatározott előírás;
* a gyűjtőedényt töltse meg a minimum szintig (ahol értelmezhető);
* az alapminták nem keveredhetnek;
* minden alkatrész legyen tiszta, amikor új tétel mintavétele indul;
* a kezelő személyzetnek legyen hozzáférése a használati és tisztítási útmutatóhoz;
* A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságot minden lényeges szerkezeti változtatásról tájékoztatni kell, mielőtt azt munkába állítják;
* az illetékes hivatalos megyei mintavevőt minden alkalommal értesíteni kell, ha az normál beállításokon kívül egyéb beállítási változtatás történt;
* munkanaplót kell vezetni legalább az alábbi adatok vezetésével:
* karbantartási tevékenység leírása és ideje (pl. vezeték tisztítása, időzítő működésének ellenőrzése);
* a mintázott vetőmag tétel adatai (mintavétel ideje, faj, tételszám, tétel nagysága);
* a részminták száma vagy az idő beállítás;
* a gyűjtőedény száma és a minimum feltöltési szint (ahol alkalmazható),
(A fenti adatokat nem kell vezetni, ha az illetékes hivatalos mintavevő mindig jelen van az eszköz működésénél.)


Az automata mintavevő engedélyezési folyamata
Írásos kérelem
A vetőmag üzemnek írásos kérelmet kell az engedélyezésre benyújtani a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságnak. A kérelem tartalmazza
- az automata mintavevő típusát és azonosítóit és
- a fajok felsorolását, amelyeknél a mintavevőt alkalmazni kívánja.
A kérelemhez mellékelve csatolni kell az automata mintavevő bejelentő lapot, amely tartalmazza az alábbi információkat:
- az automata mintavevő eszköz típusa, gyártója és egyéni azonosító jelölése
- műszaki leírást;
- a mintavevő rész működési elvét és a gyűjtőtartály helyét a tisztítási folyamatban
- az eszköz működtetésére, karbantartására és tisztítására vonatkozó bevezetendő eljárásokat
- az automata mintavevő eszközért felelős személy megnevezése, aki kapcsolatot fog tartani a
területileg illetékes kormányhivatalokkal
- az eszköz felépítését és működését bemutató ábra
- az eszközről készült fénykép(ek)
Bejelentő lapot és mellékleteit a kérelemben szereplő minden eszközre be kell adni.
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság egyezteti a feladatokat a 
területileg illetékes kormányhivatalokkal.

Helyszíni ellenőrzés és mintavétel
A kérelem beadásával egy időben elkezdhető a párhuzamos ellenőrző minták vétele, melyek eredménye az engedélyezéshez kell. A 
területileg illetékes kormányhivatalok kijelölt mintavevője tíz tételt két ismétlésben megmintáz –kézi eszközökkel és az automata mintavevő eszközzel eszközönként és fajcsoportonként. Az ellenőrzést az automata mintavevő beállítását követően kell elvégezni.
Ezután a
területileg illetékes kormányhivatalok kijelölt munkatársa helyszínen ellenőrzi a kérelem adatait és az eszköz működtetését:

Adatok értékelése
Az engedélyezéshez az eszközt a helyszíni ellenőrzés alkalmával megfelelőnek kell minősíteni. Az automata mintavevőt akkor lehet engedélyezni, ha a benyújtott kérelem formailag és tartalmilag megfelel az előírásoknak, valamint a helyszíni ellenőrzés és a laboratóriumi vizsgálatok eredményei is megfelelőek.

Engedély kiadása
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság az engedélyt írásban adja ki az üzem részére minden a kérelemben felsorolt és a követelményeknek megfelelt mintavevő eszközre egyenként.

Ellenőrzések
A területileg illetékes kormányhivataloknak évente egy alkalommal ellenőriznie kell az automata mintavevő eszközök működését és az ellenőrzés eredményét dokumentálni a „Jegyzőkönyv automata mintavevő eszköz helyszíni ellenőrzéséről” nyomtatványon.

Letölthető anyagok:
Jogszabályi háttér:
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
Szabályzatok, útmutatók:
Útmutató automata mintavevő engedélyezéshez
Engedélyezéshez szükséges dokumentumok:
Automata mintavevő engedélyezési formanyomtatványok

A rendeletek hatályos változatát a https://njt.hu/ oldalon olvashatják.


Friss hírek

2024. május 16, csütörtök

Új űrlappal válik egyszerűbbé a szőlőiskolai üzemeltetők ügyintézése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlőiskolát üzemeltetők figyelmét a hivatal honlapján elérhető új nyomtatványra. A Nébih a ‒ többpéldányos, papíralapú űrlap helyett használható ‒ elektronikus nyilvántartási lapot a termelők terheinek csökkentése érdekében hozta létre. A szőlőiskolában felhasznált szaporítóanyagokról szóló nyomtatványt az őstermelők postai úton is, a cégek és az egyéni vállalkozók pedig elektronikusan küldhetik be. A leltár és címkerendelés adatait július 31-ig, a szaporítási jelentés adatait viszont már május 20-ig várja a hivatal.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >