null Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése

Hivatalos vetőmagvizsgálati célra történő mintavételre, vetőmag minősítéshez, belföldi vagy ISTA Bizonyítványok kiadásához csak engedélyezett automata mintavevő használható. Az automata mintavevők engedélyezése a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság feladata.

2003. évi LII. törvény A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról,
23. § kimondja hogy a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság engedélyezi vetőmagfelügyeleti szakterületen a szaporítóanyagok előállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, felhasználását.

Ha egy automata mintavevő eszközt üzembe helyeznek, vagy áthelyeznek, azt engedélyeztetni kell a jelen útmutató szerint.
Az engedélyezést a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság vetőmagfelügyeleti szakterület és a területileg illetékes kormányhivatalok növénytermesztési hatósági jogkörrel felruházott munkatársai végzik.

Az automata mintavevővel szemben támasztott követelmények:

Az automata mintavevő meghatározása
Az automata mintavevő részei a mintavevő rész, nyílás a részminta bejutásához, edény az alapminta gyűjtésére és része lehet egy időzítő rész is. Mintaosztó eszközt is lehet csatlakoztatni a mintavevő rész és a gyűjtőedény közé.
Az automata mintavevő eszköz a magáramból veszi a részmintákat vagy kézi vagy automata vezérléssel beállított időközönként, ami lehet állandó vagy véletlenszerűen változó.

Az automata mintavevő feleljen meg az alábbi feltételeknek
* a teljes magáram keresztmetszetét egyenletesen mintázza;
* ne sérüljenek a magok;
* ne válogasson sem méret, sem mozgás sem fizikai vagy más tulajdonságok alapján;
* a mintából ne tudjon visszahullani semmilyen alkotórész;
* minden része könnyen tisztítható vagy öntisztuló legyen.

Az automata mintavevő beállítása feleljen meg az alábbi feltételeknek
* a részmintákat a tisztítás utolsó lépéseként vegye, olyan közel a kimenethez, amennyire csak lehet;
* a mintavevő rész és a gyűjtőedény között az esési magasság ne legyen nagyobb annál az esésnél, mint ami a magáramot éri;
* a mintavevő egységet és a gyűjtőedényt összekötő részben ne maradhasson semmilyen alkotórész és a mintához ne lehessen hozzátenni vagy abból elvenni a mintavétel során;
* a gyártó beállítási útmutatását mindig követni kell.

Az automata mintavevő üzemeltetése feleljen meg az alábbi feltételeknek
* a mintavevő rész mindig megfelelően legyen csatlakoztatva és működtetve;
* egyetlen csatlakozás legyen a mintavevő rész és a gyűjtőedény között;
* a mintavevő rész elegendő nagyságú legyen a magok és a magáramban jelen levő hulladékok befogadására;
* az az idő, amíg a mintavevő eszköz a magáramban mozog elegendő legyen arra, hogy az alkotórészek belejussanak;
* az időzítést és az egyéb beállításokat nem szabad megváltoztatni ugyanazon tétel feldolgozása folyamata során;
* az előírt legkevesebb számú mintát vegye;
* az alapminta feleljen meg az alábbi követelményeknek:
* ugyanolyan egyöntetű legyen, mint maga a tétel;
* legalább olyan mennyiségű legyen, mint a meghatározott előírás;
* a gyűjtőedényt töltse meg a minimum szintig (ahol értelmezhető);
* az alapminták nem keveredhetnek;
* minden alkatrész legyen tiszta, amikor új tétel mintavétele indul;
* a kezelő személyzetnek legyen hozzáférése a használati és tisztítási útmutatóhoz;
* A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságot minden lényeges szerkezeti változtatásról tájékoztatni kell, mielőtt azt munkába állítják;
* az illetékes hivatalos megyei mintavevőt minden alkalommal értesíteni kell, ha az normál beállításokon kívül egyéb beállítási változtatás történt;
* munkanaplót kell vezetni legalább az alábbi adatok vezetésével:
* karbantartási tevékenység leírása és ideje (pl. vezeték tisztítása, időzítő működésének ellenőrzése);
* a mintázott vetőmag tétel adatai (mintavétel ideje, faj, tételszám, tétel nagysága);
* a részminták száma vagy az idő beállítás;
* a gyűjtőedény száma és a minimum feltöltési szint (ahol alkalmazható),
(A fenti adatokat nem kell vezetni, ha az illetékes hivatalos mintavevő mindig jelen van az eszköz működésénél.)


Az automata mintavevő engedélyezési folyamata
Írásos kérelem
A vetőmag üzemnek írásos kérelmet kell az engedélyezésre benyújtani a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságnak. A kérelem tartalmazza
- az automata mintavevő típusát és azonosítóit és
- a fajok felsorolását, amelyeknél a mintavevőt alkalmazni kívánja.
A kérelemhez mellékelve csatolni kell az automata mintavevő bejelentő lapot, amely tartalmazza az alábbi információkat:
- az automata mintavevő eszköz típusa, gyártója és egyéni azonosító jelölése
- műszaki leírást;
- a mintavevő rész működési elvét és a gyűjtőtartály helyét a tisztítási folyamatban
- az eszköz működtetésére, karbantartására és tisztítására vonatkozó bevezetendő eljárásokat
- az automata mintavevő eszközért felelős személy megnevezése, aki kapcsolatot fog tartani a
területileg illetékes kormányhivatalokkal
- az eszköz felépítését és működését bemutató ábra
- az eszközről készült fénykép(ek)
Bejelentő lapot és mellékleteit a kérelemben szereplő minden eszközre be kell adni.
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság egyezteti a feladatokat a 
területileg illetékes kormányhivatalokkal.

Helyszíni ellenőrzés és mintavétel
A kérelem beadásával egy időben elkezdhető a párhuzamos ellenőrző minták vétele, melyek eredménye az engedélyezéshez kell. A 
területileg illetékes kormányhivatalok kijelölt mintavevője tíz tételt két ismétlésben megmintáz –kézi eszközökkel és az automata mintavevő eszközzel eszközönként és fajcsoportonként. Az ellenőrzést az automata mintavevő beállítását követően kell elvégezni.
Ezután a
területileg illetékes kormányhivatalok kijelölt munkatársa helyszínen ellenőrzi a kérelem adatait és az eszköz működtetését:

Adatok értékelése
Az engedélyezéshez az eszközt a helyszíni ellenőrzés alkalmával megfelelőnek kell minősíteni. Az automata mintavevőt akkor lehet engedélyezni, ha a benyújtott kérelem formailag és tartalmilag megfelel az előírásoknak, valamint a helyszíni ellenőrzés és a laboratóriumi vizsgálatok eredményei is megfelelőek.

Engedély kiadása
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság az engedélyt írásban adja ki az üzem részére minden a kérelemben felsorolt és a követelményeknek megfelelt mintavevő eszközre egyenként.

Ellenőrzések
A területileg illetékes kormányhivataloknak évente egy alkalommal ellenőriznie kell az automata mintavevő eszközök működését és az ellenőrzés eredményét dokumentálni a „Jegyzőkönyv automata mintavevő eszköz helyszíni ellenőrzéséről” nyomtatványon.

Letölthető anyagok:
Jogszabályi háttér:
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
Szabályzatok, útmutatók:
Útmutató automata mintavevő engedélyezéshez
Engedélyezéshez szükséges dokumentumok:
Automata mintavevő engedélyezési formanyomtatványok

A rendeletek hatályos változatát a https://njt.hu/ oldalon olvashatják.


Friss hírek

Külföldre vinné kedvencét? Ne felejtse el kikérni kisállata útlevelét!
2022. augusztus 2, kedd

Külföldre vinné kedvencét? Ne felejtse el kikérni kisállata útlevelét!

Sokan szeretnék házi kedvencüket magukkal vinni a külföldi nyaralásra. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a kisállat utaztatásra is léteznek egységes Európai Uniós szabályok, a különböző országok pedig speciális feltételeket is előírhatnak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a kutyák, macskák és görények külföldi utaztatásáról.

Tovább >

Rendhagyó Szupermenta termékteszt – omega-3 zsírsavkapszulák a középpontban
2022. július 19, kedd

Rendhagyó Szupermenta termékteszt – omega-3 zsírsavkapszulák a középpontban

A Szupermenta termékteszt programban étrend-kiegészítőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A laboratóriumi vizsgálatok szerint a csomagoláson ígért omega-3 zsírsavak mennyisége minden étrend-kiegészítő esetében megfelelt a jelölt értéknek. A 21 tesztelt termék közül azonban 17-nél fordultak elő jelölési hibák, és több esetben a felhasznált adalékanyagok minősége sem felelt meg az uniós specifikációs rendelet előírásainak.

Tovább >