null Tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vétele

Tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vétele

Az ötvennél több tojótyúkot tartó telepek, illetve a legfeljebb ötven tojótyúkot tartó és a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra tojást termelő telepek létesítést be kell jelenteni a területileg illetékes járási hivatalnak, amely a telepet nyilvántartásba veszi.

A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Az ötvennél több tojótyúkot tartó állattartó a tojótyúktartó telep működésének megkezdésétől számított harminc napon belül köteles az általa működtetett tojótyúktartó telepet az 1. számú mellékletben foglalt adatlap megfelelő részének két példányban történő kitöltésével a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos) bejelenteni.

Ha az állattartó több, földrajzilag elkülönült helyen működtet tojótyúktartó telepet és a telepeken tartott tojótyúkok összlétszáma együttesen meghaladja az ötvenet, akkor minden egyes telepet - telepenként külön-külön nyilvántartásba vételi adatlap benyújtásával - be kell jelentenie. A járási hivatal a telepet nyilvántartásba veszi és egyedi nyilvántartási számot rendel hozzá.
 


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >