Vissza

Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartás

Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartás

Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartás

Termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, vagy a termőföld igénybevételével járó, arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges. Talajvédelmi tervet csak megfelelő jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértő készíthet.

Ki lehet talajvédelmi szakértő?

Talajvédelmi szakértő lehet, aki agrártudományi- vagy kertészettudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs irányultságú posztgraduális képzés keretében szerzett végzettséggel, vagy ezeken a szakterületeken tudományos minősítéssel rendelkezik, és szakértői tevékenységének megkezdését megelőző tíz éven belül az alábbiakban meghatározott szakterületeken szakmai gyakorlatot szerzett:

 1. talajvédelmi terv készítése talajjavításhoz,

 2. talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági célú tereprendezéshez,

 3. talajvédelmi terv készítése ültetvények telepítéséhez,

 4. talajvédelmi terv készítése a humuszos termőréteg mentéséhez,

 5. talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,

 6. talajvédelmi terv készítése öntözéshez,

 7. talajvédelmi terv készítése hígtrágya termőföldön történő felhasználásához,

 8. talajvédelmi terv készítése szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához,

 9. talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,

 10. talajvédelmi terv készítése erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához,

 11. talajvédelmi terv készítése nem veszélyes hulladékok mezőgazdasági felhasználásához.

Szakmai gyakorlatnak felel meg a fentiek szerinti talajvédelmi terv készítésére jogosultsággal rendelkező személy irányításával legalább három évig, és a fent felsorolt szakterületeken legalább öt évig folytatott szakmai tevékenység.

A nyilvántartásba vételhez csak egy bejelentés szükséges

A szakértői tevékenység folytatása bejelentési kötelezettségen alapul [181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet]. A bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A bejelentést tartalmazó formanyomtatványhoz csatolni kell:

 1. a képzettségre, iskolai végzettségre vonatkozó dokumentumok másolatát,

 2. a részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat helyének megnevezését, valamint azon talajvédelmi tervek típusának megjelölését, melyek készítésében szakmai gyakorlatának időtartama alatt gyakorlatot szerzett, továbbá talajvédelmi szakmai tevékenységének részletes bemutatását,

 3. a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy megfelelő szakmai biztosítékkal rendelkezik, továbbá a bejelentő nyilatkozatát a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről, valamint

 4. 9000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásáról szóló dokumentumot (befizetéskor a fizetési megbízás közlemény rovatában a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának bejelentése szerepeljen).

Amennyiben a talajvédelmi szakértői tevékenységi kör bővítésének bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányul a kérelem, úgy – a formanyomtatvány és a fentebb leírt, a) – c) pontokban szereplő dokumentumok benyújtásával egyidejűleg – 7000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásáról szóló igazolást is be kell nyújtani a NÉBIH felé (befizetéskor a fizetési megbízás közlemény rovatában a talajvédelmi szakértői tevékenységi kör bővítése szerepeljen).

A szakértőnek természetes személyazonosító adataiban, illetve a szakértő lakcímében bekövetkező változásokat a NÉBIH részére haladéktalanul be kell jelentenie.

A nyilvántartásba vett szakértők a Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzékben találhatók. A szakértő kérésére a NÉBIH honlapján közzéteszi a szakértő által megadott elérhetőséget is.

Kérjük, hogy a bejelentéseket mind papír, mind elektronikus formában juttassák el az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. talajvedelmi.szakerto@nebih.gov.hu).

 

Letölthető anyagok:
Melléklet_Bejelentő formanyomtatvány
Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzék

 


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Iskolakertek talaját vizsgálta a NÉBIH
2016. április 27, szerda

Iskolakertek talaját vizsgálta a NÉBIH

Magyarország mezőgazdasági területeinek talajtulajdonság-térképei
2015. december 5, szombat

Magyarország mezőgazdasági területeinek talajtulajdonság-térképei

A víz romboló ereje: erózió
2015. november 4, szerda

A víz romboló ereje: erózió

Magyarország talajtípusai
2015. november 4, szerda

Magyarország talajtípusai

„Én kis kertet kerteltem...”
2015. november 4, szerda

„Én kis kertet kerteltem...”

Unokáink is fogják látni?
2015. november 4, szerda

Unokáink is fogják látni?

Előzzük meg az aszálykárokat - öntözzünk!
2015. július 27, hétfő

Előzzük meg az aszálykárokat - öntözzünk!

A TIM, azaz a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer
2015. március 20, péntek

A TIM, azaz a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer

Síkvidéki területeink sajátos problémája a belvíz
2015. március 12, csütörtök

Síkvidéki területeink sajátos problémája a belvíz

„Egészséges talajokat az egészséges életért”
2014. december 5, péntek

„Egészséges talajokat az egészséges életért”

Az EK műtrágyák forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályozás
2014. október 30, csütörtök

Az EK műtrágyák forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályozás

Szennyvizet, szennyvíziszapot vagy szennyvíziszap komposztot a termőföldre
2014. október 9, csütörtök

Szennyvizet, szennyvíziszapot vagy szennyvíziszap komposztot a termőföldre

Tereprendezés a hatékony mezőgazdasági termelés érdekében
2014. október 9, csütörtök

Tereprendezés a hatékony mezőgazdasági termelés érdekében

Nem veszélyes hulladék hasznosítása termőföldön
2014. október 9, csütörtök

Nem veszélyes hulladék hasznosítása termőföldön

A hígtrágya hasznosítás egyik módja: termőföldön elhelyezés
2014. október 9, csütörtök

A hígtrágya hasznosítás egyik módja: termőföldön elhelyezés

Beruházás engedélyezéséhez előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás
2014. október 9, csütörtök

Beruházás engedélyezéséhez előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás