null Származás azonosított magforrások regisztrációja

Származás azonosított magforrások regisztrációja

A származás azonosított magforrások minősítésre és regisztrációra azért van szükség, mert a 110/2003. FVM rendelet értelmében gyűjtést csak a Nemzeti Jegyzéken szereplő szaporítóanyag-forrásban lehet végezni. A minősítést a rendelet 1. mellékletében felsorolt fajokra lehet kezdeményezni. A rendelet értelmében az akác és az erdeifenyő továbbra is csak magtermelő állományból vagy plantázsból gyűjthető.

Szaporítóanyag-források regisztrációját kérelmezheti:

- Erdőgazdálkodó, ill. csoportjaik Saját jogon
- Tulajdonos (nem erdőterület esetén) Saját jogon
- Vagyonkezelő (park, fasor, út- és erdősávok esetén) Saját jogon
- Csemetetermelő vagy forgalmazó, engedély alapján Saját  vagy átengedett jogon

A szaporítóanyag-forrás regisztrációját az NÉBIH Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályán kell kérelmezni.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező adatait, NÉBIH engedélyszámát,
- a kitöltött regisztrációs űrlapot,
- nem saját tulajdon esetén az írásos engedélyt a regisztrációs eljárás lefolyta-tásához
- a szaporítóanyag-forrás beazonosításához szükséges alábbi papírokat:
ERDŐ esetén:
- az erdő üzemtervi leíró lapját (5-nél több erdőrészlet esetén az üzemtervi leírólapok alapján készült fafaj elegyarányos  kivonatot)
- üzemtervi térképet
 
NEM ERDŐ esetén:
- Tulajdoni lap másolatot
- Földhivatali térképmásolatot


Ha a gazdálkodó érvényes erdőtervvel rendelkezik a kérelmezett erdőrészlet(ek)re, az erdőtervi adatokat a szemle során az illetékes felügyelőnek be kell mutatnia.

2. A beküldött kérelmet és csatolt dokumentumokat a NÉBIH iktatja és elindítja a regisztrációs eljárást. A helyszíni szemlebejárás megállapításait az eljáró felügyelő hatósági jegyzőkönyvön rögzíti. A felügyelő a jegyzőkönyvön javaslatot tesz a regisztrációra, ill. alkalmatlanság esetén a regisztrációs eljárás megszüntetésére.

3. A kiállított jegyzőkönyv megállapításai alapján az NÉBIH határozatot hoz a kérelmezett terület szaporítóanyag-forrás regisztrációjáról, ill. annak elutasításáról. A bejegyzett szaporítóanyag-forrást az NÉBIH bejegyzi a Szaporítóanyag-források Nemzeti Jegyzékébe és erről az ügyfelet értesíti. A szaporítóanyag-forrás mindaddig a jegyzéken marad - azaz ott szaporítóanyag gyűjthető - amíg az állomány fennáll, ill. az igénylő igényét vissza nem vonja.

Figyelem!! A szaporítóanyag-forrás bejegyzése nem mentesíti a gyűjtőt a gyűjtés bejelentésének és az évenkénti gyűjtési engedély beszerzésének kötelezettsége alól.


Általános szakmai és topográfiai követelmények

Megközelíthetőség
Szabdalt, sziklás, szakadékos terep, lápterület csak kivételes esetben (pl. ritka faj) engedélyezhető. Egyéb feltártsággal, útviszonyokkal kapcsolatos követelmény nem támasztható a regisztráció során.

Gyűjtési ellenőrizhetőség
A helyszíni bejárás alapján a felügyelő maga dönti el, hogy később a gyűjtés ellenőrizhető lesz-e. Amennyiben valamilyen kételye, kifogása merül fel, jogosult a regisztrációs eljárást megszüntetni.

Körülhatárolhatóság
Szomszédos gyűjtőhelyek egymástól egyértelműen elhatárolhatók legyenek. Egy regisztrációs egység több községhatárhoz is tartozhat, amennyiben egy erdőtömbről van szó. Több, egymástól nagyobb távolságra eső, de egy községhatárhoz tartozó erdőtömb akkor vonható össze, ha jelentősebb műtárgyak (út, autópálya stb.) vagy természetes akadályok (folyó, árok, lápos terület stb.) a gyűjtést és szállítást nem akadályozzák. A területnagyságot nem lehet maximalizálni, akár több ezer hektáros terület is regisztrálható egyben.

Több tulajdonosú, meg nem osztott állomány esetén az OMMI csak a tulajdonosok együttes regisztrációs kérelme alapján jár el, a későbbi gyűjtés során felmerülő tulajdonviták elkerülése érdekében.

Egyedi követelmények

Állományalkotó fajok (tölgyek, cser, bükk, szelídgesztenye, fekete dió)
Nagyobb állomány javasolt, szoliter (egy, önmagában álló) fa kivételes esetben engedélyezhető, ha azonos fajú állománytól max. 300 (500) m távolságra van

Szélbeporzású elegyfajok (kőrisek, juharok, szilek, gyertyán, nyírek, mézgás éger)
Szórt, szálankénti vagy csoportos elegyedés lehetséges, szoliter fa kivételes esetben engedélyezhető, ha max. 500 m távolságban azonos fajú állomány található.

Rovarbeporzású elegyfajok (hársak, hegyi juhar, virágos kőris)
Szórt, szálankénti vagy csoportos elegyedés lehetséges, szoliter fa nem engedélyezhető

Nyárak
Szoliter fa lehet, de max. 200 m távolságra hímivarú egyedektől.

Fekete nyár
Nemesített hímivarú klónoktól min. táv. 1000 m
Nemesített nőivarú klónoktól nincs min. távolság

Idegenporzós vadgyümölcsök (vadalma, vadkörte, vadcseresznye)
Szórt, szálankénti vagy csoportos elegyedés lehetséges, szoliter fa nem engedélyezhető
Nemesített fajta ültetvényétől min. táv. 1000 m

Önbeporzós vadgyümölcsök (berkenyék)
Szórt, szálankénti, csoportos elegyedés és szoliter fa egyaránt engedélyezett

Fenyők (kivéve erdeifenyő)
Nincs különleges feltétel

Letölthető nyomtatványok


Friss hírek

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2024.03.21.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.03.21.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >