null Élő állat és állati termék export bizonyítványokkal kapcsolatos alap eljárásrend

Élő állat és állati termék export bizonyítványokkal kapcsolatos alap eljárásrend

Élő állat és állati termék export bizonyítványokkal kapcsolatos alap eljárásrend

Élő állat, állati eredetű termék, illetve melléktermék harmadik országba történő kiviteléhez egészségügyi exportbizonyítványra van szükség. Az élőállat és állati eredetű termékek, melléktermékek exportjára vonatkozó egészségügyi bizonyítványokkal kapcsolatos eljárásrend az alábbiakban olvasható.

Utolsó frissítésének dátuma: 2021. november 15.

Célok:

 • a szállítmányt a rendeltetési 3. ország követelményeinek megfelelő bizonyítvány kísérje;
 • csak a magyar állategészségügyi hatóság által leigazolható adatokat tartalmazzanak az export bizonyítványok;

Jogszabályi alap:

93/444/EK bizottsági határozat 

Nyilvántartásba vétel folyamata:

 1. Indulhat kérelemre vagy hivatalból.
 2. Hivatalból indulónál minden munkafolyamatot a központi állategészségügyi hatóság (továbbiakban: KÁH) ügyintézője végzi.
 3. Kérelemre indulónál a kérelmező (az adott cég) a harmadik ország által megadott állategészségügyi feltételek alapján megszerkeszti a bizonyítvány-tervezetet és elektronikus szerkeszthető word formátumban eljuttatja az  Agrárminisztérium (volt Földművelésügyi Minisztérium) Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya (AM-ÉFFO) részére nyilvántartásba vétel céljából (effo@am.gov.hu e-mail címre minden esetben). A kérelmet a várható kiszállítás előtt legalább 30 nappal kell az AM-ÉFFO részére eljuttatni. A bizonyítványokat a lent letölthető minták szerint kell megszerkeszteni. A harmadik ország által megadott követelményeket a kérelmezőnek le kell fordíttatnia magyar nyelvre. A KÁH ügyintézője fordítást nem végez, a beadott anyagot kizárólag szakmai és formai szempontból ellenőrzi, elvégzi vagy a kérelmezővel elvégezteti a szükséges javításokat. A felülvizsgálat célja, hogy a harmadik ország által adott állategészségügyi követelményeket a magyar területileg illetékes hatóság le tudja igazolni, a harmadik ország illetékes hatósága által megadott feltételek teljesíthetetlensége esetén a harmadik országgal diplomáciai úton felvegye a kapcsolatot az export lehetővé tétele érdekében. A KÁH ügyintéző az exportbizonyítvány-tervezetnek nyilvántartási számot ad és visszajuttatja az ügyfélnek, aki az adott harmadik ország központi illetékes hatóságától kérelmezi a bizonyítványminta megfelelőségét bizonyító igazolást. Amennyiben az ügyfél igényli, a KÁH ügyintézője is eljuttathatja diplomáciai úton a harmadik ország központi illetékes hatósága részére a bizonyítvány tervezetet jóváhagyás céljából.

A célország megfelelő visszaigazolását követően az érintett ügyintéző intézkedik arról, hogy a NÉBIH feltöltse a bizonyítványt a Nébih INTRANET "Állategészségügyi export bizonyítvány" alkalmazásába, mely ezáltal a területileg illetékes Megyei Kormányhivatalok és Járási Hivatalok rendelkezésére áll.  A KÁH ügyintéző gondoskodik továbbá arról, hogy a kérelmező megkapja az adott dokumentumot.

Csak a Nébih INTRANET "Állategészségügyi export bizonyítvány" alkalmazásban található bizonyítványok hatályosak, területileg illetékes hatósági állatorvos csak ezen felületen megtalálható exportbizonyítványokat igazolhat le. Ettől eltérés az exportőr külön nyilatkozattétele mellett csak kivételes esetben (pl.: állatvédelmi okoból, egyszeri nem kereskedelmi célú kiszállítás esetén stb.) lehetséges. A kivételes lehetőség engedélyezése során a kereskedelmi szempontok nem játszhatnak szerepet, és csak egyszeri kiszállításra szólhat.  

Megjegyzendő, hogy a bizonyítványok a jóváhagyás idején érvényes beviteli feltételek alapján készülnek, a bennük foglalt feltételek időközben megváltozhatnak. Értelemszerűen az adott harmadik országok értesítése esetén a központi hatóság hivatalból elvégzi a módosításokat.

Mindazonáltal az exportőröknek saját érdekükben meg kell győződniük arról, hogy az import feltételek időközben nem változtak-e meg (kivéve az orosz bizonyítványokat). 

Az export bizonyítványok tartalmi követelményei minimum a következőknek kell, hogy megfeleljen:

 1. a magyar nyelvű szövegnek minden részletében meg kell egyezni az idegen nyelvű szöveggel; (pl.: KÁH ügyintézője kizárólag szakmai szempontból ellenőriz, pl.: „marhapestis” kijavítása „keleti marhavész”-re)
 2. nem tartalmazhat leigazolhatatlan vagy szakmai képtelenséget (pl.: Magyarország mentes szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmától; mentes Salmonellától; vagy az „exportálni kívánt termék megfelel a harmadik ország mindenkor hatályos állategészségügyi szabályainak”);
 3. a bizonyítvány címének tartalmaznia kell azt, hogy milyen állatra / állati eredetű termékre / állati eredetű melléktermékre vonatkozik a bizonyítvány, illetve a célország nevét;
 4. továbbá az alábbi címszavakat kell szerepeltetni a bizonyítvány-tervezet szövegének:

 

I.           Az előállító üzem neve, címe és jóváhagyási száma;

II.        a feladó, ill. a címzett neve, címe, feladás, ill. a rendeltetési hely,

III.      Kilépő határállomás;

IV.     az állat/állati eredetű termék/szállítmány azonosítása,

V.        az állategészségügyi feltételek, (egyéb: állatvédelmi tanúsítvány);

VI.     a bizonyítvány kelte, a hatósági állatorvos aláírásának, bélyegzőjének helye;

 

Bizonyítvány formai követelményei:

 

 1.  jobb felső sarkában nyilvántartási szám;
 2.  első oldalon középen fent magyar címer;
 3. oldalszámok a lap alján (lábjegyzetben) középen, aktuális oldal száma / összes oldalszám formában; 
 4.  a Word formátumban elkészített bizonyítvány legalább kétnyelvű, melyből az egyik magyar, a másik a rendeltetési ország által elfogadott nyelv. Amennyiben a szállítmány egy másik tagállam határán keresztül hagyja el az Európai Unió területét, az adott tagállam hivatalos nyelvén is fel kell tűntetni a bizonyítvány szövegét. Minden esetben az idegen nyelvű szöveg található a bizonyítvány tervezet szövegében felül
 5.  Cím betűméret: 12 pontos

Alcímek betűméret: 11 pontos, előtte 9 pont kihagyás, utána 6 pont

Szöveg betűméret: 10 pontos

Kitöltendő rovatoknál: kipontozás, űrlap funkcióval

 

Megyei Kormányhivatal, Járási Hivatal feladatai:

 1. Elfogadott exportbizonyítvány-minták megkeresése, kiadása
 2. Jóváhagyási eljárás során, amennyiben az ügyfél csak a feltételeket kapja meg a célországtól, egy hasonló termék bizonyítványmintájának az ügyfél rendelkezésére bocsátása
 3. Hatósági állatorvosok tájékoztatása az új bizonyítványok hatályba lépéséről, hatályon kívül helyezéséről

Megjegyzések:

 • Egyes harmadik (afrikai) országokra vonatkozóan külön eljárásrend van érvényben.

 • Svájc, Lichtenstein, Andorra, Norvégia és a Feröer –szigetek ilyen tekintetben nem számítanak harmadik országnak, az EU-n belüli szállításhoz szükséges dokumentumokat kell használni. Izland esetében ez a megállapítás csak halászati termékekre érvényes, egyéb tekintetben Izlandot „szokványos” harmadik országnak kell tekinteni.

 • Bizonyos harmadik országok és bizonyos termékkörök esetén (pl. Oroszország) a kiszállítási feltételek tárgyalása EU szinten történik, az egyes tagállamoknak, így a magyar állategészségügyi hatóságnak külön egyezkedésre nincs lehetősége. (Ezen "EU állategészségügyi export bizonytívány" minták a TRACES rendszer Uniós kivitel/Export moduljában találhatóak meg. További információ: https://portal.nebih.gov.hu/export-bizonyitvanyokhttps://portal.nebih.gov.hu/traces)

 • Szállítmányok visszafogadása (re-import)
  Szállítmány visszafogadása a 2017/625/EU rendelet, a 2021/1469/EU rendelet, a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 15. §-a, és egyéb, határforgalmi eljárásokra vonatkozó jogszabályoknak, megállapodásoknak megfelelő módon lehetséges.


  Szállítmány visszafogadása minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. A visszafogadás engedélyezését a küldés helye szerinti Járási Hivatal hatósági állatorvosához kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a visszafordítás okát, a szállítmány azonosító adatait, a vámzár számát, a visszaléptető állategészségügyi határállomás nevét és mellékelni kell a szállítmányt kísérő bizonyítvány és a visszautasításról szóló hatósági döntés másolatát. Az ügyfél állategészségügyi jogszabályt sértő magatartása esetén az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 63. §-a alapján élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. Amennyiben a visszafordítás oka az ügyfél hatóságot megtévesztő magatartására vezethető vissza, az ügyfél eljárási bírsággal sújtható és a többletköltségek megfizetésére kötelezhető (Ket. 6. § (3)).
 • Tranzit szállítmányok
  A Magyarországról indított, az Európai Unió más tagállamán/tagállamain keresztül haladó exportszállítmányokra a Bizottság (EU)  2017/625 rendelet, és a Bizottság (EU)  2021/1469 rendelet előírásai is vonatkoznak.

 

Kapcsolódó anyagok
Export bizonyítvány kereső
Export bizonyítvány minta élő állat
Export bizonyítvány minta állati termék

 

 

 

 


Friss hírek

Hazánk újabb területe esett el – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megjelent a madárinfluenza
2022. május 12, csütörtök

Hazánk újabb területe esett el – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megjelent a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Magyarország eddig vírusmentes területén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátorban azonosította a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett, több mint 93 ezer darabos pecsenyekacsa-állományban a kór H5N1 altípusa ütötte fel a fejét, emiatt a telep felszámolása folyamatban van. Eközben hazánk régebb óta fertőzött területein is újabb kitörések indokolták a korlátozás alatt álló területek bővítését.

Tovább >

Változott a permetező drónok kötelező típusminősítésének pótlási határideje
2022. május 11, szerda

Változott a permetező drónok kötelező típusminősítésének pótlási határideje

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatja a növényvédelmi gépeket – különös tekintettel a permetező drónokat – gyártó és/vagy forgalmazó vállalatokat, hogy 2021. december 1-jén hatályba lépett az Agrárminisztérium új rendelete*, amely lehetővé teszi a permetező drónok típusminősítését. A minősítési eljárást a gyártó és/vagy forgalmazó köteles kezdeményezni, annak érdekében, hogy Magyarországon kizárólag cseppképzési és szórástechnikai szempontból megfelelő növényvédelmi gépeket vehessenek használatba a termelők.

Tovább >

Szekció/Section
Azonosító száma/Identification number
Megye/County
Név/Name
Cím/Address
Kategória/Category
Módszer/Method
Tevékenység_és_terméktípus/Activity and product type
Egyeb_összefüggő_tevékenység/Other related activity
Megjegyzések/Notes
TSE Feed ban registrations/authorisations
Szekció/Section Azonosító száma/Identification number Megye/County Név/Name Cím/Address Kategória/Category Módszer/Method Tevékenység_és_terméktípus/Activity and product type Egyeb_összefüggő_tevékenység/Other related activity Megjegyzések/Notes TSE Feed ban registrations/authorisations
XIII. BE/25/2890-2/2017 Békés "SALGAGE TRIO" Hulladékbegyűjtő és Szolgáltató Kft. 5742 Elek 0141/8 hrsz. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 08.06.2017. Valid to : 08.06.2022. _
VI. 05-AMT-032(B) Csongrád-Csanád 100 Kilowatt Bioenergia Kft. 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104.Teleph.: 6640 Csongrád, 0183/75. hrsz. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 23.02.2021. Valid to: 22.02.2026. _
XIII. CS/I01/00234-8/2021 Csongrád-Csanád 100 Kilowatt Bioenergia Kft. 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104.Teleph.: 6640 Csongrád, 0183/75. hrsz. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 23.02.2021. Valid to: 22.02.2026. _
IX. PE/EA-00536-9/2020 Főváros és Pest 3B Scientific Kft. 1108 Budapest Kozma utca 9-11. 3 _ GATRP, GATR _ Approval date: 30. 06.2020. Valid to: 30.06.2025. _
I. 08-AMT-040(Á) Hajdú-Bihar 96 Állatkórház Kft. 4030 Debrecen, Diószegi út 30. 1 _ COLL _ Approbal date: 05.07.2021. Valid to: 05.07.2026. _
III. 19-AH-007(EÉ) Zala A&Sz Vadhűtőház Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Teskándi u. 36. 2,3 _ INCP _ low capacity; Approval date: 24.05.2018. Valid to: 24.05.2023. _
VIII. 19-AMT-027(P) Zala A&SZ Vadhűtőház Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Teskándi u. 36. 3 _ PETR, PETPR HU 19 1 00046 OTHER (registered feed establishment) Approval date: 15.09.2021. Valid to: 15.09.2026. _
IX. BEI/01/2697-1/2013 Békés Á+K Trade Kft. 5800 Mezőkovácsháza, Végegyházi út 2-4. 3 _ COLL, WHBF _ valid until witdrawal _
IX. CSI/01/01590-3/2019 Csongrád-Csanád Á+K Trade Kft. 6933 Nagylak, Gyár utca 8. I/3.; Teleph.: 6933 Nagylak 412/3 hrsz. 3 _ COLL, WHBF TRANS Approval date:25.07.2019. Valid to: 25.07.2024. _
XIII. CSI/01/01590-3/2019 Csongrád-Csanád Á+K Trade Kft. 6933 Nagylak, Gyár utca 8. I/3.; Teleph.: 6933 Nagylak 412/3 hrsz. 3 _ TRANS _ Approval date:25.07.2019. Valid to: 25.07.2024. _
III. 10-AMT-034(É) Jász-Nagykun-Szolnok Abádszalóki Meta Kft. 5241 Abádszalók, József Attila krt. 59/1. 2 _ INCP _ Approval date: 03.09.2021. Valid to: 03.09.2026. _
XIII. SZ/82/00269-2/2019 Szabolcs-Szatmár-Bereg ACTIVE Kft. 4551 Nyíregyháza, Diák u. 18. Adószám: 14143621-2-15 3 _ TRANS _ Approval date: 29.01.2019. Valid to:29.01.2024. _
X. 18-TAKD-015 Veszprém Afrika Múzeum és Állatkert 8312 Balatonederics, Kültelek tanya 11. 3 _ UZOO _ Approval date: 10.01.2022. Valid to: 10.01.2027. _
VII. 06-AMT-013(K) Fejér Agape Evangélikus Szeretszolgálat 8136 Lajoskomárom, Jókai utca 8. 3 _ COMP, COMR _ Approval date:03.06.2019. Valid to: 03.06.2024. _
IX. 05-AH-015(T) Csongrád-Csanád AGÓCS-KER Kft. 6600 Szentes, Ipartelepi út 30. 3 _ TAN, HISKT _ Approval date: 07.07.2016.Valid to: 07.07.2021. _
IV. 02-ABP-040(PROCP) Bács-Kiskun Agrifat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6120 Kiskunmajsa, Ipari park hrsz. 0296/57 3 _ PROCP, FATF FEEDP: HU02120157 Approval date: 11.04.2022. Valid to: 08.07.2022. _
III. 03-AMT-048(EÉ) Békés Agrinnov Kft. 5948 Kaszaper, 0166/4 hrsz 2 _ INCP _ low capacity , Approval date: 06.10.2021. Valid to: 06.10.2026. _
III. 03-AH-039 (EÉ) Békés Agrinnov Kft. 5668 Nagybánhegyes 0132/8 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 23. 02. 2018. Valid to:23.02.2023. _
XIII. a-HU 03 100022 Békés Agro M zRt 5900 Orosháza Kaszaperi út 0318. Hrsz. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ valid until witdrawal _
II. 05-AMT-050(ST) Csongrád-Csanád Agro-Dara Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6640 Csongrád, Attila u. 73. 3 _ STORP _ Approval date: 21.04.2021. Valid to: 21.04.2026. _
VII. 18-AH-014(K) Veszprém AGRO-HUM Kft. 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 0977/2 hrsz 2 _ COMP, COMR _ Approval date: 09.05.2018 Valid to. 09.05.2023. _
III. 16-AMT-016(É) Tolna Agro-Kurd Kft. 7226 Kurd Petőfi utca 44. Teleph.: 7226 Kurd, Központi Major 05/8. hrsz. 2 _ INCP _ Approval date: 28.05.2021. Valid to: 31.05.2026. _
III. 03-AMT-050(É) Békés Agro-M Zrt. 5900 Orosháza Zöldfa utca 1. Telephely: Orosháza 0318/2. hrsz. 2,3 _ INCP _ Approval date: 21.01.2022. Valid to: 21.01.2027. _
III. 03-AMT-051(É) Békés Agro-M Zrt. 5900 Orosháza Zöldfa utca 1. Telephely: Orosháza 0318/2. hrsz. 2,3 _ INCP _ Approval date: 21.01.2022. Valid to: 21.01.2027. _
X. 09-TAKD-024 Heves Agro-Multifood Kft. 3036 Gyöngyöstarján Borhy tanya; 3 _ UINSE (for fishing bait) _ Approval date: 14.10.2021. Valid to: 13.10.2026. PAP
XIII. VE-05I/00860-4/2017 Veszprém Agroprodukt Zrt. Marcalgergely, tehenészeti telep 2 _ OTHER (litter regenerator) _ Approval date: 25.09.2017 Valid to:25.09.2022 _
XIII. VE-05I/00860-5/2017 Veszprém Agroprodukt Zrt. Ihász-Zsigmondháza, szvmha telep 2 _ OTHER (litter regenerator) _ Approval date: 25.09.2017 Valid to:25.09.2022 _
III. 03-AMT-042(EÉ) Békés Agrosztár Kft. 5836 Dombegyház Nyéki major 25/B.Teleph.:5836 Dombegyház, Jakabfi major 0138/1. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 09.08.2019. Valid to: 09.08.2024. _
XIII. HU 03 100046 Békés Agrovígh (Vígh József) 5520 Szeghalom külterület 48/10 hrsz. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP, feather PAP) _ valid until witdrawal _
VI. 02-AMT-033(B) Bács-Kiskun Agrowatt Környezetvédelmi Kft. székh.:6000 Kecskemét, Kisfái tanya 251/A. Teleph.:6000 Kecskemét, Kisfái tanya 251/a. 0730/141 hrsz. Adósz.: 22270995-2-03 2,3 _ BIOGP, BIOG _ Approval date: 16.01.2019. Valid to: 01.16.2024. _
XIII. KE/019/00828-3/2018 Komárom-Esztergom AKÁCS-TRANS Kft 2821 Gyermely, Kossuth u. 147/1 hrsz. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 17.09.2018. Valid to: 17.09.2023. _
XIII. FE/ÉbÁO/00570-3/2019 Fejér Alba Autómosó 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 118. 3 _ TRANS _ Approval date: 29.07.2019. Valid to: 29.07.2024. _
IX. 0201ML Baranya Albrecht László 7624 Pécs, Székely Bertalan utca 20. 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 43221044-1-22 Approval date: 2006 _
XIII. PE/EA/00025-2/2018 Főváros és Pest Alfa Rendering Kft. 2700 Cegléd, Külsőjászberényi út 3. 3 _ TRANS _ Approval date: 05.01.2018. Valid to:05.01.2023. _
I. 01-AMT-011(Á) Baranya ÁLHUBÁL Nonprofit Kft. 7673 Kővágószőlős, Külterület 0222/46 hrsz. 1, 2, 3 _ COLL _ Approval date:12.12.2019. Valid to: 11.12.2024. _
VIII. 02-AMT-046(P) Bács-Kiskun Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 6327 Állampuszta, 1. (Harta 0148/25. hrsz.) 3 _ PETPR, PETR HU 02 1 20128_ OTHER(registred feed establishment) Approval date: 17.09. 2021. Valid to: 16.09.2026. _
X. 13-TAKD-003 Főváros és Pest Állat és Természetvédők Budaörsi Egyesülete 2040 Budaörs, Lévai u. 34. Teleph:2045 Törökbálint 097/098 hrsz. 3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 24.07.2018. Valid to: 24.07.2023. _
X. 15-TAKD-002 Szabolcs-Szatmár-Bereg Állatbarát Alapítvány Nyíregyháza, Csatorna u. 2. 2,3 _ UDOG, UCAT _ valid indefinitely _
X. 19-TAKD-014 Zala Állatkert-Állatsimogató és Állatotthon Egyesület 8900 Zalaegerszeg-Csács 0299 hrsz. 3 _ UDOG _ Approval date: 24.05.2018. Validt to:24.05.2023. _
XIII. PE/EA/1213-3/2018 Főváros és Pest Állatmenhely Nyílt Alapítvány 2700 Cegléd, Szőlő u. 14. Tepelh:2700 Cegléd, Gyepmesteri telep hrsz:1622/7. 3 _ TRANS _ Approval date:02.08.2018. Valid to:02.08.2023. _
X. 13-TAKD-023 Főváros és Pest Állatmenhely Nyílt Alapítvány 2700 Cegléd, Szőlő u. 14. 2,3 _ UDOG _ Approval date:02.08.2018. Valid to:02.08.2023. _
X. 09-TAKD-003 Heves Állatokat Védjük Alapítvány 3300 Eger, Szövetkezet út 4. 2,3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 30.07.2015. Valid to: 19.11.2022. _
X. 03-TAKD-004 Békés Állatotthon Alapítvány 5700 Gyula Pejrét 3. Teleph.: 5700 Gyula 0548/4, 0553/1, 0553/2. hrsz. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 19.04.2021. Valid to: 19.04.2026. _
X. 06-TAKD-010 Fejér Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. 2,3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 19.01.2021. Valid to: 19.01.2026. _
X. 06-TAKD-011 Fejér Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány 7012 Alsószentiván, 0147/28 hrsz. 2,3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 28.01.2021. Valid to: 28.01.2026. _
XIII. FE/ÉbÁO/585-2/2022 Fejér ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. 2,3 _ TRANS COLL Approval date: 04.04.2022. Valid to: 04.04.2027. _
XIII. SOI/31/00227-2/2022 Somogy AltAgellus Kft. 7477 Zselickisfalud. Fő u. 9 1,2 _ TRANS _ Approval date: 22.02.2022. Valid to: 22.02.2027. _
III. 10-AMT-012(É) Jász-Nagykun-Szolnok ANSERIS Termelő és Szolgáltató Kft. Jászalsószentgyörgy Papp tanya 017/42 hrsz., szh:5054 Jászalsószentgyörgy Vörösmarty 30. 2,3 _ INCP _ low capacity; Approval date:06.06.2018. Valid to: 06.06.2023. _
III. 14-AMT-026(É) Somogy Anubis Int. Szolgáltató Kft. 8600 Siófok, Hárdfa u. 35. 1 _ INCP _ low capacity; Approval date:31.03.2020. Valid to: 31.03.2025. _
XIII. XVII-I-37/1940/2013 Tolna Aranyeső Kft. 7150 Bonyhád, Gyár u. hrsz. 333/7 1, 2, 3 _ TRANS _ under review _
III. 11-AMT-032 (É) Fejér Aranykocsi Zrt. 2898 Kocs, Kossuth L. u. 1. Teleph.: Kocs külterület 0271 hrsz. 2 _ INCP _ Approval date: 03.02.2021. Valid to: 03.02. 2026. _
X. 13-TAKD-037 Főváros és Pest Aszalós István Székhely: 4095 Folyás, Rákóczi u.12. Telephely:1103 Budapest, Kőér u. 3/A. 3 _ UDOG _ Approval date:05.05.2017. Valid to: 05.05.2022. _
I. 08-AMT-014(Á) Hajdú-Bihar ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 4079 Debrecen-Bánk 0817 hrsz.; 0807/16.hrsz. 1, 2, 3 _ COLL _ Approval date: 03.08.2021. Valid to: 03.08.2026. _
III. 05-AH-036(EÉ) Csongrád-Csanád ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 6800 Hódmezővásárhely Aranyág kert 14. 1, 2, 3 _ INCP _ Approval date: 28.09.2018 Valid to: 25.09.2023. _
IV. HU 05100074 Csongrád-Csanád ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 6800 Hódmezővásárhely Aranyág kert 14. 2,3 1 (MBM),7(Cat.3 BLPF) PROCP, MBM (Cat.2.), FATF,BLPF( Cat.3.from swine&poultry) ; feather flour (Cat.2.) cat. 2 and 3 lines are spatially and temporally separated. Approval date: 29.04.2022./Interim operating license - Category 2 animal by-product, disease control (HPAI) for the processing of slaughtered animals/ MBM, BLPF
II. 05-AMT-018(ST) Csongrád-Csanád ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1230. hrsz. 585 3 _ STORP, PAP _ Approval date: 01.02.2021. Valid to: 02.02.2026. _
II. 05-AMT-034(ST) Csongrád-Csanád ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 6801 Hódmezővásárhely, Kutasi út hrsz 10312/9 3 _ STORP, PAP _ Approval date: 01.02.2021. Valid to: 02.02.2026. _
II. 05-AMT-044(ST) Csongrád-Csanád ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 6800 Hódmezőváráshely; Erzsébet út 8. I. raktárrész 3 _ STORP _ Approval date: 26.11.2019. Valid to: 26.11.2024. _
XIII. PE/EA/00256-3/2018 Főváros és Pest ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 1097 Budapest, Illatos u. 23. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date:06.02.2018. Valid to: 06.02.2023. _
II. 06-AMT-009(ST) Fejér ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 8156 Kisláng, Ödönpuszta 0226/. Hrsz. 3 _ STORP, PAP _ Approval date: 18.01.2022. Valid to:14.01.2027. _
I. 14-AMT-003(Á) Somogy ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 8719 Böhönye, Törökréti major 0120/1. hrsz. 1,2 _ COLL _ Approval date: 14.09.2020. Valid to:14.09.2025. _
II. 02-AMT-042(ST) Bács-Kiskun ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szh.: 1097 Budapest, Illatos u. 23., th.: 6320 Solt, belterület 2840/59 és 2840/63 hrsz. 1 _ STORP _ Approval date: 18.01.2021. Valid to: 18.01.2026. _
IV. 08-AMT-001(F) Hajdú-Bihar ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 4079 Debrecen-Bánk 0817 hrsz.; 0807/16.hrsz. 2 1 PROCP, MBM _ Approval date: 03.08.2021. Valid to: 03.08.2026. _
I. 07-AMT-017(Á) Győr-Moson-Sopron ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 9073 Bőny 0174/25. hrsz. 1, 2, 3 _ COLL _ Approval date: 04.07.12.2018. Valid to: 04.07.2023. _
I. 05-AH-009(Á) Csongrád-Csanád ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 6800 Hódmezővársárhely Aranyág kert 15. 1,2 _ COLL _ Approval date: 23.08.2018.Valid to:23.08.2023. _
III. 08-AMT-040(EÉ) Hajdú-Bihar ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 4079 Debrecen-Bánk 0817 hrsz.; 0807/16.hrsz. 1, 2, 3 _ INCP(fat combustion) _ Approval date: 03.08.2021. Valid to: 03.08.2026. _
IV. 02-AMT-001(F) Bács-Kiskun ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 6320 Solt Pólyafoki zsilip 0191/2 hrsz. 1,2 1 PROCP, MBM, FATOT _ Approval date: 06.05.2022. Valid to:06..05.2027. _
IV. 06-AMT-002(F) Fejér ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. székhely: 1092 Budapest, Illatos út 23. Telephely: Mátyásdomb, Külterület 011 hrsz. 3 1,4 PROCP,PAP,FATF _ Approval date:07.06.2019. Valid to: 23.05.2024. PAP
XIII. PE-06/ÉÁO1/00635-1/2020 Főváros és Pest ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 1097 Budapest, Illatos út 23. 1, 2, 3 _ OTHER (reg. Trader) _ Approval date: 18.03.2020. Valid to: 18.03.2023. _
XIII. PE/EA/00654-2/2021 Főváros és Pest ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Bt. 1097 Budapest, Illatos út 23. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 30.04.2021. Valid to:03.05.2026. _
XIII. PE-06/ÉÁO1/01278-2/2021 Főváros és Pest ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. 1097 Budapest, Illatos út. 23. 2,3 _ OTHER (reg.trader) _ Approval date:26.04.2021. Valid to:26.04.2024. _
VII. 01-AMT-005(K) Baranya ATEVSZOLG Zrt. 7812 Garé Külterület, hrsz: 032/1. hrsz. 2,3 _ COMP, COMR _ Approval date: 05.03.2021. Valid to: 04.03.2026. _
VII. 01-AMT-016(K) Baranya ATEVSZOLG Zrt. 7728 Somberek, Külterület 0270/3., 0270/4., 0270/5 hrsz. 2,3 _ COMP, COMR _ Approval date: 26.04.2021. Valid to: 25.04.2026. _
VII. 01-AH-018(K) Baranya ATEVSZOLG Zrt. 7775 Magyarbóly, Külterület 054/1. hrsz 2,3 _ COMP, COMR _ Approval date: 05.11.2020. Valid to: 04.11.2025. _
VII. 01-AMT-035 (K) Baranya ATEVSZOLG Zrt. 7300 Komló 0360/8. hrsz. 3 _ COMP, COMR _ Approval date: 12.12.2020. Valid to: 11.12.2025. _
VII. 17-AMT-017(K) Vas ATEVSZOLG ZRT. 1097 Budapest, Illatos út 23.Teleph.:Sitke 059/2 hrsz. (Sárvár Bajti C/4 tábla) 2,3 _ COMP, COMR _ Approval date: 13.09.2021. Valid to: 13.09.2026. _
VII. 02-AMT-004(K) Bács-Kiskun ATEVSZOLG Zrt. 6320 Solt Pólyafoki zsilip 0188/43-45. hrsz. 2,3 _ COMP, COMR _ Approval date: 09.03.2021. Valid to: 09.03.2026. _
VII. 05-AH-007(K) Csongrád-Csanád ATEVSZOLG Zrt. 6800 Hódmezővársárhely Aranyág kert 15. sz., illetve 0527/1.,0527/2 hrsz. 2,3 _ COMP, COMR _ Approval date:20.09. 2018. Valid to: 20.09.2023. _
VII. 07-AH-005(K) Győr-Moson-Sopron ATEVSZOLG Zrt. 9002 Győr, Külterület 0715, 0716/2-3 hrsz. 2,3 _ COMP, COMR _ Approval date: 12.05.2016.Valid to: 12.05.2021 _
II. 05-AH-025(ST) Csongrád-Csanád ATEVSZOLG Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 0667/082 (Rárósi tároló) 3 _ STORP _ Approval date: 01.02.2016. Valid to: 20.02.2021. _
XI. PE/EA/776-3/2019 Főváros és Pest Auchan Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. Teleph.:1117 Budapest Hunyadi J. út 19. 3 _ COLC, CATW _ Approval date: 21.05.2019. Valid to: 21.05.2024. _
VI. 03-AH-029(B) Békés Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. 5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640 hrsz. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date:28.09.2017. Valid to: 02.10.2022. _
X. BO-02I/ÁÉ/00173-2/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén Avena 2000 Bt. 3769 Tornaszentjakab, Petőfi u. 3.; Antalmajor állattartó telep 3 _ OTHER (whey for feeding-su and bo) _ Approval date: 22.01.2021. Valid to: 22.01.2026. _
III. 14-AMT-031(É) Somogy Aviagen Baromfitenyésztő Kft. 9097 Mezőörs, Panoráma u. 1. Teleph.: 8651 Balatonszabadi, 0164/7 hrsz 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 28.12.2020. Valid to: 28.12.2025. _
III. 18-AMT-016(É) Veszprém Aviagen Kft. Székhely:9024 Győr, Hunyadi János utca 14. Telephely: Bakonytamási 0168/10, 0168/12 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date:06.05.2019. Valid to:06.05.2024. _
III. 07-AMT-040(É) Győr-Moson-Sopron Aviagen Kft. 9097 Mezőörs, Panoráma u. 1. Teleph.:Győrsövényház, 0268/5 hrsz. 2 _ INCP _ Approval date: 25.02.2022. Valid to: 25.02.2027. _
XIII. BK/EBAO/00350-3/2018 Bács-Kiskun Aviland 2001 Kft. 6041 Kerekegyháza, Arany J. út 35. 2 _ TRANS _ Approval date: 19.02.2018. Valid to: 19.02.2023. _
VIII. 06-AMT-004(P) Fejér AVIUM 2000 Baromfifeldolgozó Kft. 2456 Besnyő-Felsőbesnyő 0100/6 hrsz 3 _ PETPR, PETR _ Approval date: 04.04.2022. Valid to: 04.04.2027. _
XIII. VA/ÉBÁF-Á0/01084-3/2020. Vas Babati és Társa Kft. 9900 Körmend, Sport u. 2., 3 _ TRANS _ Approval date: 30.11.2020. Valid to: 30.11.2025. _
IX. GY-02/09/00993-4/2021 Győr-Moson-Sopron Bacsák Károlyné 9028 Győr, József Attila út 79. 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 46601847-1-28 Approval date: 13.07.2021. Valid to: 13.07.2026. _
VI. 02-AMT-026 (B) Bács-Kiskun Bács-Baromfi Kft. szkhely: 6041 Kerekegyháza , arany J. u. 35. Telephely: 6041 Kerekegyháza, külterület 089/84. hrsz. 2,3 _ BIOGP _ Approval date:24.01.2018. Valid to: 24.04.2023. _
III. 08-AMT-020(É) Hajdú-Bihar Bagosi-Hús Húsfeldolgozó és Ker. Kft. 4273 Hajdúbagos, Kertalja u. 20. 069/59 hrsz. 1, 2, 3 _ INCP _ low capacity; Approval date: 04.01.2022. Valid to: 04.01.2027. _
VI. 11-AMT-024(B) Komárom-Esztergom Bakony Bio Zrt. 2870 Kisbér külterület, 0122/10 hrsz. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 18.02.2020. Valid to: 18.02.2025. _
X. 11-TAKD-001 Komárom-Esztergom Bakony Bio Zrt. 2870 Kisbér, 0122/11 hrsz 3 _ OTHER(Whey for feeding-su) _ Approval date: 08.04.2041 _
III. 07-AH-019(EÉ) Győr-Moson-Sopron Bakony GP Kft. 2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 2.,Telephely: Győrasszonyfa, 031/19 hrst 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 06.06.2017. Valid to: 06.06.2022. _
III. 07-AMT-015(EÉ) Győr-Moson-Sopron Bakony GP Kft. Tápszentmiklós, Tuskóspuszta baromfitelep 0199/1 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 30.11.2018. Valid to: 30.11.2023. _
XIII. VEI/001/01277-2/2015 Veszprém Bakony Hús Kft. 8200 Veszprém, Ciklámen u. 3. 3 _ OTHER (reg. trader) _ Approval date:24.06.2016 _
X. VEI/001/01201-2/2015 Veszprém Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. Monostorapáti Erdészet 8308 Sáska, 083/22; 083/11; 083/10; 083/4; 083/5 hrsz 3 _ OTHER (whey for feeding) _ Approval date:29.04.2015 _
XIII. BK/EBAO/00673-1/2022 Bács-Kiskun Bakos és Társai Vendéglátó Bt. 6000 Kecskemét, Aradi Vértanúk tere 9/b. 3 _ TRANS _ Approval date: 30.03.2022. Valid to: 30.03.2027. _
XIII. BKI/001/04271-1/2016 Bács-Kiskun Bakos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6500 Baja, III. kerület Tanya 20.adósz.:11029324-2-03 2,3 _ TRANS _ Approval date:28.06.2016. Valid to: 28.06.2021. _
VIII. 19-AMT-040(P) Zala Balaton Construct Építő Kft. 8393 Szentgyörgyvár 0137/14. hrsz. 3 _ PETR, PETPR _ Approval date:08.12.2017. Valid to:10.12.2022. _
VIII. 19-AMT-040(P) Zala Balaton Fishfarm & Factory Kft. 8393 Szentgyörgyvár, 0137/14 hrsz. 3 _ PETR, PETPR HU 19 1 00067 OTHER (registered feed establishment) Approval date: 20.07.2021. Valid to: 20.07.2026. _
XIII. VE-09/EBA/1637-3/2021 Veszprém Balaton Transped Kft. 8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 3. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date:10.06.2021. Valid to: 10.06.2026. _
XIII. VE-09I/ÉÁO/46-6/2018 Veszprém Balaton-Bau-Trans Kft. 8445 Csehbánya, Újtelep út 41. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 19.01.2018. Valid to: 19.01.2023. _
XIII. ZAI/040/00810-3/2018 Zala Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 8229 Csopak, Kossuth u. 16. 2,3 _ TRANS _ Approval date:09.05.2018. Valid to:09.05.2023. _
X. 19-TAKD-001 Zala Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Sármellék 043/14 a,b hrsz. 2,3 _ URBP _ Approval date: 14.03.2018. Valid to: 14.03.2023. _
X. 04-TAKD-038 Borsod-Abaúj-Zemplén Balázs Flórián 3574 Bőcs Munkácsy út 17. 3 _ UDOG _ Approval date: 27.02.2017. Valid to: 27.02.2022. _
XIII. HB/15-ÉLB/01632-2/2021 Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date: 19.03.2021. Valid to: 19.03.2026. _
III. 10-AMT-037(É) Jász-Nagykun-Szolnok Balogh János 5094 Tiszajenő, Vasút út 34. Teleph.: Tiszajenő, Mira út 16. 2,3 _ INCP _ Approval date: 04.02.2022. Valid to: 04.02.2027. _
IX. PE/EA/1421-4/2018 Főváros és Pest Balta és Balta Kft. 2114 Valkó, Dányi út 12/A. 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám:13531041-2-13 Approval date: 03.10.2018. Validt o:03.10.2023. _
X. 15-TAKD-023 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bányai Zoltán 4405 Nyíregyháza, Tábor u. 1/c 3 _ UDOG _ Approval date: 01.06.2016 Valid to: 01.06.2021 _
X. 14-TAKD-015 Somogy Bárány Norbert 8651 Balatonszabadi, Petőfi S. u.6. 3 _ UDOG _ Approval date: 27.07.2017 Valid to: 27.07.2022. _
XIII. SOI/31/01215-5/2017. Somogy Bárány Norbert 8651 Balatonszabadi, Petőfi S. u.6. 3 _ TRANS _ Approval date: 27.07.2017 Valid to: 27.07.2022. _
X. 01-TAKD-016 Baranya Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány 7622 Pécs, Siklósi út 12. Telephely:7900 Szigetvár, Alapi Gáspár u. 31. 3 _ URBP _ Approval date: 26.10.2020. Valid to: 10.25. 2025. _
X. 14-TAKD-011 Somogy Barcsi Természet és Állatvédő Egyesület székhely: 7570 Barcs, Toldi u. 1. Telephely:7571 Barcs, Viktorpuszta 0587/3 2,3 _ UDOG _ Approval date: 26.01.2022 Valid to: 26.01.2027. _
XIII. SO/31/00011-4/2022 Somogy Barcsi Természet és Állatvédő Egyesület székhely: 7570 Barcs, Toldi u. 1. Telephely:7571 Barcs, Viktorpuszta 0587/3 2,3 _ TRANS _ Approval date: 26.01.2022 Valid to: 26.01.2027. _
VIII. 20-AMT-013(P) Főváros és Pest BARF Food Europe Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. 3 _ PETPR _ Approval date: 09.02.2017. Valid to:01.08.2022. _
XIII. GYI-01/01224-1/2019 Győr-Moson-Sopron BAR-KO Transz Kft. 9012 Győr, Újkút u. 9. 3 _ TRANS _ Approval date: 14.08.2019. Valid to: 14.08.2024. _
VII. 15-AH-020(K) Szabolcs-Szatmár-Bereg Baromfi-Coop Kft. 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. Teleph.:Nyírjákó, Külterület 092/7 hrsz 2 _ COMP, FERT _ Approval date: 12.03.2021. Valid to: 08.04.2025. _
X. 15-TAKD-030 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bartus Csilla 4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 61. 3 _ UDOG _ Approval date: 25.08.2017. Valid to: 25.08. 2022. _
XIII. TOI/37/00417-3/2021 Tolna Bát-Grill Kft. 7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 69. 3 _ TRANS _ Approval date: 14.05.2021. Valid to: 15.05.2026. _
VIII. 16-AMT-001(P) Tolna BÁT-HUND Hobbiállat-eledel Gyártó Kft. Székhely: 7761 Kozármisleny, Székely B. u. 22. Teleph.:7161 Cikó, 018/9 hrsz. 3 _ PETPP, PETPR, PETP, PETR HU16100049 _OTHER (registered feed establishment) Approval date: 04.12.2014. Valid to:01.12.2019. _
II. 02-AMT-014(ST) Bács-Kiskun Bátori Kert-Plusz Kft 6000 Kecskemét, István Király u. 24. 2 _ STORP, MANP _ Approval date: 18.01.2018.Valid to: 18.01.2023. _
IV. HU 151 00057 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bátortrade Kft. 4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A. 4300 Nyírbátor,0216/6 hrsz 3 1 OTHER (registered feed establishment) FEED PROCP, PAP (feather and meat), FATF Approval date: 21.01.2019. Valid to: 21.01.2024. _
VII. 15-AMT-014(K) Szabolcs-Szatmár-Bereg Bátortrade Kft. 4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A. Telephely: Nyírbátor 0216/6. hrsz. 2,3 _ COMP, COMR BIOGP, TRANS Approval date: 30.12.2019. Valid to: 30.12.2024. _
XIII. SZ/81/00323-2/2016 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bátortrade Kft. 4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date:30.03.2016 Valid to:30.03.2021 _
IV. α HU 15100129 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bátortrade Kft. 4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a Teleph: 0216/6 hrsz. 3 7 PROCP,BLPF _ Approval date:02.08.2018. Valid to:02.08.2023. _
VI. 15-AMT-005(B) Szabolcs-Szatmár-Bereg Bátortrade Kft. Regionális Biogáz-termelő üzem 4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a. Teleph.: Nyírbátor, 0207/5. hrsz; 0216/5; 0216/6. hrsz. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR COMP, TRANS Approval date: 04.08.2021. Valid to: 04.08.2026. _
X. 16-TAKD-006 Tolna Bauer János 7130 Tolna Almáskerti u. 1. 3 _ UDOG _ Approval date: 08.04.2014 Valid to: 08.04.2021 _
III. 03-AMT-046(É) Békés Baukó és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Gajdács u 64/1. Teleph.: 5600 Békéscsaba, Fürjes 518. (0897/239. hrsz.) 2 _ INCP _ Approval date: 10.05.2021. Valid to: 10.05.2026. _
XIII. KEI/00/00316-5/2018 Komárom-Esztergom Becton Dickinson Hungary Kft. 2851 Környe, Üveggyár u.3. 3 _ OTHER (laboratory reagents) _ Approval date: 17.04.2018 Valid to: 17.04.2023. _
X. 08-TAKD-011 Hajdú-Bihar Béke Agrárszövetkezet 4220 Hajdúböszörmény, Külső Dorogi útfél 3 _ OTHER(whey for feeding) _ Approval date: 16.12.2016 Valid to :16.12.2021 _
XIII. HU08100028 Hajdú-Bihar Béke Mg. Szöv. 4080 Hajdúnánás, Bocskai u.38. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ authorization in progress _
X. 03-TAKD-003 Békés Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 30. 2,3 _ UDOG _ Approval date:12.11.2018. Valid to: 12.11.2023. _
XIII. PE/EA/01479-2/2020 Főváros és Pest Béki Euro Sped Kft. 2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69. 2 _ TRANS _ Approval date: 16.11.2020. Valid to: 16.11.2025. _
VIII. 13-AMT-011(P) Főváros és Pest Bekker és Bekker Kft. 2200 Monor, Liliom u. 94. 3 _ PETPP, PETP _ Approval date: 25.06.2019. Valid to: 25.06.2024. _
III. 02-AMT-043 (É) Bács-Kiskun Benkő Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6041 Kerekegyháza, Damjanich u. 18. Teleph.: 6041 Kerekegyháza, Kukujszi dűlő 095/106 hrsz. 2 _ INCP _ Approval date: 19.03.2021. Valid to: 19.03.2026. _
XIII. HB/15-ÉLB/01931-2/2020 Hajdú-Bihar Berek-Rehab Bt. 4116 Berekböszörmény, Árpád út 107. 3 _ TRANS _ Approval date: 10.07.2020. Valid to: 10.07.2025. _
XIII. BK/EBAO/02095-2/2017 Bács-Kiskun Béres Spedíció 2002 Kft. 6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 11 sz. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 7.11.2017. Valid to: 7.11.2022 _
I. 08-AMT-044(ST) Hajdú-Bihar Berettyóvölgyi Mezőgazdasági Kft. 4100 Berettyóújfalu, Hídköz tanya 0571 Hrsz 3 _ INTP, WHBF _ Approval date: 11.02.2022. Valid to: 11.02.2027. _
IX. KE/019/00180-3/2020 Komárom-Esztergom Bernhardt Guba Erzsébet 2851 Környe, József A. u 46. 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 8377971682 Approval date: 10.02.2020. Valid to: 11.02.2025. _
XIII. SZ/82/01793-2/2017 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bertók Zoltán 4484 Ibrány, Jókai u. 2. 3 _ TRANS _ Approval date: 13.06.2017. Valid to: 13.06.2022. _
VIII. 13-AMT-106(P) Főváros és Pest BFB Plus Kft. 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51. 3 _ PETP Approval date: 27.10.2017. Valid to: 27.10.2022. _
VI. 01-AH-022(B) Baranya Bicsérdi Arany-Mező Zrt. 7671 Bicsérd, Külterület 0249/3. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ authorization is progress _
XIII. FE/ÉbÁO/00141-3/2021 Fejér Bicskei Gazdasági Szervezet 2060 Bicske, Kossuth u. 60-62. 1 _ TRANS _ Approval date: 19.01.2021. Valid to: 19.01.2026. _
IX. BE/25/440-3/2022 Békés Billerbeck Budapest Kft. 5520 Szeghalom Kinizsi u. 2/1. 3 _ TECH, WHBF _ Approval date: 16.02.2022. Valid to: 16.02.2027. _
XIII. PE-06/ÉÁO1/02308-2/2017 Főváros és Pest Bio Products Commodities Kft. 1055 Budaoest, Szent István krt. 27. 2,3 _ OTHER (reg trader) _ Approval date: 16.10.2017. Valid to: 16.10.2022. _
XIII. PE/EA/00310-2/2022 Főváros és Pest Bio-Eu Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2089 Telki, Kilátóköz 2. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 24.02.2022. Valid to: 02.03.2027. _
I. 13-AMT-042(Á) Főváros és Pest Bio-Eu Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2098 Telki, Kilátó köz 2. Teleph.: 2045 Törökbálint, külterület: 0152/12. 2,3 _ COLL _ Approval date: 09.06.2020. Valid to: 09.06.2025.
I. 13-AMT-018(Á) Főváros és Pest BIOFILTER Környezetvédelmi Kft. 2045, Törökbálint, Kinizsi u. 15. 2,3 _ COLL _ Approval date: 23.04.2020. Valid to:23.04.2025. _
I. 13-AMT-041(Á) Főváros és Pest BIOFILTER Környezetvédelmi Kft. székh.: 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 15. Teleph.:2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51. hrsz.: 0141/31 2,3 _ COLL, CATW _ Approval date: 06.08.2019. Valid to: 06.08.2024. _
I. 01-AH-020(Á) Baranya BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. 7622 Pécs, Siklósi út 22 3 _ COLL _ Approval date: 07.03.2016. Valid to: 06.03.2021 _
I. 06-AMT-007(Á) Fejér BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. 8132 Lepsény, Szondi u. hrsz.:0124/5 2,3 _ COLL, CATW _ Approval date: 05.07.2021. Valid to:05.07.2026. _
I. 07-AMT-032(Á) Győr-Moson-Sopron Biofilter Környezetvédelmi Zrt. 9027 Győr, Puskás T. u. 8. hrsz. 0792/5/AL 3 _ COLL _ Approval date: 13.12.2018. Valid to: 13.12.2023. _
I. 19-AH-022(Á) Zala BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 30.Szkh.: 2045 Törökbálint, Kinizsi u.15. 2,3 _ COLL _ Approval date: 04.02.2020. Valid to: 04.02.2025. _
I. 08-AMT-019(Á) Hajdú-Bihar Biofilter Környezetvédelmi Zrt. 4031 Debrecen, Köntösgátsor 1-3. 3 _ COLL _ Approval date: 07.06.2019. Valid to :07.06.2024. _
XIII. PE/EA/672-2/2019 Főváros és Pest BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. 2045 Törökbálint, Kinizsi út 15. hrsz.: 03/13. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 27.03.2019. Vaid to: 27.03.2024. _
VII. 13-AMT-057(K) Főváros és Pest Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Kft. 2338 Áporka, Szabadság telep hrsz. 030/10. 2 _ COMP, COMR _ Approval date: 15.11.2021. Valid to: 08.12.2026. _
XIII. PE/EA/01318-2/2021 Főváros és Pest Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Kft. 2338 Áporka, Szabadság telep hrsz. 030/10. 2 _ TRANS, FERT _ Approval date: 27.10.2021. Valid to: 27.10.2026. _
VII. 07-AMT-022(K) Győr-Moson-Sopron Biokomplex Kft. 9010 Győr-Bácsa 0614/8 hrsz 2,3 _ COMP,COMR _ Approval date: 14.09.2018. Valid to: 14.09.2023. _
XIII. PE/EA/00077-2/2021 Főváros és Pest Biolab Diagnosztikai és Laboratórium Zrt. 1141 Budapest, Öv u. 43. 3 _ OTHER(facility for the production and distribution of in vitro laboratory diagnostic materials) _ Approval date: 11.01.2021. Valid to: 11.01.2026. _
XIII. HU 04 1 00039 Borsod-Abaúj-Zemplén BIO-LIO Kft. 3565 Tiszalúc, Gabriella tanya 2. hrsz. 0127/1 3 _ FEEDP (use FIM), BAIT _ Approval date: 02.03.2022. Valid to: valid until withdrawal _
III. 07-AMT-034 (EÉ) Győr-Moson-Sopron Biolla Kft. 9073 Bőny, Magyar utca 2. Teleph.: Nagyszentjános, Kövecses dülő 0124/6. hrsz. 2 _ INCP _ Approval date: 11.01.2021. Valid to: 11.01.2026. _
X. 06-TAKD-006 Fejér Bioslogos Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2464 Gyúró, 044/2 hrsz 2,3 _ UDOG _ Approval date: 08.03.2022. Valid to: 08.03.2027. _
XIII. FE/ÉbÁO/00396-3/2022 Fejér Bioslogos Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2464 Gyúró, 044/2 hrsz 2,3 _ TRANS COLL Approval date: 08.03.2022. Valid to: 08.03.2027. _
XIII. HU 07 8 00008 Győr-Moson-Sopron Biospirit Kft. 9400 Sopron, Bánfalvi u. 146/a Teleph: 0463/2 hrsz 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) fish groundbait _ Approval date: 05.05.2017. _
I. 13-AMT-063(Á) Főváros és Pest Biotrans Kft. 1095 Budapest, Soroksári u. 59. Teleph.:2045 Törökbálint, 0152/12. 2,3 _ COLL _ Approval date: 30.06.2020. Valid to:13.05.2025. _
X. 04-UDOG-037 Borsod-Abaúj-Zemplén Bíró József 3531 Miskolc, Kalló u. 1. 3 _ UDOG _ Approval date: 21.04.2022. Valid to: 21.04.2027. _
XIII. SOI/31/01652-2/2021. Somogy BLACK BULL AGRO Kft. 7474 Zselicszentpál, Fő utca 28. 2 _ TRANS _ Approval date: 22.12.2021. Valid to: 22.12.2026. _
XIII. ZAI/040/01427-4/2020 Zala Bogáncs Zalaegerszeg Állatvédő Egyesület 8900 Zalaegerszeg Csilla dűlő 6. 3 _ TRANS _ Approval date: 01.10.2020. Valid to: 01.10.2025. _
X. 19-TAKD-002 Zala Bogáncs Zalaegerszeg Állatvédő Egyesület 8900 Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6. 3 _ UDOG _ Approval date: 07.12.2021. Valid to: 07.12.2026. _
XIII. GYI-01/00661-1/2019 Győr-Moson-Sopron Boggo MM Bt. 9112 Sokorópátka, Kossuth u. 7. adószám:20942395-208 3 _ OTHER( button manufacture) _ Approval date: 09.04.2019. Valid to: 09.04.2024. _
XIII. ZAI/040/00223-2/2019 Zala Bognár Attila 8992 Zalaboldogfa, Rákóczi u. 8. Adószám:62554707-1-40 2,3 _ TRANS _ Approval date: 11.01.2019 Valid to: 11.01.2024. _
III. 08-AMT-027(É) Hajdú-Bihar Bold Agro Kft. 4130 Derecske, Köztársaság u. 114. Teleph.: 4130 Derecske, Morgó tanya hrsz. 0146/2. 2,3 _ INCP _ low capacity; Approval date: 27.09.2019. Valid to: 27.09.2024.
III. 08-AMT-031(É) Hajdú-Bihar Bold-Agro Kft. 4130 Derecske, Köztársaság u 114. 2,3 _ INCP _ low capacity; Approval date: 13.08.2020. Valid to: 13.08.2025. _
XIII. PE/EA/00237-2/2022 Főváros és Pest Bolner Zsolt 2721 Pilis, Zsolt u. 4492 1 _ TRANS _ Approval date: 04.03.2022. Valid to: 04.03.2027. _
III. 01-AMT-019(É) Baranya Bólyi Mezőgazdasági Termelő és kereskedelmi Zrt. 7827 Beremend, Külterület 085/2. hrsz. 2 _ INCP _ low capacita; Approval date: 12.03.2021. Valid to: 11.03.2026. _
III. 01-AH-023(EÉ) Baranya Bólyi Mezőgazdasági Termelő és kereskedelmi Zrt. 7754 Bóly, Ady Endre u. 21.Teleph.: 7783 Majs, 026/2. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity;Approval date: 28.06.2019. Valid to: 27.06.2024. _
III. 01-AMT-036(É) Baranya Bólyi Mezőgazdasági Termelő és kereskedelmi Zrt. 7717 Kölked, 024/5. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 29.01.2021. Valid to: 28.01.2026. _
III. 01-AMT-032(É) Baranya Bólyi Mezőgazdasági Termelő és kereskedelmi Zrt. 7783 Majs, 026/3. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 29.01.2021. Valid to: 28.01.2026. _
III. 01-AMT-029(É) Baranya Bólyi Mezőgazdasági Termelő és kereskedelmi Zrt. 7717 Kölked, 024/5. hrsz. 2 _ INCP _ low capacita; Approval date: 12.03.2021. Valid to: 11.03.2026. _
X. 01-TAKD-011 Baranya Bólyi Mezőgazdasági Termelő és kereskedelmi Zrt. 7872 Beremend, Újmajor 085/2 hrsz 3 _ OTHER(whey for feeding-su), MIMC _ authorization is progress _
XIII. PE/EA/1397-2/2019 Főváros és Pest Bolyós Zoltán Tivadar 1162 Budapest, Akácfa utca 96. 3 _ TRANS _ Approval date: 04.10.2019. Valid to: 03.10.2024. _
X. 13-TAKD-042 Főváros és Pest Bolyós Zoltán Tivadar 1162 Budapest, Akácfa utca 96. 3 _ UDOG _ Approval date: 31.01.2019. Valid to: 31.01.2024. _
VIII. HU 19 1 00037 Zala Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. 8996 Zalacséb, Széchenyi út 25. (FETA Üzemek) 3 _ PETPP OTHER (registered feed establishment) FEED ( from PAP) visszavonásig _
XIII. α HU 19 1 00001 Zala Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. 8996 Zalacséb, Széchenyi út 25. (FETA Üzemek) 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ Approval date: 28.10.2019 Valid to: 28.10.2024. _
XIII. HU1910002 & 19-AMT-043(P) Zala Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. 8996 Zalacséb, Széchenyi út 25. (FETA Üzemek) 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish, poultry & swine PAP ) _ Approval date:28.03.2019.Valid to:31.03.2024. _
IX. BK/EBAO/56-2/2018 Bács-Kiskun Bonus Kft. 6000 Kecskemét, Borbás 10. 3 _ WHBF _ Approval date:09.01.2018. Valid to: 09.01.2023. _
III. 20-AMT-007(É) Főváros és Pest Borbély Zsolt 1171 Budapest, Téglavető u. 28.Teleph: Csordakert u. hrsz: 138637 3 _ INCP _ low capacity (A400 2 CE)Approval date: 16.10.2017 Valid to:16.09.2022. _
X. 10-TAKD-023 Jász-Nagykun-Szolnok Boriz Brigitta 5310 Kisújszállás, Zsodoma út 11. 2,3 _ UDOG, UCAT _ the partner has been prompted _
XIII. GYI-01/1005-1/2019 Győr-Moson-Sopron Boros + Horváth Kft. 9326 Szil, Dózsa György u. 13. 3 _ TRANS _ Approval date: 19.06.2019. Valid to: 19.06.2024. _
XIII. HU 04 1 00076 Borsod-Abaúj-Zemplén Boros István Lajos 3555 Harsány, Petőfi u. 31. 3 _ FEEDP (use FIM), BAIT _ Approval date: 16.03.2021. Valid to: valid until withdrawal _
X. 13-TAKD-017 Főváros és Pest Bottyán Equus Hungária Alapítvány 2162 Őrbottyán, erkel Ferenc utca 0246/1. hrsz. 3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 03.08.2017. Valid to: 03.08.2022. _
XIII. PE/EA/1742-3/2017 Főváros és Pest Bottyán Equus Hungária Közhasznú Alapítvány 2162 Őrbottyán. Erkel F. u. 0246/1 hrsz. 3 _ TRANS _ Approval date: 03 08 2017 . Valid to: 03 08 2022. _
X. 15-TAKD-029 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bóz Beáta 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 52. 3 _ UDOG _ Approval date:07.06.2017. Valid to: 07.06.2022. _
XIII. SZ/82/01762-2/2017 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bóz Beáta 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 52. 3 _ TRANS _ Approval date:07.06.2017. Valid to: 07.06.2022. _
X. 06-TAKD-028 Fejér Bozsoki Tamás 8121 Tác, Kossuth Lajos utca 52,; telephely: 8121 Tác, Petőfi Sándor utca 52. 2,3 UCAT, UDOG _ Approval date: 08.12.2021. Valid to: 08.12.2026. _
IV. 05-AMT-048(F) Csongrád-Csanád BSF Systems Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 50. Teleph.: 6793 Forráskút, Külterület 07/58. 3 7. PROCP, PAP(insect protein) _ Approval date: 12.03.2021. Valid to: 12.03.2026. _
XIII. PE/EA/666-2/2019 Főváros és Pest Budai Tamás 1182 Budapest, Drávacsehi u. 3. adószáma: 69528279-1-43 1 _ TRANS _ Approval date: 27.03.2019. Valid to: 27.03.2024. _
X. 13-TAKD-026 Főváros és Pest Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. 2092 Budakeszi 0210/12 hrsz 1,3 _ UZOO _ Approval date: 13.04.2021. Valid to: 13.04.2026. _
XIII. PE/EA/00226-5/2021 Főváros és Pest Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. 2092 Budakeszi 0210/12 hrsz 1,3 _ TRANS _ Approval date: 13.04.2021. Valid to: 13.04.2026. _
XI. PE/EA/00406-2/2022 Főváros és Pest Budapest Vásárcsarnokai Kft. 1117 Budapest, Körösy József u 7-9. 3 _ COLC, CATW, FORMF _ Approval date: 21.03.2022. Valid: 21.03.2027. _
XI. PE/EA/00406-4/2022 Főváros és Pest Budapest Vásárcsarnokai Kft. 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-9. 3 _ COLC, CATW, FORMF _ Approval date: 21.03.2022. Valid: 21.03.2027. _
XI. PE/EA/00406-5/2022 Főváros és Pest Budapest Vásárcsarnokai Kft. 1119 Budapest, Tétényi út 63. 3 _ COLC, CATW, FORMF _ Approval date: 21.03.2022. Valid: 21.03.2027. _
XI. PE/EA/00406-7/2022 Főváros és Pest Budapest Vásárcsarnokai Kft. 1147 Budapest, Csömöri u 9-11. 3 _ COLC, CATW, FORMF _ Approval date: 21.03.2022. Valid: 21.03.2027. _
X. 20-TAKD-001 Főváros és Pest Budapesti Fővárosi Növény és Állatkert 1146 Budapest, Állatkert krt. 6-12. 3 _ UZOO _ Approval date: 2014. _
X. 05-TAKD-012 Csongrád-Csanád Buksi Ebrendészeti Bt. 6751 Algyő, Gyevi tanya 3. 3 _ UDOG _ Approval date: 14.05.2021. Valid to:15.05.2026. _
XIII. CS/I01/01199-3/2021 Csongrád-Csanád Buksi Ebrendészeti Bt. 6750 Algyő, Gyevi tanya 3. 3 _ TRANS _ Approval date: 14.05.2021. Valid to:15.05.2026. _
XIII. HU 04 1 00018 Borsod-Abaúj-Zemplén Bukta Győző 3700 Kazincbarcika, Csákány u 24. 3 _ FEEDP (use FIM), BAIT _ Approval date: 02.03.2022. Valid to: valid until withdrawal _
X. 08-TAKD-016 Hajdú-Bihar Bun Tibor 4130 Debrecen, Malomu. 3. 3 _ UDOG _ authorization in progress _
III. 02-AMT-044 (É) Bács-Kiskun Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet 6449 Mélykút, Sánc dűlő tanya 160. 2,3 _ INCP _ Approval date: 11.06.2021. Valid to: 10. 06.2026. _
III. 16-AMT-013(É) Tolna Cambridge Investment Kft. 7173 Zomba-Nagytormás puszta 0224/3 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 12.03.2020. Valid to: 15.03.2025. _
XIII. PE/EA/811-2/2017 Főváros és Pest Captum-Bau Kft. 2440, Százhalombatta, Radnóti M. u. 7.3/10. 1 _ TRANS _ Approval date: 08.03.2017. Valid to: 08.03.2022. _
II. 10-AH-016(ST) Jász-Nagykun-Szolnok Cargill Takarmány Zrt. 5300 Karcag,Madarasi út 0399 hrsz. 3 _ STORP, PAP _ 183/2005/EC reg.no: HU 10 1 04 001;Approval date: 12.01.2016 Valid to:12.01.2021 _
XIII. BK/EBAO601977-4/2017 Bács-Kiskun Cargoport Kft. szkhely: 1122 Bp., Hajnóczy u.3., teleph: 6033 Városföld, ÁG. Központ út 52., Kecskemét, Halasi 29.) 2,3 _ TRANS _ Approval date: 28.09.2018. Valid to: 03.08.2022. _
XIII. PE/EA/00839-2/2021 Főváros és Pest Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. 1107 Budapest, Szállás u. 5. 3 _ OTHER(Intermediate products handling plants) _ Approval date: 24.06.2021. Valid to: 24.06.2026. _
X. VE/21/00162-6/2020 Veszprém Charles River Laboratories Hungary Kft. 8200 Veszprém, Szabadságpuszta hrsz 028/1. 3 _ OTHER (educ., research) _ Approval date: 02.02.2021. Valid to: 03.02.2026. _
XIII. VE-09/EBA/00249-6/2021 Veszprém Charles River Laboratories Hungary Kft. Veszprém-Szabadságpuszta, 028/1 hrsz. 3 _ TRANS _ Approval date: 28.01.2021. Valid to: 28.01.2026. _
X. 18-TAKD-010 Veszprém Charlie Állatotthon 8330 Sümeg, Téglaszín 14. (6250/1, 6250/2 hrsz.) 3 _ UDOG _ authorization in progress _
XIII. BOI/01/00138-2/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén Chinoin Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. Telephely: 3510 Miskolc, Csanyikvölgy 3 _ PHAR, PHARM HU-M-CHIN (other pharmaceutical production) Approval date: 01.28. 2021. Valid to: 01.28.2026. _
XIII. FEI/01/01956-0006/2014 Fejér Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 8000 Székesfehérvár, Pénzverővölgy 2,3 _ TRANS _ review in progress _
VI. 13-AH-097(B) Főváros és Pest Cosinus Gamma Kft. 2347 Bugyi, Juhászföld 0719/8 hrsz. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 13.01.2017. Valid to: 13.01.2022. _
VI. 19-AMT-048(B) Zala Cziráki Gábor 8936 Zalaszentmihály, 030/23 hrsz. 2,3 _ BIOGP, BIOG _ Approval date: 18.10.2021. Valid to: 18.10.2026. _
III. 08-AMT-037(É) Hajdú-Bihar Czirják Renáta 4032 Debrecen, Andaházi utca 11. Teleph.: 4078 Debrecen Haláp Tanya 1440/4. 1 _ INCP _ Approval date: 12.04.2021. Valid to: 12.04.2026. _
XIII. HB/15-ÉLB/01853-5/2021 Hajdú-Bihar Czirják Renáta 4032 Debrecen, Andaházi utca 11. 1 _ TRANS _ Approval date: 19.04.2021. Valid to: 19.04.2026. _
I. 08-AMT-039(Á) Hajdú-Bihar Czirják Renáta 4032 Debrecen, Andaházi utca 11. Teleph.: 4078 Debrecen Haláp Tanya 1440/4. 1 _ COLL _ Approval adte: 03.06.2021. Valid to: 01.06.2026. _
XIII. HU 03 100026 Békés Csabatáj zRt. 5600 Békéscsaba Felsőnyomás 422. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ valid until witdrawal _
VIII. 02-AMT-037(P) Bács-Kiskun Csali Hungária Kereskedelmi Kft. 6400 Kiskunhalas, Csendes köz 23. Teleph.: 6521 Vaskút, 0278/13 hrsz. 3 _ PETPR, PETP, FEED( FATS) approved feed manufacturing plant Approval date:03.02.202.. Valid to: 03.02.2025. _
X. 02-TAKD-001 Bács-Kiskun Csali Hungária Kereskedelmi Kft. 6400 Kiskunhalas, Csendes köz 23. teleph:Felsőkistelekpuszta, 0619/8. hrsz.. 2,3 _ UINSE, INSE _ Approval date: 04.07.2018. Valid to: 04.07.2023 _
V. BK/EBAO/00337-1/2019 Bács-Kiskun Csali Hungária Kereskedelmi Kft. 6400 Kiskunhalas, Csendes köz 23. adószám: 12487262-2-03 2,3 1,2,3,4,5 OLCP, FATOT _ Approval date: 10.04.2019. Valid to: 10.04.2024. _
VII. 02-AMT-038(K) Bács-Kiskun Csali Hungária Kereskedelmi Kft. 6400 Kiskunhalas, Csendes köz 23. Teleph.: 6521 Vaskút, 0278/14. hrsz. 2 _ COMP, COMR _ Approval date: 03.02.202.. Valid to: 03.02.2025. _
III. 11-AH-018(EÉ) Komárom-Esztergom Császár-Brojler Kft. 2858 Császár, Tsz-major 0321/22 hrsz. 2 _ INCP _ permit issued for an indefinite period _
III. 14-AMT-028(É) Somogy Csicsó Pig Kft. 8726 Somogycsicsó, Csicsópuszta 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 17.06.2020. Valid to: 17.06.2025. _
XIII. PE/EA/00394-6/2022 Főváros és Pest Csikós Vivien Cecilia 1191 Budapest, Hamvas u 7-9 1 _ TRANS _ Approval date: 05.04.2022. Valid to: 05.04.2027. _
X. 10-TAKD-013 Jász-Nagykun-Szolnok Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány Székhely: 5000 Szonok, Hant út 1. Teleph.:5081 Szajol, Majorköz 1. 3 _ UDOG _ Approval date: 03.12.2019. Valid to:03.12.2024. _
III. 07-AMT-014(EÉ) Győr-Moson-Sopron Csiron Kft. 9177 Ásványráró, Malomhely 047/13 hrsz. baromfitelep 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 30.11.2018. Valid to: 30.11.2023. _
III. 07-AMT-023(EÉ) Győr-Moson-Sopron Csiron Kft. 9177 Ásványráró, Zsejkepuszta 077/28 baromfitelep 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 30.11.2018. Valid to: 30.11.2023. _
III. 07-AMT-024(EÉ) Győr-Moson-Sopron Csiron Kft. 9178 Hédervár, Külterület 018/6 baromfitelep 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 30.11.2018. Valid to: 30.11.2023. _
XIII. CSI/01/01503-3/2017 Csongrád-Csanád Csókási László 6765 Csengele, Egyetértés u.8. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 07.03.2017. Valid to: 07.03.2022. _
X. 05-TAKD-006 Csongrád-Csanád Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye, Gyepmesteri telep 6640 Csongrád, Tanya 229.szh.: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7 3 _ UDOG, UCAT _ authorization in progress _
XIII. CSI/01/4409-8/2013 Csongrád-Csanád Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye, Gyepmesteri telep 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 3 _ TRANS _ authorization in progress _
XIII. CS/I01/01889-3/2020 Csongrád-Csanád Csonka Zsolt 6724 Szeged, Ősz utca 45. III/13. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 08.06.2020. Valid to: 08.06.2025. _
X. 13-TAKD-041 Főváros és Pest Csömöri Állatvédő Civil Szervezet 2141 Csömör, József A. u. 6/A. 3 _ UDOG _ Approval date: 30.10.2018. Valid to: 30.10.2023. _
III. 16-AMT-009(É) Tolna Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. Dalmand-Vörösegyháza 035/21 és 035/22-23.hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date:06.03.2020. Valid to: 15.03.2025. _
III. 16-AMT-011(É) Tolna Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. Dombóvár-Szilfás hrsz. 0138/3. 0138/6. 2 _ INCP _ low capacity: Approval date: 26.01.2021. Valid to: 31.01.2026. _
III. 16-AMT-012(É) Tolna Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. 7200 Dombóvár-Nagykonda 0241/5. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity;Approval date: 06.03.2020. Valid to:15.03.2025. _
III. 16-AMT-014(É) Tolna Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. 7054 Tengelic-Középhídvég, 0300/14. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 12.03.2020. Valid to: 15.03.2025. _
III. 02-AMT-034(É) Bács-Kiskun Dávodi Augusztus 20 Zrt. 6524 Dávod, Külterület 0159/42. hrsz. Sertéstelep 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 29.11.2018. Valid to: 29.11.2023. _
II. 08-AMT-038(ST) Hajdú-Bihar Debrecen International Airport Kft. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 1 _ STORP _ Approval date: 10.05.2021. Valid to: 07.05.2026. _
X. HB/15-ÉLB/02733-3/2021 Hajdú-Bihar Debreceni Egyetem ÁOK 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond út 22. 3 _ OTHER(research) _ Approval date: 23.06.2021. Valid to: 23.06.2026. _
VI. 08-AMT-004(B) Hajdú-Bihar Debreceni Vízművek Zrt. 4002 Debrecen Vértesi u. 1-3. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 10.03.2021. Valid to: 10.03.2026. _
XIII. PE/EA/234-2/2017 Főváros és Pest Declean Kft. 1173 Budapest, Gyökér u. 7. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date: 18.01.2017. Valid to: 18.01.2022. _
XIII. PE/EA/561-14/2017 Főváros és Pest Declean Kft. 1173 Budapest, Gyökér u. 7. 3 _ TRANS _ Approval date: 04.05.2017. Valid to:06.05.2022. _
XIII. PE/EA/01575-2/2021 Főváros és Pest Declean Kft. 1173 Budapest, Gyökér u. 7-9. ép. 3/23 1 _ TRANS _ Approval date: 03.12.2021. Valid to: 18.01.2027. _
III. 13-AMT-124 (É) Főváros és Pest Declean Kft. 1173 Budapest, Gyökér u. 7-9. ép. 3/23; telephely: 1106 Budapest, Keresztúri út 210 1 _ INCP _ Approval date: 17.06.2021. Valid to: 17.06.2026. _
VIII. 14-AH-013(P) Somogy DEER TROPHY FARM Kft. 7400 Kaposvár, 0366/32 3 _ PETPR, PETD _ Approval date: 20.07.2016 Valid to: 20.07.2021. _
X. BO-07I/ÁÉ/00370-2/2021. Borsod-Abaúj-Zemplén Dél-borsodi Agrár Kft. 3444 Gelej, Központi tehenészet 3 _ OTHER (whey for feeding-bo) _ Approval date: 18.01.2021. Valid to: 18.01. 2026. _
XIII. ZAI/040/01650-3/2020 Zala DELFROG Kft. 8927 Nemessándorháza, Dózsa Gy. U. 24. 3 _ TRANS _ Approval date: 21.10.2020. Valid to: 21.10.2025. _
II. 05-AMT-046(ST) Csongrád-Csanád Dél-Tiszai Sertés Kft. 6600 Szentes, Klauzál u. 17. Teleph.:6622 Nagymágocs, 1021/2 hrsz. 2 _ STORP _ Approval date: 06.04.2020. Valid to: 06.04.2025. _
XIII. CS/I01/00833-3/2020 Csongrád-Csanád Dél-Tiszai Sertés Kft. 6600 Szentes, Klauzál u. 17. Teleph.:6622 Nagymágocs, 1021/2 hrsz. 2 _ TRANS _ Approval date: 06.04.2020. Valid to: 06.04.2025. _
XIII. FE/ÉbÁO/01085-3/2021 Fejér Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Teleph.: 8000 Székesfehérvár, Pénzverő völgy 2,3 _ TRANS _ Approval date: 18.11.2021. Valid to: 18.11.2026. _
II. 13-AMT-052(ST) Főváros és Pest Design Kft. 2144 Kerepes, Patkó utca 9-11. 2,3 _ STORP _ Approval datte: 19.09.2017. Valid to: 19.10 2022. _
II. 02-AMT-027(ST) Bács-Kiskun Design Kft. 6000 Kecskemét Ipar u. 6. 2,3 _ STORP _ Approval date: 15.11.2017. Valid to: 15.11.2022. _
XIII. BK/EBAO/00873-1/2021 Bács-Kiskun Diós Szállít-Ás Kereskedlemi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Bojtorján u. 4. 3 _ TRANS _ Approval date: 23.07.2021. Valid to: 23.07.2026. _
III. 17-AMT-008(É) Vas Diószegi Zoltán 9917 Halogy, Petőfi u. 82. Telephely: 126/4 hrsz baromfitelep (adósz.:53441140-2-38) 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 14.03.2019. Valid to:14.03.2024. _
II. 13-AMT-126(ST) Főváros és Pest DM drogerie markt GmbH 2045 Törökbálint, Depo
06294-96 hrsz.
3 _ STORP,CATW _ Approval date: 22.10.2021. Valid: 22.10.2026. _
X. 04-TAKD-019 Borsod-Abaúj-Zemplén Dobos Bertalan 3571 Alsózsolca, Petőfi út 31. Teleph.:3571 Alsózsolca, Külterület 2037/6 hrsz. 3 _ UDOG _ Approval date: 01.04.2021. Valid to: 01.04.2026. _
X. 10-TAKD-017 Jász-Nagykun-Szolnok DOG-PUPPIES Bt. 5310 Kisújszállás, Deák F. út 119 2,3 _ UDOG _ Approval date: 2021. Valid to: 26.01.2026. _
XIII. HU 03 100033 Békés Dombegyházi Agrár zRt 5836 Dombegyház Béke u. 15. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ valid until witdrawal _
X. 09-TAKD-023 Heves Dr. Fügedi Balázs 3399 Andornaktálya, Dózsa György u. 21. 3 _ UDOG _ Approval date: 08.01.2021. Valid to: 07.01.2026. _
IX. SO/31/01487-4/2021. Somogy Dr. Kolics Balázs 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 35 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 73092683-1-34 Approval date: 16.12.2021. Valid to: 16.12.2026. _
III. 03-AMT-049(EÉ) Békés Dr. Petrich Attila Sándor 5940 Tótkomlós, Tompa Mihály utca 14. Telephely: 5940 Tótkomlós, 0250/47. hrsz. 2 _ INCP _ Approval date: 07.10.2021. Valid to: 07.10.2026. _
III. 08-AMT-032(É) Hajdú-Bihar Dr. Szabó Viktor 4130 Derecske, Köztársaság u 114. Telephely: 4273 Hajdúbagos, külterület 096 hrsz. 2,3 _ INCP _ low capacity; Approval date: 18.08.2020. Valid to: 18.08.2025. _
IX. HB/15-ÉLB/04215-3/2021 Hajdú-Bihar Dr. Szanyiné Dr. Berényi Réka Renáta 4024 Debrecen, Szent Anna utca 56. 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 66471774-2-29 Approval date: 24.09.2021. Valid to: 24.09.2026. _
X. 15-TAKD-022 Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Ungvári Zsigmond Nyírcsahony, Főnix park 3 _ UDOG _ Approval date: 01.06.2016 Valid to: 01.06.2021 _
III. 19-AMT-017(É) Zala Dr. Virág Ernő 8747 Garabonc Külterület 069/5. 1, 2, 3 _ INCP _ low capacity, Approval date:14.05.2020. Valid to: 21.04.2025. _
XIII. ZAI/040/00475-3/2018 Zala Dr. Virág Ernő Garabonc, Fő u. 76. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date: 12.02.2018.Valid to:10.02.2023. _
IX. HB/06-ÉLB/04379-2/2019 Hajdú-Bihar Duck Feder SRL székh.:417068 Santion Nr. 171/D Teleph.: 4166 Berekböszörmény, Széchenyi u. 24. 3 _ OTHER, WHBF _ Approval date: 11.09.2019. Valid to: 11.09.2024. _
XIII. HB/06-ÉLB/04379-3/2019 Hajdú-Bihar Duck Feder SRL székh.:417068 Santion Nr. 171/D Teleph.: 4166 Berekböszörmény, Széchenyi u. 24. 3 _ TRANS _ Approval date: 11.09.2019. Valid to: 11.09.2024. _
III. 01-AH-003(EÉ) Baranya Duna-Dráva Cement Kft. beremendi gyára Beremend 1 _ INCP _ Approved by the environmental authority _
III. PE-06/KTF/01784-52/2020 Főváros és Pest Duna-Dráva Cement Kft. váci gyára Vác Kőhídpart dűlő 2. 1 _ INCP Uniform environmental use permit issued by an environmental authority. Approval date: 12.12.2020. Valid to: 01.30.2028. _
XIII. GYI-01/01771-1/2019 Győr-Moson-Sopron Duna-Komposzt Kft. 9072 Nagyszentjános, Arany J.u. 37. 3 _ TRANS _ Approval date: 20.12.2019. Valid to: 20.12.2024. _
VI. 11-AMT-035 (K) Komárom-Esztergom Duna-Komposzt Kft. 9072 Nagyszentjános, Arany János u. 37., teleph.: 2941 Ács, 0345/2 hrsz. 3 _ COMP, COMR _ Approval date: 01.14.2022. Valid to: 12.04.2022. _
X. 04-TAKD-007 Borsod-Abaúj-Zemplén Dusik Sándor 3525 Miskolc, Napraforgó u. 172. 3 _ UDOG _ Approval date: 04.02.2021. Valid to: 04.02.2026. _
X. 13-TAKD-032 Főváros és Pest Ebmentés Kft. 2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75. 3 _ UDOG _ Approval date: 08.12.2021. Valid to: 08.12.2026. _
VIII. 04-AMT-007(P) Borsod-Abaúj-Zemplén EB-MEX Kft. 3531, Miskolc, Kiss E. út 17., 23365 hrsz. 3 _ PETPR, PETP, PETR _ Approval date: 10.01. 2020. Valid to: 10.01.2025. _
XIII. BO-08I/ÁÉ/106-3,4,5/2017 Borsod-Abaúj-Zemplén EB-MEX Kft. 3533 Miskolc, Kabar u. 15., Telephely:Miskolc, Kiss.E. u. 17. 3 _ TRANS _ Approval date: 06.02.2017. Valid to:06.02.2022. _
I. 13-AH-085(Á) Főváros és Pest ECO REAL Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1108 Budapest, Serpenyő u. 11. 1, 2, 3 _ COLL _ Approval date: 16.02.2016 Valid to: 16.02.2021 _
XIII. PE-07/ÉÁO2/00033-2/2022 Főváros és Pest ECO-FIRST Hulladék Kereskedelmi Kft. 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 2,3 _ TRADE _ Approval date: 20.01.2022. Valid to:20.01.2027. _
III. 04-AH-005(EÉ) Borsod-Abaúj-Zemplén Ecomissio Kft. Kórház utca 6-12. 1, 2, 3 _ INCP _ Approved by the environmental authority / Egységes Körny. Eng. Értelmében hatályos 13.12.2030.-ig _
I. 13-AMT-109(Á) Főváros és Pest Egal Logisztika Kft. 1119 Bp., Mohai u. 26. Teleph: 1117 Bp., Budafoki 52. 3 _ COLL _ Approval date: 03.08.2018. Valid to: 02.08.2023. _
XIII. HE-02/EBA/1131-3/2018 Heves Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 3300 Eger, külterület 0992/20 hrsz. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date: 14.09.2018. Valid to: 13.09.2023. _
II. 09-AMT-006(Á) Heves Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 3300 Eger, Mocsáry L. u. 1. Teleph.:Eger Külterület 0992/20 hrsz 1, 2, 3 _ STORP _ Approval date: 01.08.2018. Valid to:31.07.2023. _
X. 16-TAKD-002 Tolna Egerszegi Dávid 7140 Bátaszék, Táncsics u.18. Teleph.:7146 Várdomb, Újberek 22/1. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 25.03.2019. Valid to: 31.03.2024. _
III. 17-AMT-016(É) Vas Egg-Land Kft. 9643 Jákfa, Szálaserdő 0197/4; 0197/10; 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 05.06.2019. Valid to: 05.06.2024. _
XIII. VA/ÉBFF01/01158-2/2019 Vas Egg-Land Kft. 9242 Jánossomorja, Tarcsai u. 0794/16. hrsz. Teleph.: 9643 Jákfa, Szálaserdő, 0197/4 hrsz, 0197/10 hrsz. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 22.08.2019. Valid to: 22.08.2024. _
III. 07-AMT-026(EÉ) Győr-Moson-Sopron Egg-Land Kft. 9242, Jánossomorja-Pusztasomorja, Tarcsai út 0794/16 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 19.06.2019. Valid to:19.06.2024. _
III. 07-AMT-025(EÉ) Győr-Moson-Sopron Egg-Land Kft. 9242 Jánossomorja, Tarcsai u. 1. Telephely: Győr, Kismegyer 01359/1 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 11.01.2019 Valid to: 11.01.2024 _
X. 08-TAKD-017 Hajdú-Bihar Egri Tamás 4002 Debrecen, Fancsika 163 3 _ UDOG _ authorization in progress _
X. 08-TAKD-022 Hajdú-Bihar Egyek Nagyközség Önkormányzata 4069 Egyek, Fő utca 3. Teleph.: 4069 Egyek, Külterület 0327/4. hrsz. Gyepmesteri telep 3 _ UDOG _ Approval date: 12.02.2021. Valid to: 12.02.2026. _
X. 08-TAKD-014 Hajdú-Bihar Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület 4002 Debrecen, Mészáros Gergely kert 0452/2 3 _ UDOG _ Approval date: 19.03.2014 Valid to :19.03..2019 _
IX. SZ/82/02667-4/2021 Szabolcs-Szatmár-Bereg Eichingerné Demeter Gyöngyi 4440 Nyíregyháza, Garibaldi u. 13. 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 66682512-1-35 Approval date: 25.11.2021. Valid to: 26.11.2026. _
XIII. PE/EA/01153-3/2020 Főváros és Pest EKOL Logstics Kft. 1211 Budapest, Szikratávíró hrsz. 210023 3 _ TRANS _ Approval date: 23. 09.2020. Valid to: 21.09.2025. _
X. 13-TAKD-005 Főváros és Pest Elek-Ágh Állatmenhely 2316 Tököl, Fő utca 129.Teleph:2316 Tököl, Petőfi tanya. 3 _ UDOG _ Approval date: 24.07.2018. Valid to: 24.07.2023. _
XIII. PE/EA/1148-3/2018 Főváros és Pest Elek-Ágh Állatmenhely 2316 Tököl, Fő utca 129.Teleph:2316 Tököl, Petőfi tanya. 3 _ TRANS _ Approval date: 24.07.2018. Valid to: 24.07.2023. _
X. 19-TAKD-003 Zala Élettér Állat és Természetvédő Egyesület 8900 Nagykanizsa, Külterület 0194/3 hrsz 3 _ UDOG _ Approval date: 13.04.2021. Valid to: 08.04.2026. _
XIII. ZAI/040/000742-6/2021 Zala Élettér Állat és Természetvédő Egyesület 8900 Nagykanizsa, Külterület 0194/3 hrsz 2,3 _ TRANS _ Approval date: 13.04.2021. Valid to: 08.04.2026. _
XIII. HB/15-ÉLB/00232-23/2021 Hajdú-Bihar Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület 4150 Püspökladány, Mikes Kelemen u. 2. 3 _ TRANS _ Approval date:18.01.2021. Valid to: 18.01. 2026. _
X. 08-TAKD-005 Hajdú-Bihar Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület 4150 Püspökladány, 0244/22 hrsz. 2,3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 20.07.2017. Valid to: 20.07.2022. _
X. 08-TAKD-005 Hajdú-Bihar Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület 4150 Püspökladány, 0244/22 hrsz. 2,3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 20.07.2017. Valid to: 20.07.2022. _
X. 06-TAKD-018 Fejér Első Magyar Állatjogi Alapítvány 2427 Baracs, Temetődomb u.1. 2,3 _ UDOG _ review in progress _
XIII. PE/EA/2378-2/2017 Főváros és Pest ELTE TTK Etológiai Tanszéke 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C. 1 _ TRANS _ Approval date:12.12.2017. Valid to: 12.12.2022. _
XIII. PE/EA/1144-3/2018 Főváros és Pest Éltex Kft. 4028 Debrecen, Veszprémi utca 2/A/2; Teleph: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. 2,3 _ TRANS _ Approval date:24.07.2018. Valid to:24.07.2023. _
X. 07-TAKD-002 Győr-Moson-Sopron Emberek az Állatokért Alapítvány 9028 Győr, Téglagyári u. 2. 3 _ UDOG _ Approval date:09.07.2018. Valid to:09.07.2023. _
XIII. BOI/01/1741-2/2016 Borsod-Abaúj-Zemplén ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date: 25.04.2016 Valid to:26.04.2021 _
II. 14-ÁMT-020(ST) Somogy Energie-Trade Kereskedelmi Kft. 7500 Nagyatád, Taranyi út 0220/51. 3 _ STORP _ Approval date: 05.04.2018. Valid to: 05.04.2023. _
XIII. SOI/31/00287-9/2018 Somogy Energie-Trade Kereskedelmi Kft. 7500 Nagyatád, Taranyi út 0220/51. 3 _ TRANS _ Approval date: 05.04.2018. Valid to: 05.04.2023. _
VI. 13-AMT-079(B) Főváros és Pest Energigas Kft. 2750 Nagykőrös 0114/45 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 29.06.2020. Valid to: 24.06.2025. _
VIII. 13-AMT-105(P) Főváros és Pest Enviti Cube Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 85. Telephely: 1186 Bp., Ipacsfa u 10. 3 _ PETP, PETPP _ Approval date: 05.01.2018. Valid to: 05.01.2023. _
X. 10-TAKD-041 Jász-Nagykun-Szolnok Erdei Károly Zsolt 5100 Jászberény, Ady út 20. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 15.04.2019. Valid to:15.04.2024. _
IX. PE/EA/00727-2/2021 Főváros és Pest Érsek István Zsolt 2100 Gödöllő, Batthányi u. 42; Telephely: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 36/A. 3 _ GATRP, GATR _ Approval date:27.05.2021. Valid to: 27.05.2026. _
X. 13-TAKD-031 Főváros és Pest ERVÉP Erdészeti, Vadgazdálkodási és Építőipari Kft. Családi Vadaspark 2315 Szigethalom, Nyár u. 156. Telephely:2015 Szigethalom, Rákóczi u. 147. 3 _ UZOO _ Approval date: 27.01.2022. Valid to: 27.01.2027. _
VI. 19-AMT-031(B) Zala Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg Balatoni u. 8. Teleph: 0940/7 hrsz 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date:25.06.2018. Valid to:25.07.2023. _
XIII. ZAI/040/01724-3/2020 Zala Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg Balatoni u. 8. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 11.12.2020. Valid to: 11.12.2025. _
II. 19-AMT-039(ST) Zala Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 8. 3 _ STORP _ Approval date: 23.06.2017. Valid to: 30.06.2022. _
X. 06-TAKD-012 Fejér Etyek Állatvédők Egyesülete 2091 Etyek, Körpince köz 4.Teleph.: 2091 Etyek-Botpuszta 0142/7 hrsz. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 25.01.2021. Valid to: 25.01.2026. _
XII. CSI/01/03714-2/2017 Csongrád-Csanád Euro TS Spedíció Kft. 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 3 _ TRANS _ Approval date: 03.10.2017. Valid to: 03.10.2022. _
X. 08-TAKD-026 Hajdú-Bihar Eurodog Hungary Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 42. TT16. sz. 3 _ UDOG _ Approval date: 20.12.2016. Valid to: 20.12.2021. _
XIII. PE-17/00814-2/2017 Főváros és Pest Europrotein Kft. 2621 Verőce, Árpád út 44. 2,3 _ OTHER (reg. Trader) FERT _ Approval date: 16.10.2017. Valid to: 13.10.2022. _
X. 10-TAKD-001 Jász-Nagykun-Szolnok F.I.L.M. Kft. 5400 Mezőtú-Pásztózug 130., Külterület 0329 hrsz. 2,3 _ UINSE, BAIT _ Approval date: 22.03.2022. Valid to: 22.03.2027. _
I. 13-AMT-092(Á) Főváros és Pest Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft 2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16. 2,3 _ COLL _ Approval date: 18.06.2019. Valid to: 18.06.2024. _
XIII. PE/EA/774-8/2019 Főváros és Pest Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft 2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 28.05.2019. Valid to:28.05.2024. _
III. 02-ÁMT-030(É) Bács-Kiskun Farkas és Társai Bt. 6100 Kiskunfélegyháza, XIII. ker. 178. 2,3 INCP _ low capacity Approval date: 27.04.2018. Valid to: 27.04.2023. _
XIII. BK/EBAO/00976-4/2021 Bács-Kiskun Farkas László 6076 Ágasegyháza, Alkotmány u. 28. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 26.08.2021. Valid to: 26.08.2026. _
III. 03-ABP-053 (INCP) Békés Farkasinszki András 5672 Murony, 079/2. 2 _ INCP _ Approval date: 20.04.2022. Valid to: 20.04.2027. _
XIII. KE/019/00595-3/2017 Komárom-Esztergom Farkas-transz Szállítási Kft. 2531 Tokod, Kossuth L. u. 132. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 07.06.2017. Valid to: 08.07.2022. _
XIII. TOI/37/00299-2/2017 Tolna Farm-Energy Logstic Kft. 7043 Bikács, Dózsa Gy. U. 13. 3 _ TRANS _ Approval date. 14.02.2017. Valid to: 14.02.2022. _
III. 19-AMT-047 (É) Zala Farmer Kiss Kft. 8661 Szepetnek, Külterület 085 hrsz. 2,3 _ INCP _ Approval date: 25.05.2021. Valid to: 25.05.2026. _
XIII. BK/EBAO/00927-2/2021 Bács-Kiskun FBZ Hungária Kft. 6000 Kecskemét, Kandó K. u. 47. 3 _ OTHER(reg.trader) WHBF _ Approval date: 30.06.2021. Valid to: 30.06.2026. _
IX. BK/EBAO/00137-5/2018 Bács-Kiskun FBZ Investment Kft. 6000 Kecskemét, Kandó K. u. 47. 3 _ WHBF _ Approval date: 23.04.2018. Valid to: 23.04.2023. _
XIII. PE/EA/00056-2/2022 Főváros és Pest FCC Magyarország Kft. 2360 Gyál, Kőrösi út 53. 1, 2, 3 _ TRANS COLC Approval date: 25.01.2022. Valid to: 08.03.2027. _
XI. PE/EA/01194-2/2021 Főváros és Pest FCC Magyarország Kft. 2360 Gyál, Kőrösi út 53. Teleph.: 1042 Budapest, Szent István tér 13-14. 3 _ COLC, CATW _ Approval date: 01.10.2021. Valid to: 01.10.2026. _
X. 15-TAKD-005 Szabolcs-Szatmár-Bereg Feketéné Iszlay Anita ebtenyésztő Kisvárda, Daruszigeti út 77. 3 _ UDOG _ valid indefinitely _
X. 10-TAKD-039 Jász-Nagykun-Szolnok Feketéné Tolvaj Anikó 5055 Jászladány, Rózsa út 35/a. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 22.02.2019. Valid to:22.02.2024. _
XIII. HU 02 1 00228 Bács-Kiskun Félegyházi Tej Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 18. 3 _ OTHER(registred feed establishment) _ Approval date: 27.10.2020. Valid to: 27.10.2025. _
X. KEI/00/00839-3/2016 Komárom-Esztergom Felföldi István 2882 Kerékteleki, Győri u. 19. 3 _ OTHER(Whey for feeding-su) _ Approval date: 17.10.2016.Valid to: 17.10.2021. _
IX. BE/25/478-2/2021 Békés Felícia-Feder Kft. 5900 Orosháza, Tél utca 4-12. 3 _ STORP, WHBF _ Approval date: 12.02.2021. Valid to: 12.02.2026. _
XIII. HE/ÉBÁO/245-5/2017 Heves Felsőtárkányi Vadaspark Nonprofit Kft. 3324 Felsőtárkány, Vadaspark u.1. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 18.12.2017. Valid to:17.12.2022. _
X. 09-TAKD-019 Heves Felsőtárkányi Vadaspark Nonprofit Kft. 3324 Felsőtárkány, Vadaspark u.1. 2,3 _ UZOO _ Approval date:18.12.2017. Valid to: 17.12.2022. _
VIII. 13-AMT-112(P) Főváros és Pest Ferbelt Dog Food Kft. 2120 Dunakeszi, Magdolna utca 28.. adószám: 26581974-2-13 Teleph.: 1047 Budapest, Baross út 102 3 3 PETPP, PETP _ Approval date:06.05.2019. Valid to: 11.11.2024. _
X. 10-TAKD-035 Jász-Nagykun-Szolnok Ferencsikné Gecse Bernadett 5142 Alattyán, Rezeda u 12. 2,3 _ UDOG _ Approval date:10.10.2018. Valid to: 10.10.2023. _
XIII. PE-07/ÉÁO2/1077-8/2017 Főváros és Pest FEROL Kft. 1141 Budapest, Öv u. 43. 3 _ OTHER(reg. Trader) _ Approval date: 26.07.2017. Valid to: 26.07.2020. _
III. 13-AH-028(EÉ) Főváros és Pest Finomhusi Kft. 2373 Dabas, Vacsi út 36. 1, 2, 3 _ INCP _ low capacity; Valid to: 06.01.2019. _
III. 11-AMT-028(É) Komárom-Esztergom Fiorács Kft. 2941 Ács, Fő utca 43. Telephely:Ács-Újmajor külterület 025 hrsz. 1,2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 24.09.2019. Valid to:24.09.2024. _
III. 11-AMT-029(É) Komárom-Esztergom Fiorács Kft. 2941 Ács, Fő utca 43.Telephely:Mocsa külterület 0466 hrsz. 1,2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 24.09.2019. Valid to:24.09.2024. _
X. VEI/001/00826-2/2015 Veszprém Fiorács Kft. 8183 Papkeszi, külterület 043/1 hrsz 3 _ OTHER (whey for feeding-su) _ Approval date: 03.03.2015. lejárati dő nincs megadva _
III. 18-AMT-017(É) Veszprém Fiorács Kft. 2941 Ács, Fő u. 43. Teleph.: 8138 Papkeszi Külterület 043/1 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 13.09.2019. Valid to: 13.09.2024. _
IX. NO-03/EBAO/00667-1/2018 Nógrád First Class Trophy Hungary Kft.(Mátra Preparátor Stúdió) 3060 Pásztó, Akácfa út 6. 3 _ GATRP, GATR _ Approval date: 09.10.2018. Valid to:09.10.2023. _
IX. 02-AMT-017(F) Bács-Kiskun Firstbio Kft. 6050 Lajosmizse, Mizse 94. 3 _ OTHER(processed rabbit brain), PHARM _ Approval date: 25.09.2020. Valid to: 24.09.2025. _
III. 03-AMT-044(EÉ) Békés FirstFarm Hungary Kft. 5932 Gádoros Tanya 073/8. hrsz.Teleph.:5900 Orosháza 520/9. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 29.05.2019. Valid to: 17.05.2024. _
III. 03-AMT-043(EÉ) Békés FirstFarm Hungary Kft. 5932 Gádoros Tanya 073/8. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 29.05.2019. Valid to: 17.05.2024. _
XIII. PE/EA/1952-2/2017 Főváros és Pest FKF Nonprofit Zrt. 1081 Budapest, Alföldi u. 7. 1,3 _ TRANS _ Approvala date:25.09.2017. Vali dto: 25.09.2022. _
III. PE-06/KTF/09040-23/2020 Főváros és Pest FKF Nonprofit Zrt. 1151 Budapest, Mélyfúró u.10-12. 1, 2, 3 _ INCP Uniform environmental use permit issued by an environmental authority. Approval date: 07.12.2020. Valid to: 30.01.2028. _
VIII. 13-AMT-118(P) Főváros és Pest Flash Kutyapékség Kft. 1094 Budapest, Ferenc tér 11-5-6-7. 3 _ PETP, PETPP _ Approval date:18.02.2021. Valid to: 19.02.2021. _
XIII. PE/EA/00277-2/2022 Főváros és Pest Fluart Innovative Vaccines Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út. 7. 3 _ PHAR, BLPT TRANS Approval date: 03.03.2022. Valid to:03.03.2027. _
XIII. PE/EA/00278-2/2022 Főváros és Pest Fluart Innovative Vaccines Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út. 7. 3 _ TRANS PHAR Approval date: 15.02.2022. Valid to:20.10.2026. _
X. 15-TAKD-017 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fodor Dezső 4645 Tiszamogyorós Béke utca 58. 3 _ UDOG _ Approval date: 16.03.2020. Valid to: 16.03.2025. _
VIII. 13-ÁMT-102(P) Főváros és Pest Fogex Kft. 1184 Budapest, Építő u. 16/a fsz.2. Telephely: 1182 Budapest, Dráva u.2. 3 _ PETPR _ Approval date:05.05.2017. Valid to: 05.05.2022. _
XIII. SO/31/01317-2/2020 Somogy Food Reuse Kft. 7400 Kaposvár, Kőkereszt u. 7. Telephely:7400 Kaposvár, Raktár u. 2. 3 _ TRANS _ Approval date: 23.11.2020. Valid to: 23.11.2025. _
VIII. 13-AH-091(P) Főváros és Pest For Dog Szolgáltató Kft. 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön u. 1412/35 3 _ PETPR,PETR _ Approval date: 30.05.2016 Valid to: 30.05.2021. _
XIII. PE/EA/1007-2/2017 Főváros és Pest Fótszippi Kft. 2151 Fót, Áchim András u. 34. 3 _ TRANS _ Approval date: 03.04.2017. Valid to: 03.04.2022. _
XIII. SO/31//00166-2/2020 Somogy Fowaco Bio Ételhulladék Közvetítő és Feldolgozó Kft. 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 212. 3 _ TRANS _ Approval date: 17.02.2020. Valid to: 17.02.2025. _
XIII. GY/20/01290-1/2021 Győr-Moson-Sopron Földes K. G. 2009. Kft. 9915 Hegyháthodász, Kossuth u. 78. Teleph.: 9021 Győr, Domb utca 11. 3 _ TRANS _ Approval date: 23.07.2021. Valid to: 23.07.2026. _
XIII. PE/EA/00591-2/2021 Főváros és Pest Fővárosi Állat- és Növénykert 1146 Budapest, Állatkert krt. 6-12. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date: 15.04.2021. Valid to: 15.04.2026. _
VI. 13-AMT-097(B) Főváros és Pest Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2344 Dömsöd, 057/41. hrsz. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 21.09.2021. Valid to: 08.09.2026. _
XIII. PE/EA/1873-2/2017 Főváros és Pest Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 12.09.2017. Valid to: 12.09.2022 _
VI. 20-AH-002(B) Főváros és Pest Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. Dél-pesti szennyvíztisztító telepe 1239 Budapest, Meddőhányó u. 1. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 05.09.2017. Valid to: 05.09.2022. _
VI. 13-AH-031(B) Főváros és Pest Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. Észak-pesti szennyvíztisztító telepe 1044 Budapest, Timár u. 1. 2,3 _ BIOGP, BIOG, BIOR _ Approval date: 12.09.2018. Valid to: 12.09.2023. _
XIII. VA/ÉBÁF-ÁO/00265-4/2022 Vas Frikus Hungária Fuvarozási Kft. 9700 Szombathely, Csaba u. 12. 1, 2, 3 _ TRANS COLL Approval date: 29.03.2022. Valid to: 29.03.2027. _
X. 13-TAKD-048 Főváros és Pest Fuchs-Tej Kft. 2114 Valkó, Dányi út 56. 3 _ OTHER (whey for feeding bo and goat) _ Approval date: 21.01.2021. Valid to: 21.01.2026. _
IX. BAI/35/1424-2/2016 Baranya Fulmer Családi Méhészeti Kft. 7666 Pogány, 473/2 hrsz 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 10941434-2-02 Approval date: 17.08.2016. conciliation by county authority in progress _
IX. PE/EA/00667-2/2021 Főváros és Pest FUREVER by Csányi Kft. 2724 Újlengyel, Határ u. 12; telephely: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 36/A. 3 _ GATRP, HISKR, GATR _ Approval date: 04.05.2021. Valid to: 04.05.2026. _
I. 13-AMT-088 (Á) Főváros és Pest FUREVER by Csányi Kft. 2724 Újlengyel, Határ u. 12; telephely: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 36/A. 3 _ COLL, HISKR _ Approval date: 03.05.2021. Valid to: 18.04.2026. _
X. 04-TAKD-044 Borsod-Abaúj-Zemplén Fux Zoltán 3533 Miskolc, Komlóstető u. 4. 3 _ UDOG _ Approval date: 05.09.2018. Valid to:05.09.2023. _
XIII. BOI/01/977-2/2018. Borsod-Abaúj-Zemplén Fux Zoltán 3533 Miskolc, Komlóstető út 4. 3 _ TRANS _ Approval date: 23.11.2018. Valid to: 23.11.2023. _
III. 02-AMT-041(É) Bács-Kiskun Fülöpkert Kft. 6116 Fülöpjakab, Tanya 194. 2 _ INCP _ low capacity Approval date: 11.08.2020. Valid to: 11.08.2025. _
III. VE-09/KTF/04372-35/2021 Veszprém Fűzfői Hulladékégető Kft. 8195 Királyszentistván, 020/4 hrsz. 1, 2, 3 _ Unified environmental use permit issued by an environmental protection authority. _ Approval date: 24.06.2021. Valid to: 30.06.2026. _
XIII. BA/73/00026-4/2020 Baranya Gaál Endre 7631 Pécs, Németh M. u. 23. 3 _ TRANS _ Approval date: 22.04.2020.Valid to: 23.04.2025. _
X. 01-TAKD-008 Baranya Gaál Endre 7631 Pécs, Németh M. u. 23. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 19.03.2020. Valid to: 18.03.2025. _
X. 15-TAKD-011 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gadnai Lajos Nyíregyháza, Mandabokor u. 40. 3 _ UDOG _ valid indefinitely _
III. 07-AMT-037(É) Győr-Moson-Sopron Gál Zoltán 9421 Fertőrákos, Kőbány sor 24. Teleph.: 9441 Agyagosszergény, Petőfi u. 5. 1 _ INCP _ Approval date: 07.04.2021. Valid to: 07.04.2026. _
XIII. GYI-01/01460-1/2018 Győr-Moson-Sopron Gala Kerzen Gyertyagyátó és Kereskedelmi Kft. 9400 Sopron, Somfalvi u.22. 3 _ OTHER(bovine tallow for candle) _ Approval date:26.10.2018. Valid to:26.10.2023. _
III. 01-AH-031(EÉ) Baranya Galina Investment Kft. Gerde, Külterület 070/5 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 11.11.2016 Valid to: 10.11.2021. _
XIII. HU 02 1 20003 Bács-Kiskun Galla és Társa Kereskedőház Zrt. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. 3 _ OTHER(FEED) _ Approval date: 04.04.2017. Valid to: 04.04.2022. _
III. 17-AMT-015(É) Vas Gallen Attila 9800 Vasvár, Nyárfás major 062/12. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 06.06.2018. Valid to: 06.06.2023. _
III. 17-AMT-023(É) Vas Gallen Attila 9800 Vasvár, Nagymákfa u. 18. Teleph.: 9800 Vasvár, Győrvári u. 0139/19. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 25.06.2020. Valid to: 25.06.2025. _
XIII. HU 03 100003 Békés Gallicoop Tamix Zrt 5540 Szarvas Ipartelep 531/1 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ valid until witdrawal _
XIII. a-HU 03 100003 Békés Gallicoop Tamix Zrt 5540 Szarvas Ipartelep 531/1 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ _
III. 18-AMT-005(É) Veszprém Galliform Kft. 2943 Bábolna, Mészáros u. 2/a. telephely:Pápakovácsi külterület 0184/3 2 _ INCP _ low capacity,Approval date: 21.11.2017. Valid to:21.11.2022. _
III. 07-AH-018(EÉ) Győr-Moson-Sopron Galliform Kft. 8544 Szerecseny hrsz.:047/17 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 25.,5.2017. Valid to: 25.05.2022. _
III. 18-AMT-011(É) Veszprém Galliform Kft. 2943 Bábolna, Mészáros u. 2/a. telephely: 8552 Vanyola, külter. 0169/1. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 31.05.2018. Valid to: 31.05.2023. _
III. 11-AH-013(EÉ) Komárom-Esztergom Galliform Kft. 2822 Szomor, Anyácskapuszta telephely 2 _ INCP _ permit issued for an indefinite period _
III. 11-AH-014(EÉ) Komárom-Esztergom Galliform Kft. 2890 Tata, Dióspuszta 095/21 hrsz. 2 _ INCP _ permit issued for an indefinite period _
III. 01-AH-025(EÉ) Baranya Gallus Baromfikeltető Kft. 7834 Baksa, Rádfapuszta 1. 3 _ INCP _ authorization is progress _
XIII. PE/EA/01081-2/2021 Főváros és Pest Gamma-Vet Kft. 1224 Budapest, Deák Ferenc u 20; telephely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 52 3 _ OTHER (facility for the production and distribution of in vitro laboratory diagnostic materials) _ Approval date: 27.08.2021. Valid to: 27.08.2026. _
XIII. HB/06-ÉLB/01951-2/2019 Hajdú-Bihar Garand-Trans Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Kovács Albert u. 16. 2,3 _ TRANS _ Approval date:03.04.2019. Valid to: 03.04.2024. _
IX. Sz/82/00723-2/2018 Szabolcs-Szatmár-Bereg Garay Béla 4400 Nyíregyháza, Virág u. 14. 1, 2, 3 _ GATRP, GATR _ Approval date: 05.06.2018. Valid to:05.06.2023. _
X. 18-TAKD-014 Veszprém Garda Aquarium és Halászati Múzeum 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 23. 2 _ UZOO _ Approval date: 26.06.2020. Valid to: 26.06.2025. _
X. 03-TAKD-008 Békés Gáspár Tamás 5830 Battony,Vasút u. 42. 3 _ UDOG _ Approval date: 10.02.2016 Valid to: 10.02.2021 _
XIII. PE/EA/1618-2/2017 Főváros és Pest Gastroil Magyarország ZRt. 2134 Sződ, hrsz.: 073/4. 3 _ TRANS _ Approval date: 13.07.2017..Valid to: 13.07.2022. _
I. 13-AMT-053(Á) Főváros és Pest Gastroil Magyarország Zrt. 2134 Sződ, hrsz. 073/4. 3 _ COLL _ Approval date:25.08.2017. Valid to: 25.08.2022. _
XIII. PE/EA/1743-2/2017 Főváros és Pest GATLING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1087 Budapest, Osztály utca 2-4. 3 _ TRANS _ Approval date: 03.08.2017. Valid to: 03.08.2022. _
IX. ZA04I/043/00850-3/2018 Zala Gémesi László 8808 Nagykanizsa, Napsugár u. 33. 2,3 _ GATRP, GATR _ Approval date: 10.08.2018. Valid to:19.07.2023. _
IX. ZA04I/043/00899-2/2018 Zala Gémesi Tamás 8800 Nagykanizsa, Levente u. 20. 3 _ GATRP, GATR _ Approval date: 01.08.2018. Valid to: 20.07.2023. _
IX. 18-AMT-013(T) Veszprém Generorg Kft. szh.: 1107 Budapest, Szállás utca 16.;8182 Peremarton, Gyártelep hrsz 06/130-133 3 _ PHAR, PHARM CHAN Approved date: 04.05.2018. Valid to: 04.05.2023. _
X. 15-TAKD-019 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gergely Tamás László 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 135. 3 _ UDOG _ Approval date: 17.12.2020. Valid to: 17.12.2025. _
III. 19-AH-025(EÉ) Zala Goldavis Kft. 8391 Sármellék, Ízek útja 8/1 2,3 _ INCP _ low capacity, Approval date:19.06.2017. Valid to: 30.06.2022. _
XIII. BK/EBAO/600-1/2019 Bács-Kiskun Görög Zoltán 6100 Kiskunfélegyháza, Illésházy utca 15. 3 _ TRANS _ Approval date:06.06.2019. Valid to:06.06.2024. _
II. 05-AMT-047(ST) Csongrád-Csanád GPO Trade Kft. 6726 Szeged Wallisch Kálmán u. 14.Teleph.: Dorozsmai út 46/c. 3 _ STORP _ Approval date: 12.10.2020. Valid to: 12.10. 2025. _
XIII. CS/I01/03516-5/2020 Csongrád-Csanád GPO Trade Kft. 6726 Szeged Wallisch Kálmán u. 14.Teleph.: Dorozsmai út 46/c. 3 _ TRANS _ Approval date: 12.10.2020. Valid to: 12.10. 2025. _
XIII. BE/25/442-2/2022 Békés Graincargo Kft. 5520 Szeghalom, Érmellék u. 40/1. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 07.02.2022. Valid to: 07.02.2027. _
I. 13-AMT-070(Á) Főváros és Pest Greenpro Környezetvédelmi Zrt. 2440 Százhalombatta, Fuvaros u. 3. adószám: 14287673-2-13 2,3 _ COLL _ Approval date: 05.03.2019. Valid to:03.05.2024. _
XIII. PE/EA/531-4/2018 Főváros és Pest Greenpro Zrt. 2440 Százhalombatta, Fuvaros u 3. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date:03.04.2018. Valid to:03.04.2023. _
IX. SO-06I/AEO/00696-2/2019 Somogy Gróf László 8854 Őrtilos, Latinka utca 9. 1, 2, 3 _ GATRP, GATR _ Approval date: 15.08.2019. Vaid to: 15.08.2024. _
X. 06-TAKD-022 Fejér Groszeibl Zoltán 8061 Mór, Béke u.57. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 04.03.2016. Valid to: 04.03.2021 _
XIII. FE/ÉbÁO/00226-2/2021 Fejér Groszeibl Zoltán 8060 Mór, Béke u.57. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 02.02.2021. Valid to: 02.02.2026. _
III. 17-AMT-011(É) Vas Grót Broyler Kft. 8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1. Telephely: 9777 Rábahídvég, 034/27. hrsz. 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 30.06.2021. Valid to: 30.06.2026. _
XIII. PE/EA/00154-2/2022 Főváros és Pest Gyevi-Gyevi Kft. 2360 Gyál, Újvilág utca 87. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 25.01.2022. Valid to: 25.01.2027. _
XIII. ZAI/040/000536-8/2020 Zala Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 8744 Orosztony, Temesvári u. 10. 3 _ TRANS _ Approval date: 15.01.2021. Valid to: 15.01.2026. _
X. 19-TAKD-015 Zala Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 8744 Orosztony, Temesvári u. 10. 3 _ URBP _ Approval date: 15.01.2021. Valid to: 15.01.2026. _
XIII. HE-04/EBA/169-5/2019 Heves Gyöngyösi Állatkert Kft. 3200 Gyöngyös, 031/3 hrsz. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 19.05.2019. Valid to: 23.05.2024. _
X. 09-TAKD-009 Heves Gyöngyösi Állatkert Vendéglátó és Szabadidőpark Kft. 3200 Gyöngyös 031/3 hrsz. 2,3 _ UZOO _ Approval date: 06.11.2018. Valid to: 05.11.2023. _
III. 07-AMT-007(EÉ) Győr-Moson-Sopron Győri Hulladékégető Kft. 9030 Győr 0610/2 hrsz 1, 2, 3 _ INCP _ Approval date: 17.11.2020. Valid to: 13.11.2025. _
IX. HU 03 ML 001 Békés Győriné Szász Katalin 5622 Kőröstarcsa, Deák Ferenc utca 22. 3 _ OTHER (műlép készítő üzem) API adószám: 55970563-2-24 Approval date: 26.03.2020. _
XIII. GYI-01/01369-1/2019 Győr-Moson-Sopron Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10. 2,3 _ TRANS _ Approval date: 13.09.2019. Valid to: 13.09.2024. _
X. 03-TAKD-001 Békés Gyulai Állatvédő Egyesület 5624 Doboz, Külterület tanya 0157/5. 2,3 _ UDOG, UCAT _ Approvala date: 11.07.2017. Valid to: 11.07.2022. _
VII. 03-AH-006(K) Békés Gyulai Közüzemi Kft. Gyula Farkashalom 2 _ COMP, COMR _ Approval date: 18.07.2016.Valid to: 18.07.2021 _
IX. ZA04I/043/00901-2/2018 Zala H&H Preparátor Műhely 8881 Sormás, Külterület 03/17 hrsz. 2,3 _ GATRP, GATR CHAN Approval date:01.08.2018.Valid to: 20.07.2023. _
I. 05-AMT-041(Á) Csongrád-Csanád HAB Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 25. 3. em. 18.; Teleph.:6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 10. 3 _ COLL; CATW _ Approval date: 30.09.2019. Valid to: 30.09.2024. _
XIII. CS/I01/01717-5/2019 Csongrád-Csanád HAB Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 25. 3. em. 18.; Teleph.:6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 10. 3 _ TRANS _ Approval date: 30.09.2019. Valid to: 30.09.2024. _
XIII. BAI/35/00961-5/2017 Baranya Hachiko Állatvédő Egyesület 7628 Pécs, Vájárköz 1/1. 3 _ TRANS _ Approval date: 28.11.2017.Valid to:28.11.2022. _
X. 01-TAKD-015 Baranya Hachiko Állatvédő Egyesület telephely: 7628 Pécs, Dobogó dülő 1/7. 3 _ UDOG, UCAT _ Approval date_28.11.2017. Valid to: 27.11.2022. _
X. 10-TAKD-036 Jász-Nagykun-Szolnok Háfra János 5142 Alattyán, Jász út 27. 3 _ UDOG _ Approval date: 04.02.2019. Valid to: 04.02.2024. _
III. 08-AMT-017(EÉ) Hajdú-Bihar HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. 4181 Nádudvar, Molnártagi sertéstelep 0180/5 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity; Approval date: 05.12.2018. Valid to: 05.12.2023. _
X. 08-TAKD-012 Hajdú-Bihar HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Angyalházi útfél 1. 0504 hrsz. 3 _ OTHER(whey for feeding-su) _ Approval date: 20.07.2021. Valid to :07.20.2026. _
X. 08-TAKD-034 Hajdú-Bihar HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Hegedű tanya sertéstelep 0502/9 hrsz. 3 _ OTHER(whey for feeding-su) _ Approval date: 20.07.2021. Valid to :07.20.2026. _
III. 08-AMT-030(É) Hajdú-Bihar HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. 4181 Nádudvar, Kossuth u. 2. Teleph.: 4181 Kaba, 4-es sz. főút, hrsz. 0169/2. 2,3 _ INCP _ Approval date: 16.07.2020. Valid to: 16.07.2025. _
III. 10-AMT-036(É) Jász-Nagykun-Szolnok HAGE Zrt. 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos utca 2. Teleph.: 5300 Karcag, Kontai út 1. 0856 hrsz. 2,3 _ INCP _ Approval date: 20.12.2021. Valid to: 20.12.2026. _
III. 08-AMT-041(É) Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. 4220 Hajdúböszörmény, 01135/1. hrsz. 2,3 _ INCP _ Approval date: 16.08.2021. Valid to: 16.08.2026. _
III. 08-AMT-034(É) Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, 35. sz. Főút Polgári útfél 0430 hrsz. 2,3 _ INCP _ Approval date: 10.12.2020. Valid to: 10.12.2025. _
I. 08-AMT-023(Á) Hajdú-Bihar Hajdú-Komposzt Bt. 4242 Hajdúhadház, Fényestelep 44 16721 Hrsz 3 _ INTP COLL Approval date: 02.09.2021. Valid to: 02.09.2026. _
XIII. HB/15-ÉLB/00720-4/2022 Hajdú-Bihar Hajdú-Komposzt Bt. 4242 Hajdúhadház, Fényestelep 44, 16721 Hrsz. Telephely: 4242 Hajdúhadház, Fényestelep 44. 16721 Hrsz 3 _ TRANS _ Approval date: 25.09.2020. Valid to: 25.09.2025. _
I. 08-AMT-016(Á) Hajdú-Bihar Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari útfél 0374/10 hrsz 1, 2, 3 _ COLL _ Approval date: 20.10.2021. Valid to: 20.10.2026. _
XIII. HU 03 100050 Békés Haltáp I. Kft 5540 Szarvas I. külterület 10. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ valid until witdrawal _
XIII. HU 03 100016 Békés Haltáp II. Kft 5540 Szarvas I. külterület 10. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ valid until witdrawal _
VIII. 03-AMT-040(P) Békés Haltáp Takarmánygyártó, Forgalmazó és Fejlesztő Kft. 5540 Szarvas, Anna liget 21. (01297/13. hrsz) 3 _ PETP, PETPP _ Approval date:09.08.2018. Valid to:09.08.2023. _
X. 14-TAKD-013 Somogy Hámori Tibor 8630 Balatonboglár, Szent István király tér 3. 3 _ UDOG _ Approval date:23.02.2017. Valid to: 23.02.2022. _
XIII. SOI/31/00346-6/2017 Somogy Hámori Tibor 8630 Balatonboglár, Szent István király tér 3. 3 _ TRANS _ Approval date:23.02.2017. Valid to: 23.02.2022. _
III. 07-AMT-038(É) Győr-Moson-Sopron Hamvadog Kft. 9151 Abda, Hulesch Ernő utca 1. 1 _ INCP _ low capacity; Approval date: 19.10.2021. Valid to: 19.10.2026. _
III. 17-AMT-014(É) Vas Hantó Csirkefarm Kft. 9821 Hegyhátszentpéter, 029/6 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity, Approval date: 21.10.2021. Valid to: 21.10.2026. _
XIII. PE-06/ÉÁO1/01224-2/2021 Főváros és Pest HARMO-DERMA Kft 1073 Budapest, Erzsébet krt. 14 I/1. 3 _ OTHER (reg.trader) _ Approval date: 22.04.2021. Valid to: 22.04.2026. _
XIII. PE/EA/00332-2/2022 Főváros és Pest HAVI Logistics Kft. 2360 Gyál, Bem József u. 30. 3 _ TRANS _ Approval date: 10.03.2022. Valid to: 03.03.2027. _
XIII. SOI/31/00344-8/2019 Somogy HBH Horizont Vadgazdálkodó és Szolgáltató Kft. 7535 Lad, Táncsics u. 46. Adószám: 26595843-2-14 3 _ TRANS _ Approval date: 10.04.2019. Valid to: 10.04.2024. _
II. 14-AMT-023(ST) Somogy HBH Horizont Vadgazdálkodó és Szolgáltató Kft. 7535 Lad, Táncsics u. 46. Adószám: 26595843-2-14 3 _ STORP, GATR _ Approval date: 10.04.2019. Valid to: 10.04.2024. _
XIII. GY/20/00540-1/2022 Győr-Moson-Sopron H-bio Kft. 9025 Győr, Bécsi út 14. 3 _ TRANS, COLL _ Approval date: 08.03.2022. Valid to: 08.03.2027. _
XIII. PE/EA/00235-1/2019 Főváros és Pest HD-Herczig Kft. 2230 Gyömrő, Állomás u. 72/a. Teleph.: 2230 Gyömrő, Kilápos út 1. Adószám: 14755064-2-13 1,3 _ TRANS _ Approval date:25.01.2019. Valid to: 25.02.2024. _
I. 20-AMT-012 (Á) Főváros és Pest HEADSHIP Kft. 1107 Budapest, Mázsa u. 13. Teleph.:1107 Budapest, Száva utca 9/a. 3 _ COLL, WHBF _ Approval date: 03.08.2021. Valid to:04.11.2021. _
II. 01-AMT-032(ST) Baranya Hecron-Agro Kft. 7625 Pécs, Tettye út 34. Adószám: 23410723-2-02 Teleph.: 7960Sellye, Mátyás király út 89. 3 _ STORP _ Approval date: 30.01.2019. Valid to: 30.01.2024. _
III. 17-AMT-006(É) Vas Hegyháti Broiler Kft. 9915 Hegyhátsál, 035/2 és 035/9 hrsz. 2 _ INCP _ low capacity, App.date:16.12.2021. Valid to: 16.12.2026. _
II. 02-AMT-039(ST) Bács-Kiskun Helios-Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Székh.: 1139 Budapest, Béke tér 7. Telephely: 6000 Kecskemét, Matkói u. 3. 3 _ STORP, CATW _ Approval date: 24.02.2020. Valid to: 24.02.2025. _
XIII. BK/EBAO/00161-1/2020 Bács-Kiskun Helios-Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Székh.: 1139 Budapest, Béke tér 7. Telephely: 6000 Kecskemét, Matkói u. 3. 3 _ TRANS _ Approval date: 24.02.2020. Valid to: 24.02.2025. _
X. 16-TAKD-009 Tolna Help-Dombóvár Egyesület 7200 Dombóvár, József A. u. 4.Feletetés: Dombóvár, Béke u. Gyepmesteri telep 2,3 _ UDOG _ Approval date:02.07.2018. Valid to:30.06.2023. _
IX. 03-AH-025(T) Békés Hemoking Biotechnikai Kft. 5820 Mezőhegyes Hársfa utca 1. 3 _ PRAR, BLPT _ Approval date: 04.06.2019. Valid to: 04.06.2024. _
XIII. BE/25/1536-2/2020 Békés Hemoking Biotechnikai Kft. 5802 Mezőhegyes, Hársfa u. 1. 3 _ TRANS _ Approval date: 14.08.2020. Valid to: 14.08.2025. _
XIII. KE-061/ÁÉH/00301/2016 Komárom-Esztergom Henkel Magyarország Kft. 2851 Környe, Üveggyár u.10. 3 _ OTHER (casein glue ) _ Approval date: 09.09.2016 Valid to: 09.09.2021 _
III. 02-ÁMT-023(EÉ) Bács-Kiskun Hercegszántói Mg. Zrt. 6525 Hercegszántó, 080/6 hrsz. 2,3 _ INCP _ low capacity, Approval date: 15.05.2017. Valid to: 15.05.2022. _
X. 09-TAKD-001 Heves Hering Tamás 3200 Gyöngyös, Esze T. út 3. 3 _ UDOG _ Approval date: 29.08.2011. until revocation _
X. 06-TAKD-007 Fejér Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület - HEROSZ Fehérvári Állatotthon 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 21. Teleph.: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 5. 3 _ UDOG, UCAT _ Approval date: 01.21.2021. Valid to: 21.01.2026. _
XIII. FE/ÉbÁO/00326- 1/2021 Fejér Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület - HEROSZ Fehérvári Állatotthon 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 21. Teleph.: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 5. 3 _ TRANS _ Approval date: 22.02. 2021. Valid to: 22.02.2026. _
XIII. HU 02 1 20004 Bács-Kiskun Hibro 2013 Élelmiszerfeldolgozó Kft. 6435 Kunbaja, Major Központ 0193/36/A hrsz. 3 _ OTHER(registred feed establishment) FEED(pet food) _ Approval date: 29.01.2018. Valid to:29.01.2023. _
XIII. PE/EA/00291-2/2022 Főváros és Pest Hodász Mester Bau Kft. 1024 Budapest, Dessewffy u. 35. 1, 2, 3 _ TRANS _ Approval date: 21.02.2022. Valid to:08.11.2026. _
III. 05-AMT-045(É) Csongrád-Csanád Hód-Mezőgazda Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 71. 2 _ INCP _ Approval date: 06.03.2020. Valid to: 07.03.2025. _
XIII. CS/I01/04388-6/2020 Csongrád-Csanád Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 3 _ TRANS _ Approval date: 21.01.2021. Valid to: 21.01.2026. _
X. 05-TAKD-010 Csongrád-Csanád Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Tanya u. 5. 3 _ UDOG _ Approval date: 15.12.2015 Valid to:04.01.2021 _
XIII. CS/I01/03287-3/2020 Csongrád-Csanád Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nyrt. 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 3 _ TRANS _ Approval date: 24.09.2020. Valid to: 24.09.2025. _
X. 10-TAKD-028 Jász-Nagykun-Szolnok Hodosi Judit 5420 Túrkeve, Kinizsi út 49. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 15.04.2016 Valid to: 15.04.2021 _
VIII. 13-AMT-095(P) Főváros és Pest Holisnacks Kft. 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 70, teleph.:1173 Budapest, Tápiógyörgye u.5. 3 _ PETPR,PETR, PETD _ Approval date: 13.08.2020. Valid to: 13.08.2025. _
X. 10-TAKD-015 Jász-Nagykun-Szolnok Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 4024 Debrecen, sumen 2.Feletetés:5142 Alattyán, hrsz:057 2,3 _ URBP _ Approval date: 26.10.2017 Valid to:26.10.2022 _
X. 08-TAKD-002 Hajdú-Bihar Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 2 _ URBP _ Approval date: 09.05.2019. Valid to:09.05.2024. _
X. 08-TAKD-007 Hajdú-Bihar Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 1, 2, 3 _ UZOO _ Approval date: 06.05.2016 Valid to :06.05.2021 _
XIII. HU 07 1 00055 Győr-Moson-Sopron Horváth István 9316 Rábaszentandrás,major 021/29 hrsz. 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) _ Approval date: 23.04.2012. Until withdrawal _
XIII. HU 07 1 00053 Győr-Moson-Sopron Horváth István 9169 Maglóca, Széchenyi u. 4. Teleph: 9169 Barbacs, József A. u. 1/b 3 _ OTHER (registered feed establishment) FEED (fish PAP) for feeding su _ Approval date:14.04.2018. _
X. 09-TAKD-022 Heves Horváth Péter 3246 Mátraderecske, Jókai Mór u. 11/2. Teleph.: 3243 Bodony, Külterület 0262 hrsz. 3 _ UDOG _ Approval date: 22.06.2020. Valid to: 21.06.2025. _
X. 06-TAKD-015 Fejér Hörcsöki Állatmenhely Non-Profit Kft. 7019 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta 01221/5 hrsz 2,3 _ UDOG _ review in progress _
XIII. FEI/01/00060-0001/2014 Fejér Hörcsöki Állatmenhely Non-Profit Kft. 7019 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta 01221/5 hrsz 2,3 _ TRANS _ review in progress _
VIII. 15-AH-022(P) Szabolcs-Szatmár-Bereg HUECO Zöldenergia Kft. 2000 Szentendre, Deli Antal u. 39/1. 3 _ PETPR, PETP _ Approval date: 06.06.2016 Valid to: 06.06.2021 _
XIII. HB-03/ÉÁO/01189-3/2020 Hajdú-Bihar Hulladékhordó Bt. 4033 Debrecen, Keresszegi u. 69. 3 _ TRANS _ Approval date:11.03.2020. Valid to: 11.03.2025. _
VIII. 13-AH-075(P) Főváros és Pest Hund Futter Kft. 2143 Kistarcsa, Külső raktár körút 11. 3 _ PETPR, PETR, PETD _ Approval date:12.04.2018. Valid to:12.04.2023. _
VIII. 02-AMT-034(P) Bács-Kiskun Hunent Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. 6400 Kiskunhalas, Vasút út. 21. 3 _ PETR, PETPR _ Approval date: 22.11.2018. Valid: 22.11.2023. _
X. 10-TAKD-031 Jász-Nagykun-Szolnok Hungária Molosszer Egyesület 5100 Jászberény, Vásártér u. 24. 2,3 _ UDOG _ Approval date: 19.03.2018. Valid to: 19.03.2023. _
IX. BE/25/1222-4/2018 Békés Hungária Pehely Kft. 5800 Mezőkovácsháza Vásárhelyi S. u. 35. 3 _ STORP, WHBF _ Approval date: 26.04.2018. Valid to: 23.04.2023. _
X. 13-TAKD-036 Főváros és Pest Hungarikum Dukát Rövidszőrű Magyar Vizsla Kennel 2255 Szentlőrinckáta, Zrínyi u. 6. 3 _ UDOG _ Approval date: 04.05.2017. Valid to:06.05.2022. _
XIII. PE/EA/00661-3/2021 Főváros és Pest Hungaro Sped Logistic Kft. 1239 Budapest, Haraszti út Hrsz. 2533. 3 _ TRANS _ Approval date: 04.05.2021. Valid to: 04.05.2026. _
III. 08-AMT-036(É) Hajdú-Bihar Hungaromeat Húsforgalmazási Kft. 4181 Nádudvar, Fő utca 119. Teleph.: 4150 Mezőpeterd Merza-tanya; Berettyóújfalu 0809/7. hrsz. 2,3 _ INCP _ Approval date: 28.06.2021. Valid to : 28.06.2026. _
I. 02-AMT-012(Á) Bács-Kiskun Hungarowool Kft. 3100Kiskunfélegyháza, Lónyai u. 27. Teleph.:6100 Kiskunfélegyháza, IV. ker. 85., 0158/6 hrsz. 3 _ COLL, WHBF _ Approval date:12.09.2018. Valid to: 12.09.2023. _
XIII. PE-07/ÉÁO2/02291-3/2017 Főváros és Pest Hungary Theridian Kft. 1082 Budapest, Kőbányai út 21. 2.em. 2. Teleph.:1106 Budapest, Jászberényi út 38-72. 23. raktár 3 _ OTHER (reg.trader); WHBF _ Approval date: 11.08.2017. Valid to: 11.08.2022. _
III. 11-AMT-031(É) Komárom-Esztergom Hungary-Pork Kft. székhely: 2943 Bábolna, Radnóti M. u. 35. Telep.: Bábolna külterület 0211 hrsz. 1,2 _ INCP _ Approval date: 27.02.2020. Valid to: 27.05.2025. _
XIII. PE/EA/00262-2/2021 Főváros és Pest HunGene Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 1028 Budapest, Titán u. 12. 3 _ PHAR, OTHER (Hirudo medicinalis processing for pharm products) _ Approval date: 09.02.2021. Valid to: 04.11.2026. _
IX. 05-AH-030(T) Csongrád-Csanád Hungerit Zrt. 6600 Szentes, Attila u. 3. sz. 3 _ TECHP, WHBF _ authorization in progress _
IX. 03-AH-027(T) Békés Hunnia Daunen Ágytollgyár Kereskedelmi Kft. székhely:5920 Csorvás, Batthyány u.9. Th.:5600 Békéscsaba Orosházi u.32. 3 _ TECHP, WHBF _ valid until witdrawal _
VIII. 05-AMT-053(P)