null Borászati termékek

Borászati termékek

Borászati termékek

Borászati termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók

Tartalomjegyzék

  1. Bevezető
  2. Borászati termékek forgalomba hozatali engedélyezése
  3. Külkereskedelmi forgalomba hozatal (Az Európai Unió tagállamain kívüli szállítások)
  4. Ügyfélkapus tudnivalók
  5. Laboratórium bemutatása, minőségirányítási rendszer
  6. Borászati ellenőrzések
  7. Borászati hatósági szankciók
  8. Hatósági feladatok
  9. Jogszabályi háttér

 

1. Bevezető

A borászati hatóság igen nagy múltra tekint vissza a borgazdaság területén végzett munkában. 1881-óta végzi a magyar borpiac hatósági kontrollját. 2013. január 8-án a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Szervezeti és Működési Szabályzatának (1/2013 (I.8) VM miniszteri utasítás) módosítása kapcsán, mint Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság (a továbbiakban: BAII) bővítette hatósági feladatait, és megkezdte az egyéb alkoholos termékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatok ellátását is. A munkát a Megyei Kormányhivatalok felügyelői hálózatának segítségével látjuk el. Célunk a magyar bortermelés kiemelkedő adottságainak megfelelő borok minőségének megőrzése, tisztességes versenyhelyzet fenntartása, a jogszabályok és a termékleírások betartásának kellően erős hatósági kontrolljának megteremtése

2. Borászati termékek forgalomba hozatali engedélyezése

A forgalomba hozatal előtti minősítési kötelezettséget jogszabály írja elő. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Bortörvény) 24/A. § előírásának megfelelően a borászati terméket –  szőlőmust kivételével – közfogyasztásra forgalomba hozni vagy tovább feldolgozás céljából Magyarország területéről kivinni csak abban az esetben lehet, ha azt tételenként a borászati hatóság laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alá vetette, minőségét megállapította, és megfelelőnek minősítette, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államának erre hatáskörrel rendelkező szerve, illetve egyéb, uniós jogi megegyezés meghatározott szervezet, a rá vonatkozó szabályok szerint minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette. Az engedély kiadásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat a NAH által akkreditált NÉBIH BAII Minőség- és Eredetvédelmi Osztálya végzi.

A forgalomba hozatali engedély kérelemhez az alábbiak szükségesek:

• a NÉBIH honlapjáról 5051-Ügyfél kérelmére történő megrendelés adatlapja letölthető, amit kitöltve szükséges mellékelni. Lehetőség van az adatlap ügyfélkapun történő beadására is, melynek részleteit a kiadvány 4. pontja tartalmazza.

• borászati termékhez tartozó „C” típusú származási bizonyítvány

• vizsgálati minta:

- 2 palack az előírásoknak megfelelően, sértetlenül lezárt, egye ként legalább 0,5 l borászati terméket tartalmazó minta az analitikai vizsgálatok elvégzésére.

- 3 palack szükséges – FN borászati termékek, valamint azon OEM és OFJ termékek esetében, ahol a termékleírásban illetékes helyi borbíráló bizottságként a NÉBIH BAII van kijelölve.

- A forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ebben az esetben az ellenmintával több mintát kell átadni. A mintaátvevő a minták közül kiválasztja az ellenmintát,hitelesíti annak lezárását és átadja a forgalombahozónak.

- 500 hl-t meghaladó mennyiségű borászati termék esetén a minősítéshez szükséges mintákat a borászati hatóság veszi.

• HBB érzékszervi bírálatáról szóló határozat (amennyiben OEM vagy OFJ termék esetében a termékleírás erről rendelkezik)

• igazgatási szolgáltatási díj befizetése A igazgatási szolgáltatási díjat a vizsgálat megrendelésekor kell megfizetni kézpénzben vagy bankkártyával az Igazgatóság pénztárában, illetve hiánypótlási felszólítással együtt kézbesített csekken postai átutalással. Előzetes szerződés esetén átutalással. A fogalomba hozatali engedély csak annak a nevére állítható ki, aki a bor származási bizonyítványán szerepel.

Igazgatási szolgáltatási díjak

(A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendelete alapján)

1.1. A forgalomba hozatali engedély kiadásának és az ahhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja az alábbi borászati termékek esetében:

- bor

- likőrbor

- pezsgő

- minőségi pezsgő

- illatos minőségi pezsgő

- szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

- gyöngyöző bor

- szárított szőlőből készült bor

- túlérett szőlőből készült bor

- borecet

A forgalomba hozni kívánt tétel

a) első 50 hektoliteréig 7500 Ft

b) 51-500 hektoliterére hektoliterenként további 120 Ft

c) 500 hektoliterétől további 26 100 FT

1.2. Érzékszervi vizsgálat 3 000 Ft

1.3. Soron kívüli eljárás pótdíja 25 000 Ft

Minta leadása: 1118 Budapest Higany utca 2.

Nyitva tartás:

• hétfő–csütörtök: 8:00–14:00

• péntek: 8:00–12:00

Felhívjuk a forgalmazók figyelmét, hogy árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a borászati hatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet.

3. Külkereskedelmi forgalomba hozatal

(Az Európai Unió tagállamain kívüli szállítások) A Bortörvény 28. § -a alapján az Európai Unió tagállamain kívüli szállítások esetében is a borászati hatóság tételes minősítése szükséges. A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező szállítmányokat minőségi tanúsítvány kíséri, melyet a borászati hatóság állít ki szállítási mennyiségenként, ennek egy példányát a vámhatóságnak kell átadni. A https://portal.nebih.gov.hu honlapon a Szakterületek menüpontban, a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság oldalon, a nyomtatványok címszó alatt lehet megtalálni az „5053 sz. Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba történő szállításhoz” című űrlapot és a kitöltési útmutatót. A kitöltés után a kérelmet e-mailben, postán, személyesen vagy ügyfélkapun (4. pont) keresztül lehet a borászati hatósághoz eljuttatni. A minőségi tanúsítványt a borászati hatóság kérelemre állítja ki, kiállítása maximum három munkanapot vesz igénybe.

4. Ügyfélkapus tudnivalók

Lehetőséget biztosítunk a Borminősítési rendszer bizonyos kérelmeinek interneten történő beadására. Az Ügyfélkapun történő ügyintézést a NÉBIH portálon keresztül a https://portal.nebih.gov.hu címen található „E-ügyintézés” blokkban tehetik meg. Amennyiben a felhasználó még nem regisztrált a NÉBIH portálon, ezt előtte mindenképen meg kell tennie.

A kérelem beadása történhet:

• saját jogon Ezen menüpont esetében lehetőség van a kapcsolódó szakrendszer kiválasztására, majd az ügyfélkapus azonosítóval belépett felhasználónak e-kérelmet benyújtani.

• meghatalmazottként Érvényes meghatalmazások esetében itt van lehetőség kiválasztani, hogy melyik magánszemély vagy cég nevében történjen meg az e-kérelem benyújtása. A kiválasztást követően megjelennek azok a szakrendszerek, amelyek esetében a meghatalmazott rendelkezik meghatalmazással e-kérelem kitöltésére. Amennyiben új meghatalmazást kíván valaki készíteni, a felugró ablak 3. pontjában található formában tudja megtenni. A kitöltött meghatalmazásokat, kinyomtatva, aláírással és hitelesítéssel ellátva, be kell küldeni a NÉBIH címére: 1525 Budapest, Pf. 121. Amíg a kinyomtatott és aláírt meghatalmazás nem érkezik meg papír alapon a NÉBIH-be, addig a meghatalmazások nem aktiválódnak.

Az alábbi kérelmek elektronikus kitöltésére van lehetőség:

• 5050-es nyomtatvány: Kérelem borászati üzem működésének engedélyezésére

• 5051-es nyomtatvány: Ügyfél kérelmére történő megrendelés adatlapja (Forgalomba hozatali engedély stb.)

• 5053-es nyomtatvány: Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba történő szállításhoz Az ügyfélkapus nyomtatványok kitöltésével kapcsolatban további információk találhatók a honlapon a nyomtatványok között az „Ügyfélkapu felhasználóisegédlete” dokumentumban.

5. Laboratórium bemutatása, minőségirányítási rendszer

A laboratórium független, önálló része az Igazgatóságnak, ahol a személyzet a hatósági borminősítéshez, borászati és egyéb alkoholos termékek ellenőrzéséhez, más hatósági feladatokhoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végez. A NÉBIH BAII Minőség- és Eredetvédelmi Osztálya a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál NAH-1-1673/2019 okiratszámon nyilvántartásba vett akkreditált státuszú vizsgáló laboratórium, mely az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 számú szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltet. A laboratórium akkreditálásának műszaki területe a bor, must, sűrített must, pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor, egyéb borászati termékek, borpárlat, boralkohol, törkölypárlat, brandy, semleges alkohol, gyümölcspárlat, köztes alkoholtermékek, törköly, borseprő fizikai, kémiai és érzékszervi vizsgálatára terjed ki, melyeket rendszerint borászatok (ügyfelek) megrendelésére különböző engedélyezési eljárásokhoz, illetve hatósági ellenőrzés részeként végzünk.

A vizsgálat jellege:

• érzékszervi: leíró érzékszervi bírálat, borhibák azonosítása

• klasszikus analitikai: tömegmérés, gravimetria, titrimetria, desztilláció, vékonyréteg kromatográfia, refraktometria

• műszeres analitikai: fotometriás, kromatográfi ás (GC, HPLC, GCMS), potenciometriás titrálás, atomabszorpciós, FTIR, NMR, IRMS

• palackállóság-vizsgálat: stabilitásvizsgálat. Módszergyűjteményünk több mint 160 eljárást tartalmaz, melyek többségében a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) által elfogadott szabványmódszerek, valamint európai uniós szabványok illetve magyar szabványok. A laboratórium elkötelezett a magas szakmai színvonal, a megrendelők igényeinek való megfelelés, a vizsgálatok kifogástalan minősége és a műszaki, valamint a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt. Mindezek érdekében folyamatosan követjük a magyar és külföldi szakirodalmat, a vizsgálati előírások nemzeti és nemzetközi változásait, rendszeres és eredményes résztvevői vagyunk hazai és több nemzetközi bor- és alkoholos italok komponenseinek mérésére szervezett körvizsgálatnak. Az akkreditált személyzet képzettsége megfelelő, több mint 60%-a rendelkezik felsőfokú (mérnök) végzettséggel. Eszközeinket, mérőműszereinket szakszervizekkel rendszeresen ellen őriztetjük, kalibráltatjuk, karbantartatjuk. Laboratóriumunk olyan beszállítókkal és szolgáltatókkal dolgozik együtt, akik már bizonyították szállítmányaik minőségét, megbízhatóságát. Megrendelőink munkánkra vonatkozó véleményét kikérjük, észrevételeit, javaslatait örömmel fogadjuk, kívánságukra megismertetjük őket minőségirányítási rendszerünkkel. Igény szerint lehetőség van a vizsgálatok helyszínen történő figyelemmel kísérésére, segítséget adunk a kívánt célt elérő vizsgálat kiválasztásához, az eredmények értelmezéséhez. Az esetleges reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk, ennek eredményéről ügyfeleinket minden esetben tájékoztatjuk, nem megfelelőség esetén a minőségpolitikánknak való megfelelés érdekében intézkedünk.

6. Borászati ellenőrzések

A bor az emberiség történetében több ezer éve jelentős szerepet tölt be nem csak, mint élvezeti cikk, hanem mint kereskedelmi termék is. A szőlő csak meghatározott földrajzi területen termelhető, míg fogyasztása a szőlőtermesztésre alkalmatlan területeken is nagyon kedvelt. Kereskedelme így hamar kialakult. A bor könnyen hamisítható, ezért a borhamisítást és a borhamisítókat évezredek óta több-kevesebb sikerrel figyeli a hatóság. A termelők is természetesen védekeznek a hamisítók ellen. Az elsüllyedt ógörög gályákról felhozott boros amforák a borászat viasz pecsétjével voltak lezárva. Ma egyes oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező boroknál szakmai ellenőrző jegyet alkalmaznak (pl. egri borok). Felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán mit nevezünk borhamisításnak? Röviden megfogalmazva ez az adott borra vonatkozó jogszabályi előírások megsértése. Így ebbe a fogalomba beletartozik a bor vizezésétől kezdve a hamis termőhely vagy fajta megnevezés is. A különböző előírások a történelem során folyamatosan finomodtak és egyre bonyolultabbá váltak, de alapelvük nem változott: a bor feleljen meg elnevezésének. A jogszabályok egyben meghatározzák a bor előállítása során alkalmazható technológiai eljárásokat. A bor kiemelkedő jelentőségét bizonyítja, hogy az általános élelmiszer jogszabályok mellet úgy az Európai Unióban, mint Magyarországon külön jogszabályok is szabályozzák ezt a terméket.

A szabályozás az általános jogszabályi hierarchia szerint történik:

• A Parlament ésTanács rendelete (1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről)

• Bizottság rendeletei

• Bortörvény

• Miniszteri rendelet

• Termékleírás

Kizárólag a meghatározott közösségi jogszabályok alapján engedélyezett borászati eljárások alkalmazhatók a borágazatba tartozó termékeknek a Közösségben való előállítása és tárolása során (a Bizottság 2009. július 10.-én hozott 606/2009/EK rendelet).

Az Európai Unió a borászati termékeket 17 kategóriába sorolja a Parlament ésTanács 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről:

1. Bor

2. Még erjedésben lévő bor

3. Likőrbor

4. Pezsgő

5. Minőségi pezsgő

6. Illatos minőségi pezsgő

7. Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

8. Gyöngyözőbor

9. Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

10. Szőlőmust

11. Részben erjedt szőlőmust

12. Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

13. Sűrített szőlőmust

14. Finomított szőlőmustsűrítmény

15. Szárított szőlőből készült bor

16. Túlérett szőlőből készült bor

17. Borecet

Pontosan meghatározzák ezeknek a kategóriáknak a fogalmát, az előállításuknál alkalmazható eljárásokat.

A bor a kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy részleges alkoholos erjedése által nyert termék. Az Unió területét az éghajlati viszonyokat figyelembe véve több övezetre bontották, ahol az előírások a természeti adottságokhoz igazodóan eltérhetnek. A következőkben leírtak arra az övezetre (C. I.) vonatkoznak, ahová hazánk is tartozik.

Legfontosabb előírások:

• A bor tényleges alkoholtartalma nem lehet kevesebb 9,0 térfogatszázaléknál (9,0%vol)

• A must cukortartalmát maximum annyi mustsűrítmény vagy szaharóz hozzáadásával szabad növelni, hogy ez 1,5%vol-nál ne okozzon nagyobb alkoholtartalom-növekedést, és az alkohol tartalom nem haladhatja meg a 12,5%vol-t.

• Az engedélyezett borászati eljárások egyike sem tartalmazhatja víz hozzáadását

• Az engedélyezett borászati gyakorlatok egyike sem tartalmazhatja alkohol hozzáadását

• Harmadik országból behozott borászati terméket nem szabad a közösség területén feldolgozni, vagy borászati termékhez hozzáadni

• A szőlő túlpréselése tilos

• Kötelező a pincekönyv vezetése, biztosítani kell a bor nyomon követhetőségét a szőlőtől a palackig

• Magyarországon borászati termék csak előzetes analitikai és érzékszervi minősítést követően hozható közfogyasztásra forgalomba

A címkén kötelező feltüntetni:

• a termékkategóriát

• a származási helyet

• a tényleges alkoholtartalmat egész vagy fél térfogatszázalékra kerekítve

• a névleges térfogatot

• a palackozó, vagy a forgalmazó nevét és címét

• az allergén anyag tartalomra való figyelmeztetést

• a forgalomba hozatali engedély kódját A borászati termékek a szőlő telepítésétől a bor fogyasztóhoz jutásáig szakmai ellenőrzés alatt áll.

A borászati hatóság ellenőrzi:

• a borászati termékek származását, eredetét, minőségét (összetételi és érzékszervi tulajdonságok, térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár működésének jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit,

• a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok minőségét,

• a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségét,

• a gyártástechnológia műszaki feltételeit,

• a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minőségét,

• a pincekönyv szakmai tartalmát,

• a pincékben és a kereskedelemben – rendszeres mintavétellel – a borok minőségét,

• az import borászati termékek minőségét,

• a bor származási bizonyítványok valóságtartalmát,

• a borszőlő feldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását,

• a termékleírásnak való megfelelést. Az ellenőrzést a megyeszékhely szerinti járási hivatalok borászati felügyelői végzik megyei illetékességi területtel, valamint országos hatáskörrel a NÉBIH borászati felügyelői. Az ellenőrzés a NÉBIH elnöke által jóváhagyott negyedévekre és megyékre lebontott éves ellenőrzési terv alapján történik. Az időközben szükségessé váló rendkívüli ellenőrzések, a tervezett ellenőrzéseken túl, természetesen azonnal végrehajtásra kerülnek. Az elvégzett munkáról negyedéves és éves beszámoló készül. A beszámoló alapján végzett kockázatelemzés felhasználásával készítik el az új éves ellenőrzési tervet. Az üzemek átfogó, gyakorlatilag minden lényeges szakmai előírásra kiterjedő ellenőrzését előzetes bejelentés alapján végezzük. Jogsértés gyanúja esetén, valamint csak egyes szakmai elemek ellenőrzése esetén, előzetes bejelentés nélkül történik az ellenőrzés. Az üzemellenőrzés során vizsgálják a borászati üzem jogszerű működését, az élelmiszerhigiéniai előírások betartását. A szakmai nyilvántartások ellenőrzése a borok nyomon követhetőségét, a nyilvántartott és a pincészetben lévő borkészlet egyezőségét, az alapanyagok (szőlő, must, bor) származását, megnevezésének megfelelősségét, a származási bizonyítványok valóságtartalmát, a borkezelésekre, házasításokra vonatkozó jogszabályi előírások betartását, a közfogyasztásra, valamint országhatáron túlra értékesített borok forgalomba hozatali engedélyét célozza. A borok minőségellenőrzése a helyszínen történő organoleptikus vizsgálattal, valamint mintavételt követően laboratóriumi ellenőrzéssel történik. A kereskedelmi és szállítás közbeni ellenőrzéseket minden esetben előzetes bejelentés nélkül végezzük. Ekkor először a készlet eredetét vizsgáljuk (számla, borkísérő okmány, forgalomba hozatali engedély feltüntetése a címkén és a kísérő dokumentumokon). A helyszínen megállapítható jogszabálysértés esetén azonnali intézkedést hozunk. Az egyes tételeket az ellenőrzési terv szerint megmintázzuk, és laboratóriumi vizsgálatnak vetjük alá. Ekkor analitikai adatait és érzékszervi tulajdonságait vetjük össze az előzetesen forgalomba hozatalra engedélyezett tétellel. Amennyiben az ellenőrzés jogszabálysértést állapít meg, a borászati hatóság haladéktalanul intézkedik annak megszüntetésére. A nem meg felelő minőségű terméket zárolja, a már kereskedelmi forgalomban lévő termék visszahívásáról intézkedik. A jogszabálysértés súlyától függően figyelmeztetést alkalmazhat, minőségvédelmi bírságot szabhat ki, az üzemet bezárathatja, illetve működési engedélyét visszavonhatja. Jövedéki törvénysértés esetén az ügyet köteles a vámhatóságnak átadni. Bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz az illetékes hatóságnál.

7. Borászati hatósági feladatok, szankciók

A borkészítést már az Ókortól kezdve írott és íratlan szabályok közé próbálták terelni, a korabeli jogalkotók is szankciók alkalmazásával tettek kísérletet a borhamisítások visszaszorítására. Magyarországon a már kimondottan a borok védelméről szóló és a hamisítók ellen irányuló első országos intézkedést az 1727. évi 118. törvénycikk foglalja magában. Ez a hamisítást büntetéssel, elkobzással sújtja, s kimondja, hogy a nemes borokat bármiképpen meghamisítók „tettleg megbüntessenek”. Napjainkban a borászati hatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy hatékonyan alkalmazza azokat a szankciókat, amelyekre a jogszabályok feljogosítják, ezzel is biztosítva a forgalomba kerülő borok megfelelőségét. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormány rendelete (Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak szerint: „A NÉBIH-et a Kormány borászati hatóságként jelöli ki.” A Kormány rendelet 13.§ (1) bekezdése felsorolja a Bortörvény azon bekezdéseit, amelyek tekintetében a Kormány borászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki. A hatósági tevékenység szorosan kapcsolódik az ellenőrzési tevékenységhez. Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végző felügyelő jogsértést állapít meg, vagy a hatósági ellenőrzés során vett borminta laboratóriumi, érzékszervi vizsgálata alapján bebizonyosodik, hogy az ellenőrzés alá vont termék nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetőleg jelölése nem megfelelő, a borászati hatóság alkalmazza a Bortörvény 48. § szerinti szankciókat. Nem megfelelőség esetén a hiba okozóját a hatóság a vizsgálat költségeinek megtérítésére kötelezi. A borászati hatóság az ellenőrzés eredményeként, mérlegelve a kötelezettségszegés súlyát, a borászati üzemet legfeljebb 30 napra ideiglenesen bezárhatja, gép, felszerelés, berendezés működését, csomagolóanyag felhasználását, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatát megtilthatja, újbóli működését, használatbavételét, használatban tartását feltételhez kötheti. Az alapanyagot, kiegészítő anyagot, segédanyagot, adalékanyagot, készterméket közfogyasztásra alkalmatlannak, csökkent minőségűnek nyilváníthatja, felhasználását, forgalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez köt heti, megtilthatja és ennek érvényesítése céljából zárolhatja. Elrendelheti a borászati termék zárlatát, valamint a közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék megsemmisítését vagy lepárlását. Amennyiben az észlelt hiányosságot a borászati hatóság által meghatározott határidőig nem szüntetik meg, vagy ha a tiltott cselekményt két éven belül ismételten elkövetik, a borászati hatóság a borászati üzem engedélyét visszavonja. Ezen jogkövetkezmények alkalmazására úgy a megyei kormányhivatal borászati hatósága, mint a NÉBIH BAII is jogosult. A borászati hatóság minőségvédelmi bírságot szabhat ki. A törvény által meghatározott keretek között, az eset összes körülményét mérlegelve kell megállapítania a bírság konkrét összegét. A minőségvédelmi bírság mértéke – a kifogásolt tétel mennyiségétől, minőségétől, a hiba súlyától függően – legalább ötvenezer forint, legfeljebb a borászati termék literenként háromezer forinttal számított összege erejéig terjedhet. Amennyiben jogsértés esetén első fokon a megyei borászati hatósághoz határozatot, fellebbezés esetén másodfokon a NÉBIH elnöke hoz döntést.

8. Borászati üzemek működésének engedélyezése, és egyéb hatósági feladatok

2017. január 1-től a megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint borászati hatóság látja el a Bortörvény hatálya alá tartozó termékek előállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést is) és forgalomba hozását végző üzemek működésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. Üzemengedélyezési eljárások keretében helyszíni szemlén ellenőrzi a technológiai berendezések előírásszerű minőségét és a higiéniai feltételek betartását. Ezen tevékenység célja a megfelelő minőségű borászati termékek előállításánál szükséges feltételek biztosítása. A  eljárást lefolytató hatóság a helyszíni ellenőrzés és az eljárás megindításakor benyújtott dokumentumok alapján a BOR szakrendszerben elkészíti a működési engedélyt. A kiadott engedélyekről a Pest Megyei kormányhivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik az adatok nyilvánossá tételéről, aktualizálásáról. A működési engedély iránti eljárásról a NÉBIH honlapon adunk részletes tájékoztatást, illetve a kérelem benyújtásához szükséges 5050 számú nyomtatvány „Kérelem borászati üzem működésének engedélyezésére” ugyanott letölthető. A NÉBIH BAII igazolást ad ki a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint a Magyarország területére kiszerelés céljából behozott, az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott, valamint a Magyarország területére további feldolgozás céljából behozott borászati termékre vonatkozóan. Az igazolást a kísérőokmány kinyomtatott eredeti példánya és szükség szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést tanúsító okmány hivatalos fordítása csatolásával kell kérelmezni. A NÉBIH az igazolást a Rendelet 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal adja ki. A borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybíró a származási bizonyítványt az igazolás, valamint a szállítási okmányok alapján adja ki. A Pest megyei Kormányhivatal végzi a Helyi Borbíráló Bizottságok nyilvántartásba vételét, vezeti a változásokat, a nyilvántartást a honlapján közzéteszi. Igazgatóságunk célja, hogy a vásárló élelmiszerbiztonsági szempontból megbízható és a termék címkéjén feltüntetett jelzésnek megfelelő minőségű borászati terméket fogyasszon. Hatékony hatósági munkával kívánjuk védeni a magyar bor hírnevét.

9. Jogszabályi háttér

Hazai jogszabályok:

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról (Bortörvény)

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletésől (Élelmiszertörvény)

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról

70/2012. (VII. 16.) VM rendelete a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

27/2011. (IV. 12.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl

63/2012. (VII.2) VM rendelete a NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Európai Uniós jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE(2013. december 17.) mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

• A BIZOTTSÁG 2008. június 27.-én hozott 555/2008/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

• A BIZOTTSÁG 2009. július 10.-én hozott 606/2009/EK RENDELETE a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

Borászati termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók


Friss hírek

Pizzériát függesztett fel azonnali hatállyal a Nébih
2022. május 18, szerda

Pizzériát függesztett fel azonnali hatállyal a Nébih

Egy budapesti pizzéria ellenőrzése során súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. A szakemberek által feltárt hibák és hiányosságok, például az általános takarítatlanság, a nagy mennyiségű élő csótány jelenléte a főzőtérben, a szakosított tárolás hiánya, az egység tevékenységének azonnali felfüggesztését indokolták.

Tovább >

Sikeres volt az első halőri kerekasztal-beszélgetés
2022. május 17, kedd

Sikeres volt az első halőri kerekasztal-beszélgetés

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – mint országos halgazdálkodási hatóság és mint az Állami Halőri Szolgálat szakmai irányítója – szervezésében 2022. május 12-én rendezte meg az első halőrzési kerekasztal-beszélgetést. A rendezvény legfőbb célja volt, hogy a szakemberek megkeressék azokat az együttműködési pontokat, amelyek a halak és élőhelyük védelme érdekében megerősítik a hazai halőrzést, annak társadalmi elfogadottságát, támogatottságát.

Tovább >