Vissza

Anyatelep létesítése és fenntartása

Anyatelep létesítése és fenntartása

Anyatelep létesítése és fenntartása

Erdészeti és energetikai anyatelepet létesíthet és tarthat fenn minden olyan szervezet, amely csemetekerti engedéllyel rendelkezik. Az anyatelepek vegetatív szaporítású szaporítóanyag termelésére alkalmas törzsültetvények.

11. § (1) Törzsültetvényt létesíthet és tarthat fenn minden olyan szervezet, amely anyatelep esetében csemetekerti engedéllyel rendelkezik.
(2) Központi anyatelepet nemesítői törzsállomány vagy törzsanyatelep szuperelit fokozatú szaporítóanyagából, üzemi anyatelepet központi anyatelep elit fokozatú szaporítóanyagából kell létesíteni.
(3) Törzsültetvény létesítését a létesítés előtt 30 nappal írásban be kell jelenteni a minősítő intézetnek, erdészeti fajta központi törzsültetvényének létesítéséhez a fajtafenntartó hozzájárulása is szükséges.
(4) A létesítendő anyatelepről erdészeti csemetekert üzemeltetésére jogosító szakképesítéssel rendelkező személlyel kiviteli tervet kell készíttetni. A fémzárolt szaporítóanyagot a fémzárolás időpontja előtt 8 nappal kell írásban igényelni az OMMI által megjelölt központi törzsültetvény fenntartójánál.
(5) A kiviteli terv tartalmi előírásait, az anyatelep létesítésének szakmai követelményrendszerét az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. számú melléklet kivonata:
3.3. Az anyatelepek létesítése és minősítése
3.3.1. Törzsanyatelepet, törzsállományt és központi anyatelepet csak a minősítő intézet engedélyével és a fajtafenntartó hozzájárulásával szabad létesíteni. Üzemi anyatelep létesítésének szándékát a minősítő intézetnek be kell jelenteni, kérve a szükséges elit dugvány fémzárolását.
3.3.2. Az anyatelepről egyszerűsített kiviteli dokumentációt kell benyújtani, a faj, a fajta, a darabszám, a sor- és tőtávolság, a művelési mód megadásával. Csatolni kell az áttekintő megvalósulási vázlatot, valamint a felhasznált növényanyag származási igazolványának adatait.
3.3.3. A minősítő intézet az új anyatelepet törzskönyvi előjegyzésbe veszi és egyedi azonosító kóddal látja el.
3.3.4. A minősítő intézet a minősítő szemlén - szükség szerint szakértő bevonásával - minősíti az anyatelepet, különös tekintettel a fajtaazonosságra és az egészségi állapotra, és a fajtatiszta, egészséges, megfelelő kultúrállapotban lévő anyatelepet törzskönyvezi.

(6) Az anyatelep kiviteli tervét a minősítő intézet szakmailag felülvizsgálja, és létesítését abban az esetben engedélyezi, ha megfelel az 5. számú melléklet előírásainak. Anyatelep létesítését a minősítő intézet a beküldött kiviteli terv alapján nyilvántartásba veszi.
(7) Az eltelepített törzsültetvényeket a minősítő intézet a beküldött kiviteli terv alapján előzetes nyilvántartásba veszi. Ha a törzsültetvény a jóváhagyott kiviteli terv alapján szakmailag megfelelő módon létesült, a benne található klónok, családok, fajták azonosíthatók, továbbá kora és fejlődési állapota alapján továbbszaporításra való alkalmassága megállapítható, a minősítő intézet törzsültetvénnyé nyilvánítja, és törzslapot állít ki róla.
(8) A törzsültetvények továbbszaporításra való alkalmasságát (fajtatisztaságát, egészségi állapotát, életerejét) a minősítő intézet szemlével ellenőrzi. Az ellenőrzés kitermesztéssel is kiegészíthető. Az ellenőrzés tényéről és eredményéről a minősítő intézet szemlejegyzőkönyvet állít ki.
(9) Ha a szemle alapján a törzsültetvény továbbszaporításra alkalmatlan, ideiglenesen vagy véglegesen zár alá kerül. A zárolás ismételt szemle után feloldható, ha a kiváltó okot megszüntették. Továbbszaporításra való végleges alkalmatlanság (a fajtatisztaságban, egészségi állapotban, életerőben bekövetkezett lényeges és helyrehozhatatlan leromlás) esetén a minősítő intézet a törzsültetvényt a továbbszaporításból kizárja, és törli a törzskönyvből.

12. § (1) A törzsültetvényeket olyan kultúrállapotban kell tartani, hogy termőképességük, életerejük, növény-egészségügyi állapotuk a fajra, fajtára jellemző szakmai kívánalmaknak megfeleljen.
(2) A törzsültetvények fenntartása során a fajtaidegen, beteg, sérült, leromlott életképességű egyedeket el kell távolítani.
(3) Törzsültetvény megszüntetésének szándékát és tényét írásban kell bejelenteni a minősítő intézetnek. Állami támogatásból létesített vagy fenntartott törzsültetvény megszüntetéséhez a minősítő intézet engedélye szükséges
(5) A törzsültetvényekről a minősítő intézet - a változások folyamatos követésével - számítógépes nyilvántartást vezet, amelyet rendszeresen közzétesz.

Letölthető nyomtatványok


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2019. június 11, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok
2017. január 30, hétfő

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában
2017. január 12, csütörtök

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek
2016. augusztus 31, szerda

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok
2016. július 26, kedd

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok

Szaporító alapanyag gyűjtés
2016. július 26, kedd

Szaporító alapanyag gyűjtés

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata
2015. július 21, kedd

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele
2015. március 19, csütörtök

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele

Törzsültetvények minősítése
2015. március 19, csütörtök

Törzsültetvények minősítése

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése
2014. december 5, péntek

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése

Szaporítóanyag-kísérő okmány letöltése zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyag forgalomba hozatalához (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)
2014. december 2, kedd

Szaporítóanyag-kísérő okmány letöltése zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyag forgalomba hozatalához (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)