null Állategészségügyben használt biocidok forgalomba hozatalának engedélyezése

Állategészségügyben használt biocidok forgalomba hozatalának engedélyezése

Állategészségügyben használt biocidok forgalomba hozatalának engedélyezése

Az állategészségügyben felhasználásra kerülő biocid termékeket az átmeneti periódusban - az egyes biocid hatóanyagok európai uniós felülvizsgálatának eredményének közzétételéig, az erről kiadott határozatban megjelölt időpontoknak megfelelően – forgalomba hozni, forgalmazni, illetve felhasználni csak a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) vagy az országos tisztifőorvos által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel lehet.

Az állategészségügyi biocid termékek közül  az átmeneti periódusban a NÉBIH ÁTI az alább felsoroltakra ad forgalomba hozatali engedélyt az átmeneti periódusban a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet (a hatályos jogszabály elérhető: njt.hu) alapján.

3. terméktípusba tartozó szerek közül: az állathigiéniai célra szolgáló, az állatok testfelületével érintkezésbe kerülő termékek, így különösen bőr-, tőgy-, csülök- és patafertőtlenítő, valamint az állati test fertőtlenítésére alkalmazható, fertőtlenítő-szerrel impregnált törlőkendő és papír.

18. terméktípusba tartozó szerek közül: a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek közül a külön rendelet szerint egészségügyi kártevőnek nem minősülő ízeltlábúak elleni védekezés érdekében az állatok elhelyezési, tartási, szállítási környezetében használt szerek, beleértve az alombogár, madártetű-atka és az óvantagok irtására az állatok tartási környezetében alkalmazandó szereket.

19. terméktípusba tartozó szerek közül : a riasztó és csalogató-szerek közül a külön rendelet szerint egészségügyi kártevőnek nem minősülő kártevők, külső élősködők ellen riasztó, csalogató, illetve távoltartó hatású, ölő hatással nem rendelkező, az állatok testfelületén közvetlenül vagy közvetett módon alkalmazandó, vagy az állatok elhelyezési, tartási, szállítási környezetében felhasználandó készítmények.

A kérelemhez csatolni kell a 128/2009. (X.6.) FVM rendelet 114/B.§(2) pontja szerinti adatokat és dokumentumokat (a hatályos jogszabály elérhető: njt.hu)

A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet (a hatályos jogszabály elérhető: njt.hu) alapján megállapított eljárási díj előre fizetendő.

 

2018. január 1-től az alábbi eljárásokban a Nébih ÁTI nem vesz részt:

A 3. terméktípusba tartozó szerek közül azon felület-fertőtlenítőszerek, amelyeket állatok elhelyezési, tartási vagy szállítási környezetében alkalmaznak felületek, berendezések és szállítóeszközök felületeinek fertőtlenítésére, és azok a felhasználás során az állatok testfelületével közvetlen érintkezésbe nem kerülnek, a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (jogszabály hatályos állapot: njt.hu) alapján az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI), valamint az állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakvéleményét.

Az 5. terméktípusba tartozó, állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló biocid termékek az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolni kell az OKI, valamint az állat-egészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakvéleményét.

A fenti témához kapcsolódóan további információk találhatók az alábbi linkre kattintva: https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/biocid

Az állategészségügyben használt biocidok forgalomba hozatalával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések itt találhatók


Friss hírek

Magyarország EU által elismert szarvasmarha brucellózis mentességének megszerzéséhez szükséges lépések az AHL alapján
2021. április 15., csütörtök

Magyarország EU által elismert szarvasmarha brucellózis mentességének megszerzéséhez szükséges lépések az AHL alapján

Magyarországon 1985 óta nem fordult elő szarvasmarha brucellózis, az ezt megelőző időszakban végrehajtott sikeres hazai mentesítési programnak köszönhetően. A vonatkozó hazai rendelet 1 szerint évente több százezres nagyságrendben elvégzett vizsgálatok alapján szarvasmarha-állományaink több mint 99%-a hivatalosan mentes a szarvasmarha-brucellózistól.

Tovább >

Állategészségügyi Kerettörvény
2021. április 15., csütörtök

Állategészségügyi Kerettörvény

Az Európai Parlament és a Tanács 2016 márciusában fogadta el a fertőző állatbetegségekről szóló rendeletet – a köznyelvben „Állategészségügyi törvényt” –, melyet 2016. március 31-én tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lépett hatályba, 2021. április 21-től pedig kötelezően alkalmazandó minden tagállamban.

Tovább >