Sertés szaporítóanyagot II. körzetből EU-ba kiszállítók listája

Engedélyezés dátuma/ Date of the approval Tulajdonos neve/ Name, contact details Tartás helye/ Address Állatorvos neve/ Name of the centre veterinarian Szaporítóanyag típusa/ Ttype of germinal products Szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmény típusa/ Type of the germinal product establishment Engedélyezett állatfaj/ Approved animal species  Engedélyszám/ Approval number FELIR azonosító/ FELIR number
2020.10.16. HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt.  4181 Nádudvar, Horváth tanya, külterület 0448/1. hrsz.  Dr. Kecskés Tamás kansperma mesterséges termékenyítő állomás sertés HB/15-ÉLB/03891-2/2020 AA0127730