Talajjal és EK műtrágyával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • EK Műtrágya bejelentése

  • Miért kell a NÉBIH-nek bejelenteni az EK műtrágya forgalmazást?

   Objektív forrásból igazolható, hogy az adott műtrágya és meszezőanyag szabadon forgalmazható az Európai Unió országaiban. A gyártó és vagy forgalmazó korrekt, jogkövető módon működik mert terméke megfelel a 2003/2003 (2003.X.13.) EK rendeletnek amit tudat vevőivel és versenytársaival is, a Nébih-nek történő bejelentéssel, a 37/2006. (V. 18) FVM rendelet szerint.

   Elkerülhető engedélyköteles termék EK műtrágyaként történő forgalmazásának, felhasználásának bírságolása.
  • Kinek kell bejelenteni az EK műtrágya forgalmazást?

   A bejelentést a gyártónak, illetve nem Magyarországon történő termék előállítás esetén, kizárólag az első magyarországi forgalomba hozónak (importőr) kell megtenni.
  • Mikor kell bejelenteni az EK műtrágya forgalmazást?

   • Az első forgalomba hozatal megkezdése előtt 30 nappal.
   • Minden évben szükséges megújítani a bejelentést.
   Ha a bejelentett termék már EK műtrágyaként igazolásra került és adataiban nincs változás, elegendő a kereskedelmi nevének és az igazolás iktatószámának a megadása.
  • Milyen adatokat kell megadni az EK műtrágya bejelentéshez?

   Bejelentő adatai: cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím
   Bejelenteni kívánt műtrágya és meszezőanyag adatai:

   • kereskedelmi név
   • gyártó név és cím
   • tápelem összetétel tömegszázalékban (m/m%) megadva, akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredményekkel
   • tápelemek formája és oldhatóság
   EK műtrágya típus megadása a 2003/2003 EK rendelet I. melléklet szerint
  • Hogyan tudom bejelenteni az EK műtrágya forgalmazást?

   Postai levélben:

   Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1537 Budapest, Pf. 407. Tárgy: EK műtrágya bejelentés

   Elektronikusan:

   A Nébih ügyfélportáljába történő bejelentkezést követően az EK műtrágya forgalomba hozatalának bejelentése tevékenységet választva.

  • Hogyan kapom meg az EK műtrágya megfelelési igazolását?

   Postai úton levélben, a bejelentő nevére és címére.
  • Meddig érvényes az EK műtrágya igazolás?

   Tárgyév december 31-ig.
  • Engedélyköteles műtrágyából és meszező anyagból lehet EK műtrágya?

   Igen. Ha egy engedélyköteles műtrágya és meszező anyag megfelel az EK-műtrágyákra vonatkozó előírásoknak és az engedélyes a műtrágyát EK-műtrágyaként kívánja forga-lomba hozni, a forgalmazás megkezdése előtt be kell jelentenie a Nébih-nek.

   A bejelentést követő 30 napon belül a Nébih a műtrágya és meszező anyag engedélyét visszavonja. Ezt követően történik az EK műtrágya igazolás kiadása.

  • Mennyibe kerül az EK műtrágya igazolás?

   Az EK műtrágya igazolás ingyenes.
  • Amennyiben több magyarországi importőre van egy EK műtrágyának, kinek kell a bejelentést megtenni?

   Elég csak egy importőrnek megtenni a bejelentést. Célszerű a termékimportot elsőként megkezdett forgalmazónak a bejelentést megtenni.
  • Honnan tudható meg, hogy a versenytársam EK műtrágyát gyárt vagy forgalmaz?

   A Nébih közzéteszi az EK műtrágyák listáját a honlapján.

   A lista elérhetősége: https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny oldalon az EK jelöléssel forgalomba hozott műtrágyák 
  • További információ igénye esetén kihez fordulhatók?

   Sztupár Zsuzsanna
   talajvédelmi felügyelő
   telefon: +36-1/309-1051
   e-mail: sztuparzs@nebih.gov.hu

   Hefler József
   talajvédelmi felügyelő
   telefon: +36-1/309-1053
   e-mail:heflerj@nebih.gov.hu

 • Mi a talajvédelem?

  A talaj legfontosabb tulajdonsága a termékenysége, vagyis az a képessége, hogy megfelelő időben és a szükséges mennyiségben képes a növényeket vízzel és tápanyagokkal ellátni.

  Talajainkat számos olyan hatás éri, amely minőségének, termékenységének romlásához vezetnek. A termőföldek védelmét hazánkban törvény írja elő, amely mindenki kötelessége.

  A talajvédelem a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése. A termőföldek talajvédelmével kapcsolatos talajvédelmi hatósági és egyéb állami feladatokat a földügyért felelős miniszter a talajvédelmi hatóság útján látja el.

 • Mi az erózió?

  Általános értelemben minden felszíni erő felszínt pusztító munkája az erózió. Termőföldjeink nagy hányadát érinti az eróziós kártétel, amely ellen védekezni kell. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 36. §-a előírja, hogy a földhasználó erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió (a továbbiakban: erózió) megakadályozása érdekében köteles

  • szántó művelési ágú földrészleten
   • a talajfedettséget szolgáló növényeket termeszteni, és
   • olyan művelési módot alkalmazni, amely a talaj szerkezetességének megóvásával, a talajtömörödés megakadályozásával, megszüntetésével elősegíti a csapadékvizek talajba jutását, és/vagy
   • szintvonalas művelést folytatni;
  • ültetvény területen
   • szintvonalakkal párhuzamos irányú telepítést végezni, vagy
   • a sorközök fedettségét gyepesítéssel, talajtakarással biztosítani;
  • rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészleten
   • fokozott gondot fordítani a talajt kímélő legeltetésre, valamint
   • ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felel meg, azt felújítással helyreállítani.

  Amennyiben fentiek teljesítése sem alkalmas az erózió megakadályozására, úgy a földhasználó köteles

  • a művelési ágat megváltoztatni, vagy
  • gyep-, cserje- és erdősávot létesíteni, vagy
  • talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, valamint létesítményeket alkalmazni.

  Az erózió elleni védelmet nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg kell őrizni.

 • Hol végeznek talajvizsgálatot?

  A NÉBIH üzemeltetésében található talajlaborok elérhetőségei az alábbiak:

  Laboratórium megnevezése

  Cím

  Elérhetőség

  E-mail cím

  NÉBIH NTAI Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium

  5001 Szolnok Vízpart krt. 32.

  06-70-4360431

  PolgarT@nebih.gov.hu

   

  NÉBIH NTAI Tanakajdi Talajvédelmi Laboratórium

  9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2

  06-20-4219475

  NemethTa@nebih.gov.hu

   

  NÉBIH NTAI Velencei Talajvédelmi Laboratórium

  2481 Velence, Ország út.23.

  06-20-5790984

  KucseraS@nebih.gov.hu

   

   

  Akkreditált talajvizsgáló laboratóriumok teljes nyilvántartását a Nemzeti Akkreditáló Testület honlapján (www.nat.hu) az akkreditált szervezeteken belül az akkreditált vizsgálólaboratóriumok között találja.

 • Kihez kell fordulni, ha nem értjük a talajvizsgálati eredményeket?

  A talajvédelmi hatóság szakemberei bármikor állnak az ügyfelek rendelkezésére. Minden Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán található talajvédelmi felügyelő, illetve a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztálya is nyújt ilyen esetekben felvilágosítást.

 • Ki készít talajvédelmi tervet?

  Termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, vagy a termőföld igénybevételével járó, arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges. Talajvédelmi tervet csak megfelelő jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértő készíthet.

  A NÉBIH nyilvántartásba veszi a talajvédelmi terv készítésére jogosult talajvédelmi szakértőket. A szakértők névsora és elérhetősége a NÉBIH honlapján közzétett Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzékben található.
 • Szennyvízgyűjtő aknához közeli fáról ehetünk-e gyümölcsöt?

  A szennyvíz kezeletlenül az élelmiszer-láncba kerülve káros lehet a talajéletre, károsíthatja a növényeket és azon keresztül az emberi szervezetre is kockázatot jelenthet.

  Sok mindentől függ, hogy mennyire kockázatos a szennyvíz, és annak káros összetevői hogyan jutnak el, vagy egyáltalán eljutnak-e az almáig. Ismerni kell a szennyvíz összetevőit legalábbis olyan szinten, hogy milyen forrásból származnak (pl. háztartásból származó vagy nem természetes forrásból származó szennyvizek).

  Fontos tudni azt is, hogy az akna mennyire szigetelt, mert a szennyvíz a szigeteletlen aknán keresztül beszivároghat a talajba és azon keresztül eljuthat a növénybe.

  A szennyvíz beltartalmi értékeitől függően károsíthatja a növényt. A gyümölcsfa életkorától és fajtájától is függ, hogy gyökerei milyen mélységig terjeszkednek, ezért elképzelhető, hogy a gyökerek a szennyezett talajvízen át, vagy akár az aknából közvetlenül is felvehetik a szennyvizet.

  Fentiek pontosítása érdekben javasoljuk, hogy keressenek fel egy talajvíz, talaj és/vagy szennyvíz – esetleg az alma beltartalmi értékeinek – vizsgálatára szakosodott laboratóriumot.

  A vizsgálati eredmények kiértékelésében szakértelmünkkel bármikor állunk rendelkezésére.

   

  Kérjük, ne feledjék, a tisztítatlan szennyvíz káros az Önök és környezetük egészségére.
 • Hol kaphat tájékoztatást az egyes talajok tulajdonságáról (tápanyag ellátottság, kötöttség, pH, stb.)? talajlaborok, talajvédelmi szakértők

  Országos, vagy megyesoros talajtani adatokkal a Talajvédelmi Információs Monitoring rendszer (TIM) szolgálhat a kutatók, társhatóságok, érdeklődők számára. A TIM adatai közérdekűek és nyilvánosak. A TIM megyesoros adatait az illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán, illetve a megyei, a több a megyét érintő vagy az országos összesítéseket a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztálya bocsátja az igénylők rendelkezésére.

  Települési, vagy konkrét földrészleteket érintő szinten azonban nem áll rendelkezésünkre adatsor, ezért javasoljuk, ilyen konkrét esetekben keressenek fel egy talajvizsgálatokat végző laboratóriumot, vagy talajvédelmi szakértőt.
 • Termőföldön végzett régészeti ásatáshoz kell-e a talajvédelmi hatóság hozzájárulása?

  A 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a Kormány a termőföldön megvalósuló régészeti feltárás esetén az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki. Így a régészeti engedélyeztetési eljárás keretein belül adja meg szakhatósági állásfoglalását a talajvédelmi hatóság.
 • Magánemberként végeztethet-e talajvizsgálatot a NÉBIH-el?

  Igen. Talajvédelmi laboratóriumaink elérhetőségei:

  A NÉBIH üzemeltetésében található talajlaborok elérhetőségei az alábbiak:

  Laboratórium megnevezése

  Cím

  Elérhetőség

  E-mail cím

  NÉBIH NTAI Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium

  5001 Szolnok Vízpart krt. 32.

  06-70-4360431

  PolgarT@nebih.gov.hu

   

  NÉBIH NTAI Tanakajdi Talajvédelmi Laboratórium

  9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2

  06-20-4219475

  NemethTa@nebih.gov.hu

   

  NÉBIH NTAI Velencei Talajvédelmi Laboratórium

  2481 Velence, Ország út.23.

  06-20-5790984

  KucseraS@nebih.gov.hu

   

   

   

 • Mikor kell talajvédelmi eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat fizetni?

  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 12. pontja által meghatározott eljárásokban és az azokhoz tartozó összegben kell az igazgatási szolgáltatási díjat a talajvédelmi hatóság részére megfizetni. A díjat a talajvédelmi hatóság 2. mellékletben meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

  A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás 1. melléklet szerinti megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

  A díjat a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni.

 • Milyen termőföldön végzett tevékenységhez kell talajvédelmi hatósági engedélyt kérni?

  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges:

  a) talajjavításhoz,

  b) mezőgazdasági célú tereprendezéshez,

  c) talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, amennyiben az engedélyezés nem tartozik más hatóság hatáskörébe,

  d) hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során keletkező egyéb szervestrágya kivételével,

  e) szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához,

  f) nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához,

  g) mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező növényi maradványokat.

 • Kell-e a földhasználó hozzájárulása a talajvédelmi engedélyekhez?

  Talajjavítás és a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek nem földhasználója, úgy a tevékenység engedélyezéséhez a földhasználó hozzájárulása szükséges.

  Mezőgazdasági célú tereprendezéshez, talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához, és nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek

  a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos,

  b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő,

  c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó

  hozzájáruló nyilatkozata is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez.

   

  A használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén tulajdonosi hozzájárulásnak minősül a többségi tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása.

 • A talajvédelmi engedély érvényességi ideje még nem járt le, de időközben megváltozott az engedélyes személye, változatlan felhasználási feltételek mellett. Szükséges-e ilyen esetben módosítani az engedélyt?

  Igen. Az engedély módosítása az engedélyes adataiban/személyében történt változás miatt díjmentes, azonban, ha a tevékenységet érintően kérelmezik a változtatást (például új termőföld területek bevonása), úgy az engedély módosításáért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 12. pontja által meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat az eljárásért meg kell fizetni.

 • Hol jelentheti be, ha gyaníthatóan hamisított termésnövelő anyagot (virágföld, műtrágya, tápoldat, stb.) talált?

  A NÉBIH Zöld számán 06-80-263-244, illetve az ingyenes androidos mobil applikáción keresztül: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.nebih.playstore.launcher

  A Zöld szám nap 24 órájában hívható. Munkatársaink személyesen a következő időpontokban veszik fel a bejelentéseket: hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig, pénteken pedig 8:00-tól 14:00 óráig. Munkaidőn kívül üzenetrögzítő rögzíti a hívásokat.

 • Hol jelentheti be, ha eróziós kártételt, vagy bármilyen termőföldet érintő károsodást tapasztal?

  A NÉBIH Zöld számán 06-80-263-244, illetve az ingyenes androidos mobil applikáción keresztül: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.nebih.playstore.launcher

  A Zöld szám nap 24 órájában hívható. Munkatársaink személyesen a következő időpontokban veszik fel a bejelentéseket: hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig, pénteken pedig 8:00-tól 14:00 óráig. Munkaidőn kívül üzenetrögzítő rögzíti a hívásokat.