Nitrát adatszolgáltatással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • Kinek kell nitrát adatszolgáltatást teljesítenie?

  Minden nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak, valamint az egy háztartás igényét meghaladó mértékben állattartást végzőknek területi érzékenységtől függetlenül. Háztartási igényt meghaladónak számít, ha 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetén 3 számosállat/ingatlan mértéknél több állatot tart. egy számosállat 500 kg élősúlynak megfelelő állatot jelent.

 • Honnan tudom, hogy nitrátérzékeny a területem?

  A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VII. 1.) FVM rendelet melléklete tartalmazza a kijelölt területek blokkazonosítóit.

  A https://www.mepar.hu/ oldalon a blokkazonosítóra keresve meg tudja tekinteni, hogy területe nitrátérzékeny-e.

  Emellett a települések belterülete, valamint a nagy létszámú állattartó telepek, és a hozzájuk tartozó trágyatárolók területe is nitrátérzékenynek számít. 
 • Milyen formában tudok eleget tenni nitrát adatszolgáltatási kötelezettségemnek?

  A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet mondja ki az adatszolgáltatási kötelezettséget. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 48/A. § alapján a nitrát adatszolgáltatást a 2013/2014. gazdálkodási évtől kezdődően már kizárólag elektronikusan teljesítheti a gazdálkodó.

  Az adatszolgáltatási időszak minden évben január 1-től március 31-ig tart, az adatlapot az előző naptári évre vonatkozóan kell kitölteni. 2017-ben a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell benyújtani az adatlapot.

  Az adatlapot, valamit a kitöltésre és elektronikus beküldésre vonatkozó információkat a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon találja.

 • Kell-e meghatalmazást beküldenem, ha nem a saját ügyfélkapumról küldöm el a nitrát adatlapot?

  A NÉBIH számára nem kell meghatalmazást beküldeni, ez a meghatalmazott és a meghatalmazó személyes ügye, ezt hivatalunk nem vizsgálja. Az a lényeges, hogy a nyomtatványon annak a neve és adatai szerepeljenek, aki nitrát adatlap benyújtásra kötelezett. 

 • Kell-e KÜJ azonosítóval rendelkeznem ahhoz, hogy teljesíthessem a nitrát adatszolgáltatást?

  Az állattartással foglalkozó gazdálkodóknak – az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt – kell rendelkeznie KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) számmal, az állattartó telepnek pedig TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel) számmal. A telepen belüli, eltérő kialakítású (eltérő műszaki védelemmel rendelkező) trágyatárolók ezen belül külön EH-KTJ számot kapnak. (Az EH-KTJ szám a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jelet jelenti). Mindhárom azonosítóra vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy amennyiben a bejelentéskor ezekkel vagy ezek valamelyikével az állattartással foglalkozó gazdálkodó nem rendelkezik, úgy az(oka)t az ún. KAR adatlapok (környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok adatlapja) benyújtásával kell megkérnie a területileg illetékes vízvédelmi hatóságtól. A KAR adatlapokat ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kell megküldeni. Az adatlapok a http://web.okir.hu/hu/urlapok oldalról tölthetők le.

  Amennyiben nitrátérzékeny területen gazdálkodik, de állattartással nem foglalkozik, úgy nincs szüksége a környezetvédelmi azonosítókra az adatszolgáltatás teljesítéséhez. Elektronikus beadás esetén az adatlap ezen mezők kitöltése nélkül is beküldhető, ebben az esetben az esetleges hibaüzenet csak figyelmezető jellegű. 

 • A nitrátérzékeny területekre vonatkozó adatszolgáltatásban csak a nitrátérzékeny területeket kell szerepeltetni, vagy az összes területet, amelyen a termelő gazdálkodik?

  A nitrátérzékeny területekre vonatkozó adatszolgáltatásban csak a gazdaság nitrátérzékeny területeiről kell adatot szolgáltatni.

 • Ha csak növénytermesztéssel foglalkozom, melyik lapokat kell kitöltenem?

  A főlapot kell kitöltenie, valamint az NT 5 lapon a trágyakijuttatás adatai a gazdálkodási évben (3.2.) táblázatot, illetve amennyiben átvett szervestrágyát, akkor az arra vonatkozó NT6 lapot.