Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzés és vizsga

Az erdészeti szakirányítói névjegyzékben szereplő erdészeti szakszemélyzet számára a 71/2010. (V.13.) FVM rendelet 7. § (1) a) pontja szerinti jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzést 2019. áprilistól kezdődően távoktatásos formában rendezzük meg.

A 2019. 3. számú jogosult erdészeti szakszemélyzeti képzésre a jelentkezés 2019. szeptember 27. (péntek) 12:00-kor LEZÁRULT.

A jövő évben megrendezésre kerülő képzésekről 2020. januárban adunk tájékoztatást.

 • Információ a képzésről

  Tájékoztatjuk a képzésre jelentkezőket, hogy szervezeti átalakulás miatt a jogosult szakszemélyzeti képzést és vizsgát a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya bonyolítja le. A képzés lebonyolításában együttműködő partner a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A képzés a NÉBIH távoktatási portálján keresztül valósul meg.

  A képzésre jelentkezők a kurzus első napján e-mailben kapják meg a távoktatási felületre történő belépéshez szükséges felhasználó nevet és jelszót. A kötelező tananyagot témakörökre bontva lehet végignézni. A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a résztvevő minden témakörhöz tartozó tananyagot megnézett. A rendszer regisztrálja a tananyag feldolgozási szintjét. A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a résztvevő minden témakörhöz tartozó tananyagot megnézett. A tananyag és az oktatási segédletek az oktatási felületről letölthetők és nyomtathatók.

  A képzés ideje alatt felmerülő kérdéseket a Nébih távoktatási portáljához kapcsolódó erdeszeti-szakszemel@nebih.gov.hu e-mail címen fogadjuk.
 • Vizsga

  A vizsgán a személyes megjelenés kötelező! A vizsga során a távoktatás portálon felelet-választós tesztkérdésekre kell válaszolni. A vizsga időtartama 120 perc. A kérdések a tananyagban található szakmai fogalmakra kérdeznek rá, illetve az alapnyomtatványok helyes kitöltését kérik számon.

  A vizsgán kézzel írott jegyzet, a távoktatási portálról letöltött, kinyomtatott előadások anyaga és nyomtatott jogszabály szöveg használható. Elektronikus segédeszközök (saját számítógép, telefon) használata nem megengedett!

  A vizsga eredménye a vizsga végén, a helyszínen kihirdetésre kerül.

  A tanfolyam megszervezése és lebonyolítása a 71/2010. (V.13.) FVM rendelet szerint készült vizsgaszabályzat alapján történik. A továbbképzésen való részvételről és a vizsga teljesítéséről az erdészeti hatóság külön-külön tanúsítványt állít ki. Mindkét tanúsítvány a vizsgát követően, személyesen kerül kiosztásra.
 • Részletek a 2019. szeptember 30. – október 27. között szervezett képzésről

  Távoktatásos képzés időtartama: 2019. szeptember 30. – október 27.

  Vizsga ideje: 2019.  október 29. (kedd)

  A vizsga 24 fős csoportokban történik. A 60 főnél nagyobb létszámú kurzus esetén 2. vizsganap 2019. október 30. (szerda)

  A csoportbeosztástól függően a vizsga pontos időpontjáról minden résztvevőt külön e-mailben értesítünk a képzés indításakor.

  Vizsga helyszíne: Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

   

  Vizsgahelyszín megközelítése tömegközlekedéssel:
  Széll Kálmán tér felöl 139-es autóbusz (Nagyszeben út megállóhely)
  Kelenföldi vasútállomás és metró megállóból 8E busszal (Nagyszeben út megállóhely)

   

  A távoktatásos képzésre és a vizsgára jelentkezni kizárólag a Nébih honlapján elhelyezett űrlapon lehet. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk.

  Nem kell részt vennie a továbbképzésen annak a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek, aki a képzést 2011-2018. években már teljesítette!

  Jelentkezési lap elérhetősége: https://portal.nebih.gov.hu/jogosult-erdeszeti-szakszemelyzeti-kepzes

  A jelentkezők elfogadott névsora a továbbképzés időpontját megelőzően a Nébih honlapján is közzétételre kerül.

  Felhívom a figyelmet, hogy a továbbképzésre csak az erdészeti szakirányítói névjegyzékben nyilvántartott szakszemélyzet jelentkezhet!

  A távoktatásos képzésen és a vizsgán való részvétel a 2 év szakmai gyakorlatot teljesítő, illetve a közeljövőben teljesítő és a jogosult státuszt kérelmező szakszemélyzetnek lett meghirdetve.

  Felhívom a szakszemélyzet figyelmét arra, hogy a 71/2010. (V.13.) FVM rendeletben előírt kétéves szakmai gyakorlatot a rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében erdészeti szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartama alatt vagy erdészeti igazgatási munkakörben lehet megszerezni. A szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartamát az erdészeti szakirányítói névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időpontjától kell számítani.

  Amennyiben a képzésre jelentkező a tanfolyam elvégzésében akadályoztatva van, a képzést a vizsgát megelőző napig lemondhatja és az NFK törli a vizsgázók névsorából.A vizsgaszabályzat 14. § (1) bekezdése alapján az általános továbbképzés díja – amely magában foglalja a továbbképzés keretében tehető vizsga díját - a mindenkori erdővédelmi járulékalap 20 %-a, azaz jelenleg 20.000 Ft.

  A jelentkezés visszaigazolása után a Nemzeti Földügyi Központ postán küldi ki a továbbképzés díjáról szóló számlát. A vizsgadíjat postai, illetve banki átutalással lehet kiegyenlíteni a Nemzeti Földügyi Központ számlájára.

  Nemzeti Földügyi Központ fizetési számlája: 10032000-00358688-00000000

  A befizetéskor az átutalás vagy a csekk közlemény rovatában a postán kapott számla azonosítóját és „erdészeti szakszemélyzet továbbképzés” megnevezést kell feltüntetni. A vizsgadíjat legkésőbb 2019. október 25-ig kérjük megfizetni.

  A továbbképzéssel kapcsolatos kérdések az erdeszeti-szakszemel@nebih.gov.hu email címre küldhetőek.

 • Jelentkezés a 2019. 3. számú jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzésre

  Távoktatásos képzés időtartama: 2019. szeptember 30. – október 27.

  Vizsga ideje: 2019.  október 29. (kedd)

  A vizsga 24 fős csoportokban történik. A 60 főnél nagyobb létszámú kurzus esetén 2. vizsganap 2019. október 30 (szerda).
  A csoportbeosztástól függően a vizsga pontos időpontjáról minden résztvevőt külön e-mailben értesítünk a képzés indításakor.

  Vizsga helyszíne: Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.)

  Nem kell részt vennie a továbbképzésen annak a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek, aki a képzést 2011-2018. években már teljesítette!

  Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabály-arról szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást érintő hatályos jogszabályokról szóló általános továbbképzésen részt vesz és sikeres vizsgát tesz.

  A továbbképzésre csak a Névjegyzékben nyilvántartott erdészeti szakszemélyzet jelentkezhet!

  A továbbképzésen és a vizsgán való részvétel a 2 év szakmai gyakorlatot teljesítő, illetve a közeljövőben teljesítő és a jogosult státuszt kérelmező szakszemélyzetnek lett meghirdetve.

  Felhívom a szakszemélyzet figyelmét arra, hogy a rendeletben előírt kétéves szakmai gyakorlatot a rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében erdészeti szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartama alatt vagy erdészeti igazgatási munkakörben lehet megszerezni. A szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartamát a Névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétel időpontjától kell számítani.

  Az űrlap kitöltése után, a „Küldés” gomb lenyomása után a jelentkezés rögzítéséről szóló tájékoztató e-mailt fog kapni. A jelentkezés elfogadásáról és a továbbképzéssel kapcsolatos részletekről a Nébih Erdészeti Igazgatóság 5 munkanapon belül visszaigazoló levelet küld a jelentkezéskor megadott e-mail címre.

Adatkezelési tájékoztató

A Nébih adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el: 
http://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato