EUTR jogsértések 2020-2021.

Vissza

Részletes információk

2021.01.04
6100/1339-5/2020
Gyuricza Zoltán
7712 Dunaszekcső, Rózsa utca 20
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés, erdővédelmi bírság megállapítása, tevékenység felfüggesztése faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél az illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat. A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A nyitókészlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra mérlegelési jegy, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 4. § (1); EUTR FMr. 4. § (2); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Gyuricza Zoltán egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél)
1. figyelmeztetésben részesítem
2. 200.000,- Ft – azaz Kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom,
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének (DDS) és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
- az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, 
-    az Ügyfél erdei faválasztékainak 2020. évi nyitókészlete, készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :