EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.03.20
6100/136-2/2020.
Fajder Csaba
3961 Vajdácska, Fő u. 132
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / bevétel elkobzásának elrendelése

Megállapítások : Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A kellő gondosság elvén alapuló rendszer hiányában az Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelést és 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kockázatcsökkentést sem végzett, ill. azt nem dokumentálta, erre vonatkozóan sem küldött adatot, nyilatkozatot. Az Ügyfél az illegális fakitermelésből származó fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1) ; Evt. 90. § (1)  és az EUTR FMr. 2-4. §; EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c); EUTR rendelet 4. cikk (1) 

Döntés rendelkező része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Fajder Csabát (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 250.000,- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, amennyiben az elkövetkezőkben is kíván faanyag kereskedelmi lánc tevékenységet végezni, akkor az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a 2. pont alapján a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
4. Elrendelem az illegális eredetűnek minősülő – indokoló részben körülírt – 90 köbméter fatermék Ügyfél által történt értékesítéséből származó 1.010.000,- Ft – azaz egymillió-tízezer forint – bevétel elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban