EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.11
6100/535-16/2020
DANUBE’S TIMBER Kft
7500 Nagyatád, Szabadság utca 36.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : kötelezés intézkedésre

Megállapítások : Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (2) és (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a DANUBE'S TIMBER Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. kötelezem a feltárt – jelen határozat indokoló rész 1. pontjában részletezett – hiányosságok megszüntetésére azzal, hogy a hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni az erdészeti hatóságot.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -