EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.25
6100/1109-9/2020
Halasi Ernő Ferenc
Szentkirály, Sallai u. 1.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem felelnek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 5. cikk;  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Halasi Ernő Ferenc egyéni vállalkozó-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200 000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :