EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.04
6100/ 668-4/2020
Central-East Trade Kft
2030 Érd, Emília u. 7.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés intézkedés megtételére

Megállapítások : Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. Ügyfél nem rendelkezik az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerrel(DDS), ezzel az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) - c); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Central-East Trade Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) határozatom kézhezvételét követő 30 napon belül hozza létre és egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban