EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.24
6100/136-4/2020
Fajder Csaba
3961 Vajdácska, Fő u. 132.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : a 6100/136-2/2020. iktatószámú határozat kijavítása

Megállapítások

Megsértett jogszabályi rendelkezés

Döntés rendelkez ő része

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Fajder Csabát   (a továbbiakban: Ügyfél) , mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére 6100/136-2/2020. iktatószámon kiadott határozatomat az alábbiak szerint javítom ki:

A 6100/136-2/2020. iktatószámú határozat rendelkező rész 1. pontja helyébe a „250.000,- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040700-00000000 számú számlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.” szöveg lép.

A 6100/136-2/2020. iktatószámú határozat rendelkező rész 4. pontja helyébe „Elrendelem az illegális eredetűnek minősülő – indokoló részben körülírt – 90 köbméter fatermék Ügyfél által történt értékesítéséből származó 1.010.000,- Ft – azaz egymillió-tízezer forint – bevétel elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.” szöveg lép.

A 6100/136-2/2020. iktatószámú határozat rendelkező részében az „A 1. pont szerinti erdővédelmi bírságot és a 4. pontban elkobzásra került bevételt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040700-00000000 számú számlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.” bekezdés szövegét törlöm. 

A kijavítás a 6100/136-2/2020. iktatószámú határozat egyéb részeit nem érinti. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban