EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.04
6100/122-2/2020.
Tógyer István
3732 Kurityán, Liliom út 1/6.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : A szállítójegy nélküli illetve nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem vezet szigorú számadású nyilvántartást az általa használt szállítójegy tömbökről. Ügyfél az általa használt szállítójegyek bejelentését hatóságom felé elmulasztotta megtenni. Az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, erdei faválasztékainak az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti,  az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 2-4. §; EUTR FMr. 7. § (2); FMr. 7. § (3); FMr. 8. § (3) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Tógyer Istvánt (a továbbiakban: Ügyfél) 
1. figyelmeztetésben részesítem,
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül tegyen eleget az alábbi kötelezettségeknek:
2.1. szállításához kötelezően alkalmazandó szigorú számadású szállítójegyek sorszám-tartományának előírt formában és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentése,
2.2. a 2020. év első napja szerinti nyitó készlet adatok megküldése hatóságom részére a telephelyén található fafajok és fatermék választékok vonatkozásában.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: