EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.04.20
6100/54-12/2020.
Norland Hungária Kft
1202 Budapest, Lázár utca 47.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása  

Megállapítások : Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. A tűzifa fogyasztóknak történő értékesítése során az Ügyfél nem adott át a fogyasztóknak tűzifa vásárlói tájékoztatót. Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél nem alkalmaz szállítójegyet, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok tárgy év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, telephelyenként, valamint a telephelyén található, elkülönítetten tárolt, más tulajdonú fatermék (fűrészáru) tekintetében az EUTR FMr. 8. § (4) bekezdés szerinti nyilvántartást, amelyben a tulajdonosok (fogyasztók) azonosító adatai rögzítésre kerültek. Tilos az illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba hozni. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1);  FMr. 4. § (1); Evt. 90/A. § (6) ; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR Kormr. 3. § (2); EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1)  

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Norland Hungária Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz Kétszáz-ezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél erdei faválasztékokkal kapcsolatos működését (ideértve azok beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
3. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 43001585-1/22019. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143 – Tasnádi u. 1 szám alatti telephelyen zár alá vett 16 db (1,6x1,0x1,0m) kalodás kemény lombos tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :