EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.03
6100/49-10/2020.
Horváth Kereszturi Gábor
8926 Petőmihályfa, Petőfi utca 2
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés és erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra 

Megállapítások :  Ügyfél  nem küldte meg az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (DDS) dokumentációját (leírását, másolatát).  A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Horváth Kereszturi Gábort  (továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. Amennyiben Ügyfél a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végezni, kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -