EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.31.
6100/13119-3/2022
Solymosi Attila egyéni vállalkozó
8944 Sárhida, Arany János utca 7.,
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését.  A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk;  EUTR FMr. 8. § (3);  Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Solymosi Attila egyéni vállalkozó-t

1. 300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, annak megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, illetve formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
o az Ügyfél erdei faválasztékai 2022. üzleti év első napjára, illetve jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra. 3. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/13119-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a Zalaerdő Zrt. Csácsi rakodóján zár alá vett fatermék egészének elkobzását. Ügyfélnek az elkobzott faanyaggal további teendője nincs.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: