EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.04.19.
6100/4861-4/2022
Szombathelyi Erdészeti Zrt
9700 Szombathely, Saághy István utca 15
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); Evt. 90/F. § (1);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki telephelyei tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
3.    Az Ügyfelet az alábbi hiányosságok megszüntetésére és a hatóságomnak a megtett intézkedésekről történő értesítésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül:
    Az Ügyfél egészítse ki     a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerét (továbbiakban: DDS) úgy, hogy a nyilvántartásaiból egyértelműen meghatározható legyen az Ügyfél által értékesített fatermékek alapjául szolgáló faanyag kitermelési helye (legalább ország szinten) és fafaja.
    Az Ügyfél által használt rakodók pontos címét (helyrajzi szám, erdőtervi azonosító) rögzítse DDS-ében.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: