EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.03.24.
6100/1345-2/2022
Juhász János EV
8654 Szegvár, Dózsa György utca 14/A
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés és erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait).

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR Korm.r. 3.§ (2); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Juhász János egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: