EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/14946-7/2022
Prime Global Investment Kft
1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A. ép. fszt. 7
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása  

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/F. § (4); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (2); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Prime Global Investment Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    3.800.000,- Ft – azaz hárommillió-nyolcszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változásokat a ténylegesen használt telephelyei tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be, melynek keretében adja meg az Ügyfél faanyag kereskedelmi tevékenység végzésére használt valamennyi telephelye adatait, az ott végzett fatermékekkel kapcsolatos munkákra vonatkozó tevékenységi körökkel együtt, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
o    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként az adatváltozás bejelentéséig, és annak megtörténtéről szóló értesítés megküldéséig,
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, annak megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,  
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: