EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.10.
6100/6727-7/2022
Zalaistvándi Résztulajdonosok EBT
8932 Zalaistvánd, Ady Endre utca 25.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása /Feltételeket teljesítette/

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zalaistvándi Résztulajdonosok Erdőbirtokossági Társulat  erdőgazdálkodót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,
1.    100.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet az alábbi hiányosságok megszüntetésére és hatóságomnak a megtett intézkedésekről történő értesítésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül:
a)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) egészítse ki a kockázatkezelési- és kockázatcsökkentési eljárásai megfelelő leírásával, egyidejűleg a megtett intézkedésekről értesítse hatóságomat.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)    a 2. a) pont szerint kiegészített DDS megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: