EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.01.
6100/3391-5/2022.
NATI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
2225 Üllő, Zsarókahegy 1.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés /kötelezés hiányosságok megszüntetésére / regisztráció kiegészítésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget.  Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a);  EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c);  Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a NATI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t                                                                                                                                            1.    figyelmeztetésben részesítem;                                                                                                                                                        2.    kötelezem 
-    a megállapított jogsértések részben felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
-    az Ügyfél által megküldött DDS szabályzat ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére és az erről szóló értesítés hatóságomhoz történő beküldésére határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül.                                                   3.    az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat módosítsa az alábbiak tekintetében:
–   piaci besorolásánál adja meg piaci szereplői státuszát határozatom véglegessé válásától számított 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: