EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.12.10.
6100/27781-6/2021
Borda Zoltán
7530 Kadarkút, Szabadság utca 60.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: kötelezés regisztráció kiegészítésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Borda Zoltán Róbert-et (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat az alábbiak tekintetében egészítse ki határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül:
-    elérhetőségek (telefonszám, e-mail) megadása,
-    Bárdudvarnok 39Q erdőrészlet telephelyként történő bejelentése és telephelyként feltüntetése mindaddig, amíg ott faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végez,
-    a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó bejelentett tevékenységeinek kiegészítése a ténylegesen végzett tevékenységekkel (pl. „02.20 fakitermelés” megfelelő altevékenységei, kiskereskedelemmel kapcsolatos tevékenységek).

Jogorvoslati eljárás folyamatban: