EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.10.21.
6100/17888-6/2022
Tűzifa-Halom Kft
2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körút 40 fsz 3
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés/erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tűzifa-Halom Kft. -t (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: