EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.10.19
6100/23855-6/2021
Gyulaj Zrt
7090 Tamási, Szabadság utca 27
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: illegális fakitermelésből származó fatermék forgalomba hozatalának megtiltása 

Megállapítások: Evt.-ben és a Vhr.-ben a fakitermelésre vonatkozó szabályok megsértésével került sor a faanyag kitermelésére, tehát a jogosulatlan fakitermelés következtében kitermelt faanyag illegális fakitermelésből származónak minősül. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére megtiltom az Ügyfél vagyonkezelésében lévő Bikács külterület 0325/1 helyrajzi számú ingatlan területén található Bikács 48 E erdőtervi jelű erdőrészletből – a Baranya Megyei Kormányhivatal (7623 Pécs, József Attila u. 10.) BA/52/05409-10/2021. ügyiratszámú végleges határozata alapján az Ügyfél által jogosulatlanul – kitermelt 41,627 bruttó m3 erdei fenyő erdei faválaszték forgalomba hozatalát.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: