EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.08.03
6100/17627-3/2021
Szombathelyi Erdészeti Zrt
9700 Szombathely, Saághy István utca 15
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: kötelezés hiányosságok megszüntetésére / figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    az alábbi hiányosságok megszüntetésére és a hatóságomnak a megtett intézkedésekről történő értesítésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül:
Az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövetési rendszerét („A Szombathelyi Erdészeti Zrt. EUTR szerinti kellő gondosság elvén alapuló faanyag származási rendszere”), azaz annak leírását és mellékleteit (továbbiakban együtt: DDS) javítsa ki az alábbiak szerint:
-    „Szállítójegy faanyag szállításhoz” és a „Szállítójegy lakossági tűzifa szállításhoz” rész szerint a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyekre vonatkozóan olyan szabályozás felállítása szükséges, mely alapján a szállítójegyeken feltüntetésre kerül a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti eredetigazolás a fakitermelés helyszínéről már elszállított erdei faválasztékok esetében is, legalább a szállításra történő átadás helyéül szolgáló rakodó/telephely nyilvántartásának mindenkor beazonosítható módon történő meghivatkozásával;
-    tartalmazza a DDS 6.1.5. pontjában a faanyag kereskedelmi láncszereplőnek minősülő vevőket érintően azon ellenőrzés elvégzését, hogy az érintett faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenysége nem áll-e felfüggesztés vagy tiltás alatt;
-    tartalmazza a DDS 6.1.6. pontjában azt, hogy a belföldi piacon beszerzett faanyag esetén milyen ellenőrzések végrehajtása szükséges a faanyagot értékesítő láncszereplő személyének vizsgálatához az értékesítés előtt (technikai azonosító szám vagy érvényes erdőgazdálkodói kód meglétének ellenőrzése, a láncszereplő felfüggesztettségének vagy tevékenységtiltásának lekérdezése stb.), vagy amennyiben ezt a szabályozást a kereskedői tevékenységére vonatkozóan az Ügyfél önállóan kívánja megtenni, hozzon létre egy különálló, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 90/A. § (6) bekezdés szerinti, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást tartalmazó leírást, amely az előzőekben leírtaknak is megfelel.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: